Siirry suoraan sisältöön

Tuotantotekniikan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0900-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 48

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Miikka Parviainen

Ryhmät

 • TKN23SB
  Konetekniikka (AMK)
 • ZJATKN23S1
  Avoin amk, Konetekniikka, Päivä
 • TKN23SA
  Konetekniikka (AMK)
 • 08.01.2024 13:15 - 14:45, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 11.01.2024 11:30 - 13:00, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 15.01.2024 13:15 - 14:45, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 18.01.2024 11:30 - 13:00, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 22.01.2024 13:15 - 14:45, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 29.01.2024 13:15 - 14:45, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 01.02.2024 11:30 - 13:00, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 05.02.2024 13:15 - 14:45, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 08.02.2024 11:30 - 13:00, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 12.02.2024 13:15 - 14:45, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 15.02.2024 11:30 - 13:00, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 19.02.2024 13:15 - 14:45, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 22.02.2024 11:30 - 13:00, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 04.03.2024 13:15 - 14:45, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 07.03.2024 11:30 - 13:00, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 11.03.2024 13:15 - 14:45, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 14.03.2024 11:30 - 13:00, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 25.03.2024 13:15 - 14:45, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 28.03.2024 11:30 - 13:00, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 04.04.2024 11:30 - 13:00, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 08.04.2024 13:15 - 14:45, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 11.04.2024 11:30 - 13:00, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 15.04.2024 13:15 - 14:45, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008
 • 25.04.2024 11:30 - 13:00, Tuotantotekniikan perusteet TKKP0900-3008

Tavoitteet

Tuotantotekniikan perusteiden tunteminen antaa perustan tehdä tuotantoteknisiä ja tuotannonohjaukseen liittyviä ratkaisuja tuotantoa harjoittavissa yrityksissä.

Opit hahmottamaan tulevan ammattialan tuotantoon liittyvää toimintaa sekä muodostamaan kokonaiskuvan tuotannosta osana yrityksen liiketoimintaa. Opit ymmärtämään miten ja millä menetelmillä tuotantoa suunnitellaan, ohjataan ja kehitetään.

Opit tuottavuuden, kannattavuuden ja kestävän valmistuksen periaatteiden hallintaa. Opit myös tuotantotoiminnan menestystekijöiden kuten kustannustehokkuuden, toimituskyvyn ja joustavuuden käsitteet.

Opintojakson suoritettuasi osaat mm. tehdä yksikertaisia kustannuslaskelmia, suunnitella tuotannon ohjaustapoja, laatia layout-piirustuksia ja hahmotella systematiikoita nimikkeiden ohjaamiseen.

Tieto ja ymmärrys:
Sinulla on tieto ja ymmärrys konepajaan soveltuvista tuotannonsuunnittelu, -ohjaus ja kehittämismenetelmistä.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Omaat kyvyn tunnistaa ja ratkaista tuotannollisia ongelmia valitsemalla tilanteeseen soveltuvia, vakiintuneita, analyyttisiä ja laskennallisia menetelmiä.
Osaat kehittää ja suunnitella tuotannon prosesseja ja järjestelmiä, joihin voi kuulua tekniikkaan ja talouteen liittyviä rajoituksia.

Sisältö

Tuotantoverkko, tuotantotyypit, tuotantojärjestelmän osat sekä valmistusvirta, tuotannonohjaus ja tuotannon suunnittelu, tuotekehityksen ja tuotantotoiminnan yhteistyö, kunnossapito.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Lapinleimu, I., Kauppinen, V. ja Torvinen, S. Kone- ja metallituoteteollisuuden tuotantojärjestelmät. WSOY. 1997. ISBN 951-0-21436-1.

Opetusmenetelmät

Luennot, seminaarit, tiedonhakuun ja soveltamiseen perustuvat oppimistehtävät. Tehtäviä tehdään ja palautetaan sekä yksilöllisesti että ryhmissä.
Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe viikolla nro.17. Ensimmäinen uusintakoe toukokuussa 2023 ja toinen syyskuussa 2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 56 h,
oppimistehtävät 59 h,
Itsenäinen työskentely 20 h.
Yhteensä 135 h.

Sisällön jaksotus

Opintojakson sisällön aikataulutuksen määrää kontaktipäivien ajankohdat.

Lisätietoja opiskelijoille

Oppimistehtävistä annetaan jatkuva kehittävä palaute.
Avoin AMK monimuotototeutus 5 paikkaa.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu tentistä 50 % ja oppimistehtävistä 50 %.
Kokeet järjestetään kolmesti tutkintosäännön mukaisesti.

Välttävä (1): Tunnistat tuotannon eri toiminnot ja terminologian, mutta kykenet vain välttävästi soveltamaan niitä oppimistehtävissä.

Tyydyttävä (2): Ymmärrät mitä tarkoitetaan valmistusvirralla, kustannustehokkuudella ja valmistuksellisella joustavuudella. Lisäksi pystyt kuvailemaan yleisimmät tuotantotyypit, mutta ymmärrät vain tyydyttävästi kuinka tuotantojärjestelmiä suunnitellaan ja ohjataan.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Hallitset opintojakson keskeiset asiat, eli kykenet perustellen:
- muodostamaan erilaisia tuotannon struktuureja
- laatimaan nimikkeille ohjaussystematiikkoja
- suunnittelemaan tuotantotilojen pohjapiirustuksia
- tekemään yksinkertaisia kustannuslaskelmia.

Kiitettävä (4): Osaat muodostaa tuotannon struktuureita, ohjata nimikkeitä, suunnitella konepajojen pohjapiirustuksia ja laatia kustannuslaskelmia. Lisäksi osaat soveltaa oppimaasi kriittisesti ja innovatiivisesti tuotannon suunnittelu ja kehitystehtävissä. Osaat myös vahvasti perustella tekemiäsi ratkaisuja ja valintoja.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Osaat muodostaa tuotannon struktuureita, ohjata nimikkeitä, suunnitella konepajojen pohjapiirustuksia ja laatia kustannuslaskelmia. Lisäksi osaat soveltaa oppimaasi kriittisesti ja innovatiivisesti tuotannon suunnittelu, ohjaus ja kehitys tehtävissä. Osaat myös perustella vahvasti tekemiäsi ratkaisuja ja valintoja. Pystyt tekemään asiakokonaisuuksista synteesiä ja johtopäätöksiä.

Esitietovaatimukset

Ei erityisvaatimuksia. Motivaatio tärkein. Valmistusmenetelmien tunteminen edesauttaa opintojaksolla opiskelua, mutta ei ole välttämätön.

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan avoimen AMK:n kautta tuotantotekniikasta kiinnostuneille henkilöille.