Siirry suoraan sisältöön

Äitiys- ja naisen hoitotyö (3 op)

Toteutuksen tunnus: SZYY2022-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

11.03.2024 - 17.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Kätilö (AMK)
 • Sairaanhoitaja (AMK)

Opettaja

 • Elina Tiainen

Ryhmät

 • SAR22K1
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • 18.03.2024 12:15 - 15:30, nt /Äitiys- ja naisen hoitotyö SZYY2022-3014
 • 27.03.2024 12:15 - 15:30, nt /Äitiys- ja naisen hoitotyö SZYY2022-3014
 • 10.04.2024 14:00 - 14:30, GYN KOE/Äitiys- ja naisen hoitotyö SZYY2022-3014
 • 15.04.2024 12:00 - 12:30, LUOKKA D310/ GYN KOE 1. UUSINTA/Äitiys- ja naisen hoitotyö SZYY2022-3014
 • 16.04.2024 12:15 - 15:30, Äitiys- ja naisen hoitotyö SZYY2022-3014
 • 22.04.2024 12:15 - 15:30, Äitiys- ja naisen hoitotyö SZYY2022-3014
 • 29.04.2024 12:15 - 15:30, koe /Äitiys- ja naisen hoitotyö SZYY2022-3014

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tällä opintojaksolla opit äitiyshoitotyön ja naistentautien hoitotyön perusteet

Opintojakson osaamiset
Sosiaali- ja terveysalan asiakkuusosaaminen
Terveyden edistämisen osaaminen
Näyttöön perustuva toiminta ja päätöksenteko-osaaminen

Tavoitteet
Opintojakson käytyäsi tunnet keskeisimmät naistentaudit ja säännöllisen raskauden, synnytyksen sekä lapsivuodeajan kulun ja niihin liittyvät näyttöön perustuvat tutkimukset sekä hoitotyön auttamismenetelmät.
Ymmärrät voimavaralähtöisen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen merkityksen naisen ja perheen näyttöön perustuvan hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Sisältö
Seksuaali- ja lisääntymisterveydenedistämisen perusteet naisen ja perheen eri elämänvaiheissa
Voimavaralähtöisyys seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä
Keskeisimmät naistentaudit sekä niiden seurannan ja hoidon perusteet
Säännöllisen raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan kulku
Naistentautien ja äitiyshoitotyön keskeiset näyttöön perustuvat tutkimukset ja auttamismenetelmät
Naistentautien ja äitiyshoitotyön keskeiset verkostot ja moniammatillinen yhteistyö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Botha Elina ja Ryttyläinen-Korhonen Katri. 2016. Naisen hoitotyö. Sanoma Pro.
Naistentaudit ja synnytykset. 2011. Toim. O. Ylikorkala, & J. TapanainenHelsinki: Duodecim. E-kirja, Oppiportti.(soveltuvin osin).
Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvät keskeiset Hoitotyön suositukset ja Käypä hoito –suositukset

Opetusmenetelmät

Kontaktiopetus, verkko-opetus: itsenäinen materiaaliin perehtyminen, verkkotestit, harjoitus- ja oppimistehtävät
Kontaktiopetus: flipped learning, toiminnalliset harjoitukset, luennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Verkkotentti
Verkkotehtävät
Ryhmätentti

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op, 81 t

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojaksolla arviointi toteutuu jatkuvan palautteen periaatteella. Keskeisessä roolissa on myös itsearviointi ja vertaisarviointi. Arviointi perustuu opintojakson tavoitteisiin ja arviointikriteereihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Osaat kuvailla naisen ja perheen kasvun ja kehityksen seksuaali- ja lisääntymisterveyden näkökulmasta
Osaat luetella keskeisimmät naistentaudit sekä niiden seurannan ja hoidon sekä tiedät säännöllisen raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan kulun
Osaat luetella naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita
Osaat kuvailla voimavaralähtöisen prosessiajattelun naisen ja perheen näyttöön perustuvan hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
Osaat nimetä keskeiset naisten- ja äitiyshoitotyön tutkimukset ja auttamismenetelmät
Osaat tunnistaa moniammatillisia verkostoja seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä

Tyydyttävä 2
Osaat kuvata naisen ja perheen kasvun ja kehityksen seksuaali- ja lisääntymisterveyden näkökulmasta
Osaat kuvailla keskeisimmät naistentaudit sekä niiden seurannan ja hoidon sekä kuvailla säännöllisen raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan kulun
Osaat kuvailla naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita
Osaat kuvata voimavaralähtöisen prosessiajattelun osana naisen ja perheen näyttöön perustuvan hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
Osaat kuvailla keskeiset naisten- ja äitiyshoitotyön tutkimukset ja auttamismenetelmät
Osaat kuvailla moniammatillisia verkostoja seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat tulkita naisen ja perheen kasvun ja kehityksen merkitystä seksuaali- ja lisääntymisterveyden näkökulmasta
Osaat kuvata keskeisimmät naistentaudit sekä niiden seurannan ja hoidon sekä osaat kuvata säännöllisen raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan kulun
Osaat kuvata naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita heidän erilaisissa elämänvaiheissa
Osaat havainnollistaa voimavaralähtöisen prosessiajattelun merkityksen naisen ja perheen näyttöön perustuvan hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
Osaat kuvata keskeiset naisten- ja äitiyshoitotyön tutkimukset ja auttamismenetelmät
Osaat kuvata moniammatillisten verkostojen merkityksen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä

Kiitettävä 4
Osaat perustella naisen ja perheen kasvun ja kehityksen merkitystä seksuaali- ja lisääntymisterveyden näkökulmasta
Osaat kuvata ja erotella keskeisimmät naistentaudit sekä niiden seurannan ja hoidon sekä osaat havainnollistaa säännöllisen raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan kulun
Osaat perustella naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita heidän erilaisissa elämänvaiheissa.
Osaat perustella voimavaralähtöisen prosessiajattelun merkityksen naisen ja perheen näyttöön perustuvan hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
Osaat perustella keskeiset naisten- ja äitiyshoitotyön tutkimukset ja auttamismenetelmät
Osaat perustella moniammatillisten verkostojen merkityksen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida perustellen naisen ja perheen kasvun ja kehityksen merkitystä seksuaali- ja lisääntymisterveyden näkökulmasta
Osaat kuvata ja erotella keskeisimmät naistentaudit sekä osaat perustella niiden seurannan ja hoidon sekä osaat havainnollistaa säännöllisen raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan kulun
Osaat arvioida perustellen naisen ja perheen seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen periaatteita heidän erilaisissa elämänvaiheissa.
Osaat arvioida perusteen voimavaralähtöisen prosessiajattelun merkitystä naisen ja perheen näyttöön perustuvan hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
Osaat arvioida perustellen keskeiset naisten- ja äitiyshoitotyön tutkimukset ja auttamismenetelmät
Osaat arvioida perustellen moniammatillisten verkostojen merkitystä seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisessä

Esitietovaatimukset

Hallitset anatomian ja fysiologian sisällöt sekä farmakologian ja lääketieteen osa-alueet, jotka liittyvät em. hoitotyön opintoihin.
Hallitset terveyden edistämisen, sisätautien hoitotyön sekä mielenterveys-, päihde- ja kriisihoitotyön menetelmät.
Tunnet näyttöön perustuvan päätöksenteon lähtökohdat.