Siirry suoraan sisältöön

Web-visualisointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC8410-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Moona Vesiluoma

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA24KTISK1
  Avoin amk, Sovelluskehitys 1, Verkko
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 11.01.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 18.01.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 25.01.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 01.02.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 08.02.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 15.02.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 22.02.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 07.03.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 21.03.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 28.03.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 04.04.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 11.04.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 18.04.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004
 • 25.04.2024 14:00 - 16:30, Web-visualisointi TTC8410-3004

Tavoitteet

Tarkoitus ja osaamistavoitteet:
Osaat suunnitella ja toteuttaa edistyneempiä nykyaikaisia Web-käyttöliittymiä ja käyttöliittymäelementtejä eri päätelaitteet huomioiden. Osaat dokumentoida harjoitustyön opintojaksolla annettujen kehikon mukaisesti (mm. suunnittelu, resursointi, prototyyppi, tekninen toteutus, optimointi, testaus).

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Sisältö

- Web-sivuston sommittelu ja layout
- Typografia, kuviot, lomakkeet
- Responsiivinen käyttöliittymä ilman valmiita sovelluskehyksiä, sekä niitä hyödyntäen
- CSS esi-prosessorit
- Kuvioiden toteuttaminen selaimen tukemalla vektorigrafiikkaformaatilla
- Siirtymät ja animaatiot Web-sivulla

Aika ja paikka

Verkko

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson Moodle-työtila ja siellä esitetyt verkkomateriaalit

Opetusmenetelmät

Ohjaus-/tehtäväkontaktit
Teorian perusteet itse opiskeltuna ennen kontakteja
Viikkoharjoitukset
Lopputyö

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Itsenäinen työskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Materiaalien opiskelu 54h (2op)
Viikkoharjoitukset 54h (2op)
Lopputyö 27h (1op)
Yhteensä 135h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija tietää nykyaikaisen mukautuvan Web-sivuston käyttöliittymän suunnittelun ja toteutuksen eri päätelaitteet huomioiden sekä tietää suunnitteluun liittyvät lainalaisuudet ja tekniikat, mutta tuloksissa puutteita. Harjoitustyön dokumentointi on suppea ja siinä on virheitä.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen mukautuvan Web-sivuston käyttöliittymän suunnittelun ja toteutuksen eri päätelaitteet huomioiden sekä ymmärtää suunnitteluun liittyvät lainalaisuudet ja tekniikat. Opiskelijan harjoitustyön dokumentointi on tehty suppeasti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija osaa nykyaikaisen mukautuvan Web-sivuston käyttöliittymän suunnittelun ja toteutuksen eri päätelaitteet huomioiden sekä osaa suunnitteluun liittyvät lainalaisuudet ja tekniikat. Opiskelijan harjoitustyön dokumentointi on tehty vaatimusten mukaisesti

Kiitettävä 4: Opiskelija hallitsee nykyaikaisen tyylikkään ja mukautuvan Web-sivuston käyttöliittymän suunnittelun ja toteutuksen eri päätelaitteet huomioiden sekä hallitsee suunnitteluun liittyvät lainalaisuudet ja tekniikat. Opiskelijan harjoitustyön dokumentointi on tehty huolellisesti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen: Opiskelija hallitsee kattavasti nykyaikaisen tyylikkään (mm. layout, värit, kirjasimet, kuvat) ja mukautuvan Web-sivuston käyttöliittymän suunnittelun ja toteutuksen eri päätelaitteet huomioiden sekä hallitsee syvällisesti suunnitteluun liittyvät lainalaisuudet ja tekniikat. Opiskelijan harjoitustyön dokumentointi (kts. oppimistulokset) on tehty kattavasti ja huolella.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty 0: Ei hallitse aihealuetta

Esitietovaatimukset

Käyttöliittymien ja käytettävyyden suunnittelun ja toteutuksen perusteet sekä Web-tekniikoiden perusteet.