Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuuden hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC6020-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jarmo Nevala

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA23STIKY1
  Avoin amk, Kyberturvallisuus 1, Verkko
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 29.08.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 05.09.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 12.09.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 19.09.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 26.09.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 03.10.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 10.10.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 24.10.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 31.10.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 07.11.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 14.11.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 21.11.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 28.11.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 05.12.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 12.12.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005
 • 19.12.2023 08:00 - 10:30, Kyberturvallisuuden hallinta TTC6020-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan kyberturvallisuuden hallintajärjestelmän.

Hallitset käytännössä keskeisimmät kyberturvallisuuten liittyvät osa-alueet: käsitteet, käytetyt tekniset toteutustavat ja hallintamenetelmät sekä yleiset palvelunhallinnan periaatteet. Osaat soveltaa tietoja käytännön kyberturvallisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen palveluiden hallinnassa.

EUR-ACE Monialainen osaaminen
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
EUR-ACE Viestintä ja tiimityö

Sisältö

Keskeisiä aiheita opintojaksolla ovat ISO2700x –standardiperhe ja siihen liittyvät muut frameworkit sekä niiden keskeisimmät hallintaprosessit, kuten konfiguraatioiden hallinta, tapahtumien hallinta, suojattavien kohteiden hallinta, uhkien hallinta ja riskien hallinta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija kykenee osittain ymmärtämään kyberturvallisuuden merkityksen ja sisällön joidenkin palveluprosessien yhteydessä. Opiskelija osaa opastettuna ryhmässä suunnitella joitain tietoturvallisen palvelun hallinnan prosesseja

Tyydyttävä 2: Opiskelija kykenee pääpiirteittäin ymmärtämään kyberturvallisuuden merkityksen ja sisällön keskeisimpien palveluprosessien kontekstissa. Opiskelija osaa suunnitella ryhmässä keskeisimpiä kyberturvallisen palvelun hallinnan prosesseja.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija kykenee ymmärtämään kyberturvallisuuden merkityksen ja sisällön yleisimmässä palvelunhallinnan kontekstissa. Opiskelija osaa suunnitella ryhmässä kyberturvallisen palvelun hallinnan keskeisiltä osa-alueilta mukaan lukien tärkeimmät prosessit. Opiskelija reflektoi osittain oppimaansa.

Kiitettävä 4: Opiskelija kykenee ymmärtämään kyberturvallisuuden merkityksen ja sisällön palvelunhallinnan kontekstissa. Opiskelija osaa suunnitella kyberturvallisen palvelun hallinnan huomioon ottaen kaikki tarvittavat osa-alueet. Opiskelija reflektoi oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija kykenee hahmottamaan laajasti kyberturvallisuuden merkityksen ja sisällön palvelunhallinnan kontekstissa. Opiskelija osaa lähes ilman ohjausta suunnitella laajan kyberturvallisen palvelun hallinnan konseptin kaikki keskeiset osa-alueet huomioiden. Opiskelija reflektoi realistisesti oppimaansa.

Esitietovaatimukset

Kyberturvallisuus