Siirry suoraan sisältöön

Skaalautuvuus ja high availability (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC5550-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Jussi Ahonen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 11.01.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 18.01.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 25.01.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 01.02.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 08.02.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 15.02.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 22.02.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 07.03.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 14.03.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 21.03.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 28.03.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 04.04.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 11.04.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 18.04.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002
 • 25.04.2024 14:30 - 16:30, Skaalautuvuus ja high availability TTC5550-3002

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opit järjestelmien ja ohjelmistojen skaalautuvuuteen ja saatavuuteen vaikuttavat asiat ja tekniikat, sekä niiden suunnittelun periaatteet.

Opintojakson osaamiset
EU-KW: EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EU-EC: EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät mitä on skaalautuvuus ja korkea saatavuus, sekä kuinka niihin voidaan vaikuttaa. Tiedät erilaisia skaalautuvuuteen ja korkeaan saatavuuteen vaikuttavia mekanismejä, sekä niiden heikkouksia ja hyötyjä. Osaat suunnitella skaalautuvia järjestelmiä, joissa on huomioitu redundanttisuus, kuormantasaus ja korkea saatavuus.

Sisältö

Sovellusten skaalautuvuus, a-synkroniset js synkroniset sovellukset ja niiden skaalautuvuus.
Kuormantasaus; fyysinen sekä ohjelmistolla toteutettu. Kuormantasaus eri OSI-mallin kerroksilla; Layer 4 ja layer 7. Kuormantasaus algoritmit. Viive.
Redundanttisuus. Suunnitellut ja suunnittelemattomat katkot.
Skaalautuvuus pilvessä.
Tekniikoihin liittyvät termit mm. failover, uptime, downtime, master, slave/backup.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Mahdollisuuksien mukaan
- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 52 h
- harjoitustyöt 15 h
- tehtävät 35 h
- itsenäinen työskentely 30 h
- yritysvierailut 3 h
Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija hallitsee välttävästi skaalautuvuuden ja korkean saatavuuden teorian ja tunnistaa osan niihin vaikuttavista tekniikoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osittain skaalautuvia järjestelmiä joissa on pyritty huomioimaan korkea saatavuus järjestelmän tai ohjelman vaatimusmäärrittelyn perusteella.

Tyydyttävä 2: Opiskelija hallitsee tyydyttävästi skaalautuvuuden ja korkean saatavuuden teorian ja tunnistaa osan niihin vaikuttavista tekniikoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osittain skaalautuvia järjestelmiä joissa on pyritty huomioimaan korkea saatavuus järjestelmän tai ohjelman vaatimusmäärrittelyn perusteella.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija hallitsee hyvin skaalautuvuuden ja korkean saatavuuden teorian ja tunnistaa niihin vaikuttavat tekniikat. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa skaalautuvia järjestelmiä joissa huomioidaan korkea saatavuus järjestelmän tai ohjelman vaatimusmäärrittelyn perusteella.

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee kiitettävästi skaalautuvuuden ja korkean saatavuuden teorian ja hallitsee niihin vaikuttavat tekniikat. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa skaalautuvia järjestelmiä joissa on korkea saatavuus järjestelmän tai ohjelman vaatimusmäärrittelyn perusteella.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija hallitsee erinomaisesti skaalautuvuuden ja korkean saatavuuden teorian ja hallitsee niihin vaikuttavat tekniikat. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa skaalautuvia järjestelmiä joissa huomioidaan korkea saatavuus järjestelmän tai ohjelman vaatimusmäärrittelyn perusteella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opiskelija hallitsee välttävästi skaalautuvuuden ja korkean saatavuuden teorian ja tunnistaa joitain osia niihin vaikuttavista tekniikoista. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa osittain skaalautuvia järjestelmiä joissa on pyritty huomioimaan korkea saatavuus järjestelmän tai ohjelman vaatimusmäärrittelyn perusteella.