Siirry suoraan sisältöön

Palvelualustat (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC5540-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jussi Ahonen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 11.01.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 18.01.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 25.01.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 01.02.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 08.02.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 15.02.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 22.02.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 07.03.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 14.03.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 21.03.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 28.03.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 04.04.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 11.04.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 18.04.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002
 • 25.04.2024 12:00 - 14:15, Palvelualustat TTC5540-3002

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opit tunnistamaan, millä eri alustoilla verkossa tarjottavia palveluita voidaan ylläpitää ja suunnittelemaan palvelun käyttöönoton eri alustaratkaisuja käyttäen.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet palvelujen tarjoamiseen käytetyt palvelualustat sekä niiden rajoitteet, vahvuudet ja heikkoudet. Osaat suunnitella ja käyttöönottaa sovelluksen yleisimmillä käytössä olevilla alustoilla.

Sisältö

Web-palvelimet, staattinen ja dynaaminen sisältö
Palvelin- ja asiakaspään sovellukset
Sovelluspalvelimet (Java, Node)
Palvelujen elinkaari
Haavoittuvuuksien mitigointi

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan
- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija tietää mitä palvelualustoja on olemassa. Opiskelija osaa ottaa käyttöön palvelun yleisten konfiguraatioiden mukaisesti yleisellä palvelualustalla.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää palvelualustojen yleiset toimintamallit. Opiskelija osaa suunnitella ja ottaa käyttöön yksinkertaista konfiguraatiota vaativan palvelun.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää palvelualustojen käyttötarkoitukset ja niiden yleisesti olemassa olevat parhaat käytänteet (best practices). Opiskelija osaa suunnitella ja ottaa käyttöön palvelun parhaiden käytänteiden mukaisesti ja ymmärtää mikä on palvelun elinkaari.

Kiitettävä 4: Opiskelija ymmärtää palvelualustojen toiminnan sekä vahvuudet ja heikkoudet eri toteutuksissa. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa vaatimusmäärittelyn mukaiset palvelut. Opiskelija osaa huomioida palveluissa esiintyvät haavoittuvuudet ja niiden vaatimat päivitykset elinkaarimallin mukaisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee palvelualustojen ideologian ja toiminnan. Opiskelija osaa valita palvelualustan käyttötarkoituksen mukaisesti, suunnitella ja toteuttaa palvelun käyttöönoton sekä hallita palvelua sen koko elinkaaren ajalta tietoturvallisesti.

Esitietovaatimukset

Tietoverkot