Siirry suoraan sisältöön

Tietoverkkoprojekti (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC5040-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jussi Ahonen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 31.08.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001
 • 07.09.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001
 • 14.09.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001
 • 21.09.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 28.09.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 05.10.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 12.10.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 26.10.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 02.11.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 09.11.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 16.11.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 23.11.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 30.11.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 07.12.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 14.12.2023 15:15 - 17:45, Tietoverkkoprojekti TTC5040-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opit yrityselämän käytänteitä tietoverkkojen ylläpidon, kehityksen ja operoinnin näkökulmasta. Opit hakemaan tietoa ongelmatilanteissa eri järjestelmistä, standardeista ja manuaaleista. Opit kehittämään yrityksen prosesseja projektiluontoisesti.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
EUR-ACE Tutkimukset ja tiedonhaku
EUR-ACE Monialainen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Osaat toimia osana yritystä, jonka liiketoimintaan kuuluu tietoverkkojen ylläpito- ja valvonta. Osaat projektiluontoisesti kehittää tietoverkon valvontaa eri prosessien kehityksen kautta. Osaat tietoverkon vian-, muutosten-, ja konfiguraationhallinnan, sekä tarvittavat järjestelmät dokumentaation ylläpitämiseen. Osaat verkonvalvonnan periaatteet ja teknologiat.

Sisältö

Tietoverkkojen kehitystä, ylläpitoa ja operointia ohjaa useat eri palveluidenhallinta-/toiminnanohjausmetodologiat. Opintojakson toteutuksessa kuvataan sen hetkiset olennaiset opetettavat menetelmät. Tämä opintojaksokuvauksessa kuvattava lista on suuntaa antava:
- Tietoverkon valvomotoiminta (Network Operations Center)
- Palveluidenhallinnan menetelmiä esim. ITIL
- Palvelutasosopimukset (SLA ja sen parametrit kuten esim. MTBF, MTTR)
- Tietoverkon ylläpito (vianhallinta)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan
- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija osaa jotenkuten noudattaa annettuja prosesseja ja toimia lähestulkoon niiden palvelutasolupausten mukaisesti. Opiskelija kykenee välttävästi hallita monimutkaisia sekä haastavia vika- ja/tai muutostilanteita. Opiskelija osaa välttävästi hakea tietoa vikatilanteissa eri järjestelmistä ongelmanratkaisemiseksi.

Tyydyttävä 2: Opiskelija osaa tyydyttävästi noudattaa annettuja prosesseja ja toimia suurin piirtein niiden palvelutasolupausten mukaisesti. Opiskelija kykenee tyydyttävästi hallita monimutkaisia sekä haastavia vika- ja/tai muutostilanteita. Opiskelija osaa tyydyttävästi hakea tietoa vikatilanteissa eri järjestelmistä ongelmanratkaisemiseksi.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija osaa hyvin noudattaa annettuja prosesseja ja toimia niiden palvelutasolupausten mukaisesti. Opiskelija kykenee hallita monimutkaisia sekä haastavia vika- ja/tai muutostilanteita. Opiskelija osaa hakea tietoa vikatilanteissa eri järjestelmistä ongelmanratkaisemiseksi.

Kiitettävä 4: Opiskelija osaa kiitettävästi noudattaa annettuja prosesseja ja toimia niiden palvelutasolupausten mukaisesti. Opiskelija kykenee kiitettävästi hallita monimutkaisia sekä haastavia vika- ja/tai muutostilanteita. Opiskelija osaa kiitettävästi hakea tietoa vikatilanteissa eri järjestelmistä ongelmanratkaisemiseksi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija osaa erinomaisesti noudattaa annettuja prosesseja ja toimia niiden palvelutasolupausten mukaisesti. Opiskelija kykenee erinomaisesti hallita monimutkaisia sekä haastavia vika- ja/tai muutostilanteita. Opiskelija osaa erinomaisesti hakea tietoa vikatilanteissa eri järjestelmistä ongelmanratkaisemiseksi.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija osaa hyvin noudattaa annettuja prosesseja ja toimia niiden palvelutasolupausten mukaisesti. Opiskelija kykenee hallita monimutkaisia sekä haastavia vika- ja/tai muutostilanteita. Opiskelija osaa hakea tietoa vikatilanteissa eri järjestelmistä ongelmanratkaisemiseksi.

Esitietovaatimukset

Tietoverkot
IT-palvelualustat
Linuxin käyttö ja hallinta