Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoidon perusteet (1 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BX89-3002

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Tuija Hakala

Vastuuopettaja

Suvi Ylänen

Ryhmät

 • ZJA23SS
  Avoin AMK, sote
 • ZJK23SS
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, SOTE
 • ZJA23SS2
  Avoin AMK, sote,Toisen asteen orientoivat opinnot

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä lääkehoidon perusteisiin. Lääkehoito on merkittävä osa hoitotyötä ja on tärkeää hallita siihen liittyvät asiat hyvin ja näin toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan muun muassa lääkehoidon peruskäsitteisiin, erilaisiin lääkemuotoihin ja lääkkeiden antotapoihin sekä lääkkeiden käsittelyyn liittyviin asioihin. Perehdytään myös turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. Lääkehoidon käsikirja. 2020. Helsinki. Sanoma Pro Oy. (soveltuvin osin).
Inkinen, R., Volmanen, R. & Hakoinen, S.(toim.) 2016. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen. sosiaali- ja terveydenhuollossa (soveltuvin osin) THL.
Opintojakson työtilassa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodle alustalla olevat välitestit tulee suorittaa hyväksytysti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 27h

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on osa Lääkehoito SZYY2017 (3 op) -opintojaksoa, joten ko. 3 op:n opintojaksosta on mahdollista hyväksilukea 1 op.

Orientoivat: 10 paikkaa
EF: 5 paikkaa (Jyu ja Gradia)
Avoin amk: 10 paikkaa
COL: 45 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Tämä opintojakso on osa Lääkehoito SZYY2017 (3 op) -opintojaksoa, joten ko. 3 op:n opintojaksosta on mahdollista hyväksilukea 1 op.