Siirry suoraan sisältöön

Lähiverkot (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC5020-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jussi Ahonen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 30.08.2023 08:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001
 • 06.09.2023 08:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001
 • 13.09.2023 08:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001
 • 20.09.2023 08:00 - 09:00, Lähiverkot TTC5020-3001 (teoriatunti)
 • 20.09.2023 09:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 27.09.2023 08:00 - 09:00, Lähiverkot TTC5020-3001 (teoriatunti)
 • 27.09.2023 09:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 04.10.2023 08:00 - 09:00, Lähiverkot TTC5020-3001 (teoriatunti)
 • 04.10.2023 09:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 11.10.2023 08:00 - 09:00, Lähiverkot TTC5020-3001 (teoriatunti)
 • 11.10.2023 09:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 18.10.2023 09:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 25.10.2023 08:00 - 09:00, Lähiverkot TTC5020-3001 (teoriatunti)
 • 25.10.2023 09:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 01.11.2023 08:00 - 09:00, Lähiverkot TTC5020-3001 (teoriatunti)
 • 01.11.2023 09:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 08.11.2023 08:00 - 09:00, Lähiverkot TTC5020-3001 (teoriatunti)
 • 08.11.2023 09:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 15.11.2023 08:00 - 09:00, Lähiverkot TTC5020-3001 (teoriatunti)
 • 15.11.2023 09:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 22.11.2023 08:00 - 09:00, Lähiverkot TTC5020-3001 (teoriatunti)
 • 22.11.2023 09:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 29.11.2023 08:00 - 09:00, Lähiverkot TTC5020-3001 (teoriatunti)
 • 29.11.2023 09:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 13.12.2023 08:00 - 09:00, Lähiverkot TTC5020-3001 (teoriatunti)
 • 13.12.2023 09:00 - 10:30, Lähiverkot TTC5020-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opit lähiverkkojen protokollat, rakenteen ja niiden suunnittelun periaatteet. Opit hakemaan tietoa alan standardeista ja manuaaleista ratkaistakseen tietoverkko-ongelmia lähiverkoissa.

EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
EUR-ACE Tutkimukset ja tiedonhaku

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet protokollat ja tiedonsiirron periaatteet lähiverkoissa. Osaat lähiverkoissa käytetyt teknologiat ja protokollat, sekä osat konfiguroida ne. Osaat suunnitella lähiverkot käyttäen eri tietoverkkolaitteita. Osaat, kuinka lähiverkot yhdistävät eri päätelaitteita runkoverkkoon.

Sisältö

Lähiverkoissa käytettäviä teknologioita on useita ja niiden kehitys on jatkuvaa. Opintojakson toteutuksessa kuvataan sen hetkiset, olennaiset teknologiat. Tämä opintojaksokuvauksessa kuvattava lista on suuntaa antava:
- Spanning Tree –protokollan eri variaatiot (MSTP, PVLANSTP)
- Lähiverkon kytkinten hallinnointiteknologiat (esim. Virtual-chassis/Stacking)
- Yksityiskohtaisempi virtuaalisten lähiverkkojen suunnittelu (Ethernet/VLAN, PVLAN, QinQ)
- Langattomat lähiverkot (WLAN –controller, Mesh)
- Lähiverkkojen reititystekniset yksityiskohdat (L3 kytkentä, reititysprotokollien prioriteetit ja tarkempi reitin valinta esim. longest prefix yms.)
- OSI mallin kerroksen 2 turvallisuus (Network Access Control, L2 security, IPv6 L2 ominaisuudet)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan
- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija hallitsee välttävästi lähiverkkojen teorian ja tunnistaa joitain osioita olemassa olevista lähiverkoista. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia ongelmia lähiverkoissa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä lähiverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Tyydyttävä 2: Opiskelija hallitsee tyydyttävästi lähiverkkojen teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista lähiverkoista. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia ongelmia lähiverkoissa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä lähiverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija hallitsee hyvin lähiverkkojen teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista lähiverkoista. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia lähiverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia lähiverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee kiitettävästi lähiverkkojen teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista lähiverkoista. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia lähiverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia lähiverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Opiskelija hallitsee erinomaisesti lähiverkkojen teorian ja tunnistaa kattavasti osioita olemassa olevista lähiverkoista. Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisia ongelmia lähiverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa skaalautuvan lähiverkon perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee välttävästi lähiverkkojen teorian ja tunnistaa joitain osioita olemassa olevista lähiverkoista. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia lähiverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä lähiverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Esitietovaatimukset

Tietoverkot
IT-palvelualustat
Linuxin käyttö ja hallinta