Siirry suoraan sisältöön

Koventaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC6050-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jarmo Viinikanoja

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA24KTIKY2
  Avoin amk, Kyberturvallisuus 2, Verkko
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 11.01.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 18.01.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 25.01.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 01.02.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 08.02.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 15.02.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 22.02.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 07.03.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 14.03.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 21.03.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 28.03.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 04.04.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 11.04.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 18.04.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005
 • 25.04.2024 12:15 - 17:00, Koventaminen TTC6050-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Sinä opit tuntemaan eri tietoturvakontrollien merkityksen yrityksien kriittisien järjestelmien koventamisessa ja suojaamisessa. Sinä opit toteuttamaan eri tietoturvakontrolleja osana yrityksen tietojärjestelmiä.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön


Opintojakson osaamistavoite
Kun käyt tämän opintojakson, osaat ICT -ympäristön järjestelmällisen koventamisen ja koventamisen käytännön jalkautuksen ympäristöön.

Sisältö

Opintojakso sisältää eri tietoturvakontrollien suunnittelun ja toteutuksen kohdeympäristöön. Lisäksi opintojaksolla käydään läpi eri tietoturvakontrollien riippuvuuksia ja kyvykkyyksiä sekä operointia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- ekskursiot
- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 15 h
- Labrat 120 h

Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija osoittaa hallitsevansa välttävästi koventamisen suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella välttävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi välttävästi oppimaansa.

Tyydyttävä 2: Opiskelija osoittaa hallitsevansa tyydyttävästi koventamisen suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella tyydyttävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi tyydyttävästi oppimaansa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija osoittaa hallitsevansa hyvin koventamisen suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella hyvin eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi hyvin oppimaansa.

Kiitettävä 4: Opiskelija osoittaa hallitsevansa kiitettävästi koventamisen suunnitteluun sekä toteutukseen
liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella kiitettävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi kiitettävästi oppimaansa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija osoittaa hallitsevansa erinomaisesti koventamisen suunnitteluun sekä toteutukseen
liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella erinomaisesti eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi erinomaisesti oppimaansa.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Välttävä 1: Opiskelija osoittaa hallitsevansa välttävästi koventamisen suunnitteluun sekä toteutukseen liittyvän teorian ja suunnitella annetun vaatimusmäärittelyn perusteella välttävästi eri tietoturvakontrolleja osaksi laajempaa kohdeympäristöä. Opiskelija reflektoi välttävästi oppimaansa.

Esitietovaatimukset

Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Kyberturvallisuus