Siirry suoraan sisältöön

Runkoverkot (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC5030-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jussi Ahonen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 29.08.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001
 • 05.09.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001
 • 12.09.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001
 • 19.09.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 26.09.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 03.10.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 10.10.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 24.10.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 31.10.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 07.11.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 14.11.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 21.11.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 28.11.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 05.12.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 12.12.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 19.12.2023 15:15 - 18:00, Runkoverkot TTC5030-3001(VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opit runkoverkkojen rakenteen, protokollat ja niiden suunnittelun periaatteet. Opit hakemaan tietoa alan standardeista ja manuaaleista ratkaistaksesi tietoverkko-ongelmia runkoverkoissa.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
EUR-ACE Tutkimukset ja tiedonhaku

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet protokollat ja tiedonsiirron periaatteet runkoverkoissa. Osaat runkoverkoissa käytetyt teknologiat ja protokollat, sekä osaat konfiguroida ne. Osaat suunnitella runkoverkon muodostamiseen tarvittavat konfiguraatiot protokollille. Osaat hakea tietoa alan standardeista ja laitevalmistajien manuaaleista ongelmanratkaisemiseksi runkoverkoissa. Osaat, kuinka runkoverkot kytkeytyvät asiakkaiden konesali- ja lähiverkkoihin, sekä toisiin runkoverkkoihin.

Sisältö

Runkoverkoissa käytettäviä teknologioita on useita ja niiden kehitys on jatkuvaa. Opintojakson toteutuksessa kuvataan sen hetkiset, olennaiset teknologiat. Tämä opintojaksokuvauksessa kuvattava lista on suuntaa antava:
- Runkoverkon sisäisen reitityksen tarkemmat yksityiskohdat (Open Shorest Path First, Intermediate System to Intermediate System ja Internal Border Gateway Protocol)
- Runkoverkkoja yhdistävän reitityksen tarkemmat yksityiskohdat (External Border Gateway Protocol, BGP Metrics)
- Runkoverkkojen asiakasliikennettä eriyttävät ja liikenteenohjausta nopeuttavat teknologiat (LDP, MPLS-VPN, L2circuit, VPLS, Logical-systems, Routing-instances, Virtual Routing and Forwarding)
- Runkoverkkojen liikenteen priorisointi (Quality of Service, DiffServ, DSCP)
- Runkoverkkojen liikenteenohjaus (Traffic Engineering, Segment Routing)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan
- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija hallitsee välttävästi runkoverkkojen teorian ja tunnistaa joitain osioita olemassa olevista runkoverkoista. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia ongelmia runkoverkoissa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä runkoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Tyydyttävä 2: Opiskelija hallitsee tyydyttävästi runkoverkkojen teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista runkoverkoista. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia ongelmia runkoverkoissa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä runkoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija hallitsee hyvin runkoverkkojen teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista runkoverkoista. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia runkoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia runkoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee kiitettävästi runkoverkkojen teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista runkoverkoista. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia runkoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia runkoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee erinomaisesti runkoverkkojen teorian ja tunnistaa kattavasti osioita olemassa olevista runkoverkoista. Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisia ongelmia runkoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa skaalautuvan runkoverkon perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee välttävästi runkoverkkojen teorian ja tunnistaa joitain osioita olemassa olevista runkoverkoista. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia runkoverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä runkoverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Esitietovaatimukset

Tietoverkot
IT-palvelualustat
Linuxin käyttö ja hallinta