Siirry suoraan sisältöön

Tietoturvakontrollit (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC6010-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jarmo Viinikanoja

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA24KTIKY1
  Avoin amk, Kyberturvallisuus 1, Verkko
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 08.01.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 15.01.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 22.01.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 29.01.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 05.02.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 12.02.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 19.02.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 04.03.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 11.03.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 18.03.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 25.03.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 08.04.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 15.04.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 22.04.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006
 • 29.04.2024 12:15 - 17:00, Tietoturvakontrollit TTC6010-3006

Tavoitteet

Sinä opit tuntemaan tietoturvakontrollien pääkategoriat ja ymmärtämään niiden merkityksen turvallisuuden näkökulmasta. Sinä opit suojaamisen näkökulmia tietoturvakontrollien pohjalta. Sinä osaat toteuttaa eri tietoturvakontrolleja suojellaksesi yrityksen kriittisiä tietoteknisiä järjestelmiä.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Kun käyt tämän opintojakson, osaat viedä käytäntöön tietoturvakontrolleja ja ymmärtämään näiden merkityksen yrityksen suojaamisen näkökulmasta

Sisältö

Opintojakso sisältää eri tietoturvakontrollien läpikäynnin suunnittelun ja toteutuksen näkökulmasta. Kurssilla hyödynnetään olemassa olevia toimintamalleja tietoturvakontrolleista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- ekskursiot
- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 15 h
- Labrat 120 h

Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija osoittaa hallitsevansa välttävästi tietoturvakontrollien suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella välttävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi välttävästi oppimaansa.

Tyydyttävä 2: Opiskelija osoittaa hallitsevansa tyydyttävästi tietoturvakontrollien suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella tyydyttävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi tyydyttävästi oppimaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija osoittaa hallitsevansa hyvin tietoturvakontrollien suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella hyvin eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi hyvin oppimaansa.

Kiitettävä 4: Opiskelija osoittaa hallitsevansa kiitettävästi tietoturvakontrollien suunnitteluun sekä toteutukseen
liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella kiitettävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi kiitettävästi oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija osoittaa hallitsevansa erinomaisesti tietoturvakontrollien suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella erinomaisesti eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi erinomaisesti oppimaansa.

Esitietovaatimukset

Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Kyberturvallisuus