Siirry suoraan sisältöön

Linux infrastruktuuripalvelut (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC5530-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jussi Ahonen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 17.01.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 24.01.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 31.01.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 07.02.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 14.02.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 21.02.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 06.03.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 13.03.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 20.03.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 27.03.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 03.04.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 10.04.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 17.04.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002
 • 24.04.2024 14:30 - 16:45, Linux infrastruktuuripalvelut TTC5530-3002

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan yleisimmät Linux-sovelluksilla tuotettavat infrastruktuuripalvelut.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet yleisimmät Linuxilla tuotettavat infrastruktuuripalvelut ja sovellukset joilla niitä tuotetaan. Osaat suunnitella ja toteuttaa palveluja tuottavien sovellusten käyttöönoton sekä hallita palveluita ja niihin liitettävää sisältöä. Ymmärrät, miten Linuxilla tuotettavat palvelut liittyvät toisiinsa. Osaat koventaa palveluja tuottavat sovellukset ja toteuttaa niiden käyttöönoton yleisten parhaiden käytänteiden mukaisesti.

Sisältö

Yleisimmät Linux-sovelluspalvelut:
- Verkkopalvelimet (Apache, NGINX)
- Sovellusten taustaohjelmat (PHP-FPM, Node.js, Java)
- Välityspalvelimet
- Tiedostopalvelimet (SMB, NFS)
- DNS-palvelimet
- Postipalvelimet (MTA, MDA, webmail)

Myös tärkeitä yleisiä palvelinkomponentteja:
- Järjestelmäpalveluiden yksiköt
- sendmail-ohjelma ja paikallinen postin jakelu
- LDAP-todennus
- vaihtoehtoiset järjestelmät

Turvallisuus ja kovennus:
- Linux palomuurin rakenne
- SELinux
- TLS, OpenSSL käyttö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan
- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija tietää mitä infrastruktuuripalveluja Linux-sovelluksilla yleensä tarjotaan. Opiskelija osaa ottaa käyttöön palvelun yleisten konfiguraatioiden mukaisesti.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää Linux-infrastruktuuripalvelujen yleiset toimintamallit. Opiskelija osaa suunnitella ja ottaa käyttöön yksinkertaista konfiguraatiota vaativan palvelun.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää Linux-infrastruktuuripalvelujen yleiset toimintamallit ja niiden yleisesti olemassa olevat parhaat käytänteet (best practices). Opiskelija osaa suunnitella ja ottaa käyttöön palvelun parhaiden käytänteiden mukaisesti.

Kiitettävä 4: Opiskelija ymmärtää Linux-infrastruktuuripalvelujen toiminnan sekä vahvuudet ja heikkoudet eri toteutuksissa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa vaatimusmäärittelyn mukaiset palvelut. Opiskelija osaa koventaa olemassa olevia palveluita.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee Linux-infrastruktuuripalvelujen ideologian, eri palvelujen liitokset toisiinsa ja niiden vahvuudet ja heikkoudet. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa laajan palvelukokonaisuuden tietoturvallisesti.

Esitietovaatimukset

Linuxin perusteet ja komentorivin peruskäyttö
Tietoverkot