Siirry suoraan sisältöön

Liityntäverkot (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC5060-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jussi Ahonen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 01.09.2023 11:15 - 13:30, Liityntäverkot TTC5060-3001
 • 08.09.2023 11:15 - 13:30, Liityntäverkot TTC5060-3001
 • 15.09.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 22.09.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 22.09.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 29.09.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 29.09.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 06.10.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 06.10.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 13.10.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 13.10.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 20.10.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 27.10.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 27.10.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 03.11.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 03.11.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 10.11.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 10.11.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 17.11.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 17.11.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 24.11.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 24.11.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 01.12.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 01.12.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 08.12.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 08.12.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)
 • 15.12.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (teoriatunti)
 • 15.12.2023 11:15 - 12:15, Liityntäverkot TTC5060-3001 (VLE ympäristössä, opettaja käytettävissä)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opit liityntäverkkojen rakenteen, protokollat ja niiden suunnittelun periaatteet. Opit hakemaan tietoa alan standardeista ja manuaaleista ratkaistakseen liityntäverkoissa esiintyviä ongelmia.

EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön
EUR-ACE Tutkimukset ja tiedonhaku

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet protokollat ja tiedonsiirron periaatteet liityntäverkoissa. Osaat liityntäverkoissa käytetyt teknologiat ja protokollat, sekä osaat konfiguroida ne. Osaat suunnitella liityntäverkossa käytettyjä ratkaisuja. Osaat hakea tietoa alan standardeista ja laitevalmistajien manuaaleista ongelmanratkaisemiseksi liityntäverkoissa. Osaat, kuinka liityntäverkot yhdistävät eri (runko-, konesali-,lähi)verkkoja, erillaisilla teknologioilla ja protokollilla toisiinsa.

Sisältö

Liityntäverkoissa käytettäviä teknologioita on useita ja niiden kehitys on jatkuvaa. Opintojakson toteutuksessa kuvataan sen hetkiset, olennaiset teknologiat. Tämä opintojaksokuvauksessa kuvattava lista on suuntaa antava:
- Liityntäratkaisut eri maantieteellisissä tilanteissa (5G, DSL, FTTH/PON)
- Eri verkkoja yhdistävät ratkaisut (site-to-site & remote-worker VPN, VPN routing)
- Verkon sisäisten palveluiden julkaisuteknologiat (DNS, Network Address Translation)
- Ohjelmoitavat liityntäverkkoratkaisut (SD-WAN, SASE)
- Liityntäverkkolaitteiden automaattinen alustaminen (Zero-touch Provisioning)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan
- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija hallitsee välttävästi liityntäverkkojen teorian ja tunnistaa joitain osioita olemassa olevista liityntäverkoista. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia ongelmia liityntäverkoissa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä liityntäverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Tyydyttävä 2: Opiskelija hallitsee tyydyttävästi liityntäverkkojen teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista liityntäverkoista. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia ongelmia liityntäverkoissa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä liityntäverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija hallitsee hyvin liityntäverkkojen teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista liityntäverkoista. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia liityntäverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia liityntäverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee kiitettävästi liityntäverkkojen teorian ja tunnistaa osioita olemassa olevista liityntäverkoista. Opiskelija osaa ratkaista ongelmia liityntäverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia liityntäverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee erinomaisesti liityntäverkkojen teorian ja tunnistaa kattavasti osioita olemassa olevista liityntäverkoista. Opiskelija osaa ratkaista monimutkaisia ongelmia liityntäverkoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa skaalautuvan liityntäverkon perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee välttävästi liityntäverkkojen teorian ja tunnistaa joitain osioita olemassa olevista liityntäverkoista. Opiskelija osaa ratkaista yksinkertaisia ongelmia liityntäverkoissa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osia pienestä liityntäverkosta perustuen vaatimusmäärittelyyn.

Esitietovaatimukset

Tietoverkot
IT-palvelualustat
Linuxin käyttö ja hallinta