Siirry suoraan sisältöön

Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC8430-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Teemu Siikaniemi

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA24KTISK1
  Avoin amk, Sovelluskehitys 1, Verkko
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 10.01.2024 11:30 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 17.01.2024 11:30 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 24.01.2024 11:30 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 31.01.2024 11:30 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 07.02.2024 11:30 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 14.02.2024 11:30 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 21.02.2024 12:00 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 06.03.2024 12:00 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 13.03.2024 12:00 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 20.03.2024 12:00 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 27.03.2024 12:00 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 03.04.2024 12:00 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 10.04.2024 12:00 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 17.04.2024 12:00 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004
 • 24.04.2024 12:00 - 14:00, Web-palvelinohjelmointi sovelluskehyksellä TTC8430-3004

Tavoitteet

Tarkoitus:
Suoritettuasi tämän opintojakson osaat toteuttaa valitulla sovelluskehyksellä web-sovelluksia, jotka web-palvelinohjelmoinnin osalta vastaavat ja skaalautuvat erilaisiin tarpeisiin.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoite:
Osaat toteuttaa valitulla sovelluskehyksellä web-sovelluksia, jotka web-palvelinohjelmoinnin osalta vastaavat ja skaalautuvat erilaisiin tarpeisiin. Tunnet erilaisten aihealueen sovelluskehysten keskeisimpiä vahvuuksia ja osaat toteuttaa sovelluksia ainakin yhden tällaisen sovelluskehyksen avulla.

Sisältö

- yleiskatsaus ajankohtaisiin web-palvelinpuolen sovelluskehyksiin
- valitun sovelluskehyksen käyttämän ohjelmointikielen perusteet
- valitun sovelluskehyksen keskeiset ominaisuudet ja käyttö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaali GitLab/LabraNet -ympäristössä

Opetusmenetelmät

Etäopiskelu ja harjoitukset

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkoluennot (~25 h), materiaali, harjoitukset ja itsenäinen työskentely (110 h)
Yhteensä 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson suoritus arvioidaan suoritettujen harjoitusten (arvosanat 1-3) ja vapaaehtoisen harjoitustyön perusteella (arvosanat 4-5)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija tietää keskeiset web-palvelinohjelmoinnin sovelluskehykset. Opiskelija tietää sovelluskehyksellä rakennettavan web-sovelluksen keskeiset rakennusosat ja työvälineet niiden luomiseksi. Opiskelija osaa toteuttaa yksinkertaisen web-palvelinsovelluksen sovelluskehyksellä, jossa käyttöliittymä kommunikoi palvelinpuolen kanssa.

Tyydyttävä 2: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sovelluskehyksellä sellaisen web-palvelinsovelluksen, jossa käyttöliittymä kommunikoi palvelinpuolen kanssa siten, että palvelimella on sovelluksen hyödynnettävänä jokin tietokanta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sovelluskehyksellä sellaisen CRUD-toiminnallisuuden sisältävän web-palvelinsovelluksen, jossa tietoturvanäkökohdat on otettu huomioon. Opiskelija osaa dokumentoida toteutuksen arkkitehtuurin ja rakennusosat keskeisimmiltä osin.

Kiitettävä 4: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sovelluskehyksellä sellaisen web-palvelinsovelluksen, jossa tehdyt valinnat on perusteltu. Toteutetussa sovelluksessa on käytetty erilaisia käyttäjärooleja ja autentikointimenetelmiä. Opiskelija osaa syntetisoida sovellukseensa tarkoituksenmukaisella tavalla sellaisia opintojakson aihealueen ohjelmakirjastoja, joita ei suoraan opintojaksolla esitelty.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa sovelluskehyksellä sellaisen hyviä käytänteitä noudattavan web-palvelinsovelluksen, jossa opintojaksolla käsiteltyjä tekniikoita on käytetty laajasti ja jossa tehdyt valinnat on perusteltu. Sovellus on dokumentoitu kattavasti ja selkeästi. Sovellus ja dokumentaatio on esitetty audiovisuaalisesti. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti omaa osaamistaan ratkaisuissaan.

Esitietovaatimukset

- ohjelmoinnin perustaidot
- web-julkaisun perustaidot (mm. HTML ja CSS)
- JavaScriptin perustaidot