Siirry suoraan sisältöön

Lääkehoidon perusteet (1 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BX89-3003

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Tuija Hakala

Vastuuopettaja

Suvi Ylänen

Ryhmät

 • ZJK24KS
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, SOTE
 • ZJA24KS
  Avoin AMK, sote
 • ZJA24KS2
  Avoin AMK, sote,T oisen asteen orientoivat opinnot, Gradia, EF

Tavoitteet

Tavoitteena on perehtyä lääkehoidon perusteisiin. Lääkehoito on merkittävä osa hoitotyötä ja on tärkeää hallita siihen liittyvät asiat hyvin ja näin toteuttaa lääkehoitoa turvallisesti.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan muun muassa lääkehoidon peruskäsitteisiin, erilaisiin lääkemuotoihin ja lääkkeiden antotapoihin sekä lääkkeiden käsittelyyn liittyviin asioihin. Perehdytään myös turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saano, S. & Taam-Ukkonen, M. Lääkehoidon käsikirja. 2020. Helsinki. Sanoma Pro Oy. Soveltuvin osin.
Inkinen, R., Volmanen, R. & Hakoinen, S.(toim.) 2016.
Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen. sosiaali- ja terveydenhuollossa (soveltuvin osin) THL.
Opintojakson työtilassa oleva materiaali

Opetusmenetelmät

Itsenäinen verkko-opiskelu

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Moodle alustalla olevat välitestit tulee suorittaa hyväksytysti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 27h

Lisätietoja opiskelijoille

Tämä opintojakso on osa Lääkehoito SZYY2017 (3 op) -opintojaksoa, joten ko. 3 op:n opintojaksosta on mahdollista hyväksilukea 1 op.

Orientoivat ja EF: 20 paikkaa
Avoin amk: 20 paikkaa
COL: 160 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Lisätiedot

Tämä opintojakso on osa Lääkehoito SZYY2017 (3 op) -opintojaksoa, joten ko. 3 op:n opintojaksosta on mahdollista hyväksilukea 1 op.