Siirry suoraan sisältöön

Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC6040-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Pasi Hyytiäinen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA23STIKY1
  Avoin amk, Kyberturvallisuus 1, Verkko
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 01.09.2023 08:00 - 10:30, Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen TTC6040-3007
 • 08.09.2023 08:00 - 10:30, Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen TTC6040-3007
 • 15.09.2023 08:00 - 10:30, Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen TTC6040-3007
 • 22.09.2023 08:00 - 10:30, Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen TTC6040-3007
 • 29.09.2023 08:00 - 10:30, Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen TTC6040-3007
 • 06.10.2023 08:00 - 10:30, Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen TTC6040-3007
 • 13.10.2023 08:00 - 10:30, Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen TTC6040-3007
 • 03.11.2023 08:00 - 10:30, Hyökkäykset ja puolustusmenetelmät sekä suojaaminen TTC6040-3007

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Sinä opit periaatteet hyökkäyksistä ja puolustusmenetelmistä sekä suojaamisesta.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hyökkäys ja puolustusmenetelmät sekä suojaamisen. Opiskelija osaa myös soveltaa menetelmiä, tekniikoita ja työkaluja käytännössä. Lisäksi opiskelija hallitsee opintojakson peruskäsitteet ja toteutusmenetelmät.

Sisältö

- Haittaohjelmien ja haavoittuvuuksien perusteet
- Haittaohjelmaperheet ja -tyypit
- Kyberhyökkäykset ja –hyökkäystavat
- Puolustusmenetelmien ja tietoturvateknologioiden hyödyntäminen ICT-ympäristöissä
- Kyberturvallisuuspoikkeamien käsittelyprosessi sekä käytänteet
- Järjestelmien ja ympäristöjen suojaaminen
- Digitaalisen forensiikan perusteet ja menetelmät

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 18 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija hallitsee välttävästi teorian ja tunnistaa joitain osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia ympäristön suojaamisesta ja puolustamisesta.

Tyydyttävä 2: Opiskelija hallitsee tyydyttävästi teorian ja tunnistaa osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia ympäristön suojaamisesta ja puolustamisesta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija hallitsee hyvin teorian ja tunnistaa osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia ympäristön suojaamisesta ja puolustamisesta.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee kiitettävästi teorian ja tunnistaa osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön suojaamisen ja puolustamisen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee erinomaisesti teorian ja tunnistaa kattavasti osioita hyökkäys-, puolustus- ja suojaamismenetelmistä. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön suojaamisen ja puolustamisen.