Siirry suoraan sisältöön

Ihmisen toiminta arjessa (2 op)

Toteutuksen tunnus: SZ00BT33-3004

Toteutuksen perustiedot


Ajoitus

08.01.2024 - 31.07.2024

Opintopistemäärä

2 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Toimintaterapeutti (AMK)

Opettaja

  • Tanja Hilli-Harju

Vastuuopettaja

Mari Kantanen

Ryhmät

  • ZJA24KSDC
    Avoin AMK, sote, Digicampus

Tavoitteet

Opintojaksolla käsitellään ihmisen arjen toimintaa, sen eri osa-alueita ja siihen vaikuttavia tilannesidonnaisia tekijöitä sekä toimintaterapiaa arjen toiminnan tukemisessa. Opintojakson suoritettuasi tiedät mistä tekijöistä arjen toiminta koostuu, miten ympäristö ja tehtävä vaikuttaa ihmisen arjen toimintaan, mitä toimintaterapia on ja kuinka toimintaterapiassa mahdollistetaan ihmisen arjen toimintaa hänen omassa toimintaympäristössään.

Sisältö

Transaktionaalinen toiminnan malli
OTIPM-malli

Aika ja paikka

Opintojakson voit suorittaa 8.1.2024 - 31.7.2024 välisenä aikana itsellesi sopivana ajankohtana.
Ilmoittautuminen avoimen amk:n nettisivujen / campus online -portaalin kautta. Ilmoittautuminen päättyy 11.6.24.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintomateriaalit ovat saatavissa Digikampuksen Moodle alustan kautta.

Opetusmenetelmät

Opintojakso on itsenäistä opiskelua verkkoalustalla.

Opintojakso toteutuu Digikampuksen Moodlessa, jossa voit halutessasi tutustua vain pelkkään materiaaliin.

Saadaksesi suoritusmerkinnän, sinun tulee ilmoittautua myös tähän avoimen amk:n toteutukseen (Jyväskylän avoin ammattikorkeakoulu). Avoimeen ilmoittautuminen ei koske tutkinto-opiskelijoita.

https://digicampus.fi/course/view.php?id=3135

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Halutessasi opintojaksosta suoritusmerkinnän, sinun tulee tehdä opintojaksolla olevat tentit. Tentit voit tehdä tarvittaessa niin monta kertaa lävitse, että saat hyväksytyn arvosanan.

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson vastaava sisältö on Johdanto toiminnan mahdollistamiseen opintojaksolla ja voit tehdä osittaisen hyväksiluvun 2 op, jos pääset toimintaterapian tutkinto-opiskelijaksi.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäistä opiskelua
Oppimistehtäviä
Tentti/tentit

Sisällön jaksotus

-

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson osaaminen arvioidaan Digicampuksen Moodlessa olevien sähköisten tenttien avulla.

Avoin AMK ei rajattu paikkamäärää
COL 140 paikkaa

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija ymmärtää mitä toiminta tarkoittaa ja tilannesidonnaiset tekijät tarkoittavat. Opiskelija ymmärtää toiminnan ja tilannesidonnaisten tekijöiden dynaamisen suhteen. Opiskelija osaa kuvata toiminnan eri osa-alueet. Opiskelija tietää toimintaterapian interventioprosessin vaiheet sekä osaa kuvata toimintaterapiassa käytettäviä interventiomenetelmiä arjen toiminnan mahdollistamiseksi osana asiakas- ja toimintakeskeistä interventioprosessia.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Opintojakso toteutetaan Digicampuksen MOOC toteutuksena. Löydät opintojakson materiaalit ja tehtävät Digicampuksesta https://digicampus.fi/course/view.php?id=3135
Voit kirjautua Digicampuksen Moodlen tehtäväkansioon hakatunnuksilla.

Tällä opintojaksolla voi hakea hyväksilukea Johdanto toiminnan mahdollistamiseen opintojaksosta (5 op) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Hyväksilukua voi saada 2op.