Skip to main content

Mat3 Derivaatta ja integraali (3 op)

Toteutuksen tunnus: TZLM3300-3074

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 94

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Anne Rantakaulio

Ryhmät

 • TKN23SB
  Konetekniikka (AMK)
 • ZJATKN23S1
  Avoin amk, Konetekniikka, Päivä
 • ZJATKN23SM
  Avoin amk, Konetekniikka, Monimuoto
 • TKN23SM
  Konetekniikka (AMK)
 • TKN23SA
  Konetekniikka (AMK)
 • 05.02.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 06.02.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 06.02.2024 17:00 - 18:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 12.02.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 13.02.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 13.02.2024 17:00 - 18:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 19.02.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 20.02.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 20.02.2024 17:00 - 18:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 04.03.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 05.03.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 08.03.2024 15:30 - 17:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 11.03.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 12.03.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 13.03.2024 17:00 - 18:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 25.03.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 26.03.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 26.03.2024 17:00 - 18:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 02.04.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 02.04.2024 17:00 - 18:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 08.04.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 08.04.2024 17:00 - 18:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 09.04.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 15.04.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 15.04.2024 17:00 - 18:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 16.04.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 22.04.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 23.04.2024 11:30 - 13:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 23.04.2024 17:00 - 18:30, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074
 • 25.04.2024 08:00 - 11:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074 lisävaraus kokeeseen
 • 29.04.2024 17:00 - 21:00, Mat3 Derivaatta ja integraali TZLM3300-3074 lisävaraus kokeeseen

Objectives

Opintojakson tarkoitus
Käytyäsi tämän opintojakson hallitset muutosilmiöiden tarkastelussa tarvittavia työkaluja. Muutoksen matemaattinen tarkastelu edellyttää derivaatan ja integraalin käsitteitä. Tällä opintojaksolla opit nämä käsitteet sekä niiden soveltamista.

Opintojakson osaamiset

EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 
Sinulla on tieto ja ymmärrys oman teknisen erikoistumisalasi matemaattisista ja luonnontieteellisistä perusteista tasolla, joka on tarpeen ohjelman muiden oppimistavoitteiden saavuttamiseksi.

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson käytyäsi ymmärrät derivaatan ja integraalin käsitteet. Osaat derivoida ja integroida. Osaat ratkaista soveltavia tehtäviä derivaattaa ja integraalia hyödyntäen.

Content

Derivaatta ja sen tulkinnat. Derivointisäännöt. Derivaatan soveltaminen optimointitehtävissä sekä muissa derivaattaa hyödyntävissä sovelluksissa kuten virhearvioinnissa. Integraali ja integrointisäännöt sekä integraalin erilaiset sovelluskohteet. Teknisten apuvälineiden käyttö.

Time and location

Opintojakso toteutetaan 5.2. - 30.4.2024.

Learning materials and recommended literature

Oppimisympäristön videot, tiedostot, automaatitestit ja kotitehtävät.

Teaching methods

Kontaktiopetus, ohjatut laskuharjoitukset, vihkotehtävät, itsenäinen työskentely, automaattitestit, koe.

Exam dates and retake possibilities

Läpäisykoe Examissa viikolta 14 lähtien, arvosanakoe ja monimuotojen läpäisykoe viikolla 17, uusintakoe 1 viikolla 19 ja uusintakoe 2 viikolla 21.

Alternative completion methods

Verkkototeutus kesällä 2024

Student workload

Kontaktiopetus, ohjatut laskuharjoitukset ja kokeet 40 h.
Itsenäinen työskentely ja läpäisytestit 41 h.

Further information for students

Jatkuva palaute: automaattitestit ja palautettavat tehtävät
Läpäisykoe
Arvosanakoe
Bonustehtävä

Avoin AMK 5

Evaluation scale

0-5

Evaluation criteria, satisfactory (1-2)

1: Tunnet derivaatan merkityksen muutosnopeutena ja tangentin kulmakertoimena. Ymmärrät, kuinka derivaattaa voi käyttää yksinkertaisissa ääriarvotehtävien sovelluksissa. Osaat derivoida polynomin ilman laskinta. Tunnet integraalin pinta-alatulkinnan sekä kertymätulkinnan. Tunnet integraalin ja derivaatan yhteyden. Osaat integroida polynomin ilman laskinta.

2: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet useita käsitteitä ja menetelmiä ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa, mutta joskus päättelysi on puutteellista tai laskelmasi virheellisiä.

Evaluation criteria, good (3-4)

3: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi tutuissa tilanteissa usein täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

4: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet lähes kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä myös itsellesi uusissa tilanteissa lähes aina täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Evaluation criteria, excellent (5)

5: Olet saavuttanut tavoitellut osaamiset (ks arvosanan 1 kriteerit). Tunnet kaikki käsitteet ja menetelmät ja osaat soveltaa niitä itsellesi uusissa tilanteissa asioita yhdistellen, täydellisesti päätellen ja virheettömästi laskien.

Prerequisites

Tunnet raja-arvon käsitteen. Osaat laskea polynomi-, eksponentti-, logaritmi- ja trigonometrisilla funktioilla.