Siirry suoraan sisältöön

Verkkojen automatisointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC5010-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Karo Saharinen
 • Jarmo Viinikanoja

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 01.09.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 08.09.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 15.09.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 22.09.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 29.09.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 06.10.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 13.10.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 27.10.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 03.11.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 10.11.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 17.11.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 24.11.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 01.12.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001 Tunnit peruttu
 • 08.12.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001
 • 15.12.2023 08:00 - 10:30, Verkkojen automatisointi TTC5010-3001

Tavoitteet

Tunnet verkkojen automatisoinnin ja siihen liittyvät teknologiat. Ymmärrät, kuinka laitteiden eri ominaisuudet vaikuttavat automatisointiin. Kykenet hyödyntämään automatisointia verkkojen luonnissa ja tutkimisessa. Kykenet muodostamaan topologiakuvan, jota voidaan hyödyntää automatisoinnissa. Kykenet luomaan verkkoja automatisoidusti.

Opintojakson tarkoitus
Tunnet verkkojen automatisoinnin ja siihen liittyvät teknologiat. 

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
EUR-ACE: Tieto ja ymmärrys 

Sisältö

Laitteet
Automatisointi teknologiat
Topologian automatisointi
Asetusten validointi
Asetusten automaattinen asennus
Palautuminen virheistä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- vierailijaluennot

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 20 h
- harjoitustöt 60 h
- tehtävät 25 h
- itsenäinen työskentely 30 h

Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija tuntee verkkojen automatisoinnin ja siihen liittyvät teknologiat. Opiskelija ymmärtää kuinka laitteiden eri ominaisuudet vaikuttavat automatisointiin. 

Tyydyttävä 2: Opiskelija tuntee verkkojen automatisoinnin ja siihen liittyvät teknologiat. Opiskelija ymmärtää kuinka laitteiden eri ominaisuudet vaikuttavat automatisointiin. Opiskelija osaa automatisoidusti kerätä laitteiden tiedon

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija tuntee verkkojen automatisoinnin ja siihen liittyvät teknologiat. Opiskelija ymmärtää kuinka laitteiden eri ominaisuudet vaikuttavat automatisointiin. Opiskelija osaa automatisoidusti kerätä laitteiden tiedon ja sen avulla muodostaa automaattisesti topologia kuvan ympäristöstä 

Kiitettävä 4: Opiskelija tuntee verkkojen automatisoinnin ja siihen liittyvät teknologiat. Opiskelija ymmärtää kuinka laitteiden eri ominaisuudet vaikuttavat automatisointiin. Opiskelija osaa automatisoidusti kerätä laitteiden tiedon ja sen avulla muodostaa automaattisesti topologia kuvan ympäristöstä. Opiskelija pystyy automatisoidusti muokkaamaan/luomaan ympäristöä

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija tuntee verkkojen automatisoinnin ja siihen liittyvät teknologiat. Opiskelija ymmärtää kuinka laitteiden eri ominaisuudet vaikuttavat automatisointiin. Opiskelija osaa automatisoidusti kerätä laitteiden tiedon ja sen avulla muodostaa automaattisesti topologia kuvan ympäristöstä. Opiskelija pystyy automatisoidusti muokkaamaan/luomaan ympäristöä, ottaen huomioon virhe tilanteet ja asetusten validoinnin

Esitietovaatimukset

Tietoverkot
Linuxin käyttö ja hallinta
Ohjelmoinnin perusteet