Siirry suoraan sisältöön

Teknillinen piirustus ja CAD (6 op)

Toteutuksen tunnus: TKKP0310-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

6 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Konetekniikka (AMK)

Opettaja

 • Miikka Parviainen

Ryhmät

 • ZJATKN23S1
  Avoin amk, Konetekniikka, Päivä
 • TKN23SA
  Konetekniikka (AMK)
 • 09.01.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 11.01.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 16.01.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 18.01.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 23.01.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 25.01.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 30.01.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 01.02.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 06.02.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 08.02.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 13.02.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 15.02.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 20.02.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 22.02.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 05.03.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 07.03.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 12.03.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 14.03.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 26.03.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 28.03.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 02.04.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 04.04.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 09.04.2024 09:00 - 10:30, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 10.04.2024 16:00 - 19:00, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3011 (TENTTI)
 • 11.04.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 16.04.2024 09:00 - 10:30, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 18.04.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 23.04.2024 13:15 - 14:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009
 • 25.04.2024 13:15 - 15:45, Teknillinen piirustus ja CAD TKKP0310-3009

Tavoitteet

Teknisen piirtämisen ja CAD-suunnittelun osaaminen antavat valmiudet suunnittelullisen tuotetiedon (PDM) ja valmistusteknisen tiedon siirtämiseen tekniikan eri aloilla digitaalisesti. CAD-suunnittelun hallitseminen ja piirustusten merkintöjen tunteminen ovat perusta insinöörin jokapäiväselle työtehtävien suorittamiselle.

Opit piirtämään käsin ja tietokoneavusteisesti kappaleen eri projektiot sekä erilaiset leikkauskuvannot. Opit tekemään piirustuksiin standardien mukaiset piirustusmerkinnät, kuten mitoitukset, pintamerkit, hitsausmerkinnät ja erilaiset toleroinnit.

Lisäksi opit ymmärrät nimike- ja tuotetiedonhallinnan merkityksen. Osaamisesi kehittyy peruskäsitteiden ymmärtämisestä soveltaviin teknisen piirtämisen tehtäviin.

Tieto ja ymmärrys:
Sinulla on ymmärrys teknisen piirtämisen tärkeydestä laadittaessa yksiselitteisiä dokumentteja suunnittelun, tuotannon ja myynnin tarpeisiin.

Tekniikan soveltaminen käytäntöön:
Osaat lukea valmiita piirustuksia ja laatia yksikäsiteisiä työpiirustuksia koneenosista tai muista tuotteista. Hallitset CAD-järjestelmän, jonka avulla pystyt tuottamaan työ- ja kokoonpanopiirustuksia. Ymmärrät nimikehallinnan ja revisioinnin merkityksen suunnittelussa.

Monialainen osaaminen:
Opintojakson jälkeen osaat liittää kuvia ja teknisiä dokumentteja harjoitus- ja opinnäytetöihisi. Sinulla on tarvittavat tiedot ja osaaminen aloittaa työskentely avustavissa suunnittelutehtävissä.

Sisältö

Teknisen piirtämisen perusteet: piirustukset ja mittakaavat, projektiot, viivatyypit, mitoittaminen, pintamerkit, hitsausmerkit, sovite ja geometriset toleranssit.
CAD-ohjelmistot: piirtäminen sekä käsin että tietokoneavusteisesti. Yksittäisten kappaleiden ja kokoonpanojen mallintaminen tietokoneavusteisesti.
Huolellinen suunnittKappaleidenelu ja toteutus osaltaan autta kestävän kehityksen tavoitteiden saavutamista. Kurssi toteutetaan digitaalisesti CAD ohjelmia hyväksikäyttäen, unohtamatta käsinpiirtämisen ja luonnostelun tärkeyttä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali.
Tekniikan taulukkokirja, Valtanen E, Genesis-kirjat Mikkeli, 22 painos 2019. ISBN 978-952-9867-42-4 Koneenpiirustus 1 & 2, Pere A, Kirpe Oy, Helsinki, 2016. ISBN 978-952-67419-2-5

Opetusmenetelmät

Luennot, videoluennot, ongelmalähtöisen oppimiseen perustuvat oppimistehtävät ja harjoitustyöt.
Opintojaksosta kerätään sen puolivälissä vapaamuotoinen anonyymi palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Koe viikolla nro.15. Kaksi uusintakoetta, ensimmäinen toukokuussa 2024 ja toinen syyskuussa 2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 70 h
Harjoitustyöt 35 h
Itsenäinen työskentely 57 h
Yhteensä 162 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin AMK 5 paikkaa

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Kokonaisarviointi muodostuu 60% tentistä ja 40% harjoitustöistä. Numerollisen arvosanan saadakseen opiskelijan on osallistuttava valvottuun kokeeseen. Kokeet järjestetään kolmesti vuodessa tutkintosäännön mukaisesti. Jos järjestetään etätentti, opiskelijalla on oltava käytössä tulostin ja skanneri, Valokuva palautuksia ei hyväksytä,

Välttävä (1): Tunnet auttavasti teknisen piirtämisen terminologian ja piirustusmerkit. Pystyt tuottamaan piirustuksia kopioimalla merkintöjä valmiista piirustuksista, mutta sinulla on vaikeuksia merkintöjen tulkinnassa ja puutteita niiden käytäntöön soveltamisessa.

Tyydyttävä (2): Tunnet teknisen piirtämisen terminologian ja piirustusmerkit. Pystyt tuottamaan CAD-ohjelmilla itsenäisesti piirustuksia, mutta sinulla on puutteita standardien käytäntöön soveltamisessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä (3): Tunnet teknisen piirtämisen piirustusmerkit ja osaat soveltaa niitä käytännössä. Osaat hyödyntää monipuolisesti CAD ohjelmien ominaisuuksia ja tuottaa standardien mukaisia piirustuksia. Lisäksi ymmärrät projektiaikataulutuksen ja nimikehallinaan merkityksen suunnittelussa.

Kiitettävä (4): Tunnet teknisen piirtämisen piirustusmerkit ja osaat soveltaa niitä kattavasti käytännössä. Osaat hyödyntää monipuolisesti CAD ohjelmien ominaisuuksia ja tuottaa standardien mukaisia piirustuksia. Piirustuksissa voi olla joitakin vähäisiä puutteita tai tulkinta mahdollisuuksia.
Lisäksi hallitset hyvin projektiaikataulutuksen ja nimikkeiden käytön perusteet suunnittelussa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen (5): Tunnet teknisen piirtämisen piirustusmerkit ja osaat soveltaa niitä ammattimaisesti käytännössä. Osaat hyödyntää monipuolisesti CAD ohjelmien ominaisuuksia ja tuottaa standardien mukaisia piirustuksia, joissa merkinnät ovat oikein. Hallitset myös monipolisesti ISO-toleranssijärjestelmän sekä geometrisen tuotemäärittelyn käytön koneenpiirustuksessa. Lisäksi hallitset hyvin projektiaikataulutuksen ja nimikkeiden käytön perusteet suunnittelussa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Olet tehnyt kaikki annetut harjoitustehtävät ja saanut tentistä 50% pisteistä.

Esitietovaatimukset

Ei erityistä edeltävää osaamista.

Lisätiedot

Opintoja tarjotaan yhden opintopisteen osina avoimen AMK:n kautta myös kertauksena jo valmistuneille insinööreille ja CampusOnlinen kautta muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. Opintojakso voidaan tutkinto-ohjelmien ulkopuolelle tarjota ilman valvottua tenttiä hyväksytty-hylätty arvioinnilla.