Siirry suoraan sisältöön

Olio-ohjelmointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC8440-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

15.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Esa Salmikangas

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA24KTISK2
  Avoin amk, Sovelluskehitys 2, Verkko
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 18.01.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 25.01.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 01.02.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 08.02.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 15.02.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 22.02.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 07.03.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 14.03.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 21.03.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 28.03.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 04.04.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 11.04.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 18.04.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004
 • 25.04.2024 12:00 - 13:30, Olio-ohjelmointi TTC8440-3004

Tavoitteet

Tavoitteet:
Tunnet olio-ohjelmoinnin käsitteet ja ymmärrät perusteorian. Opit suunnittelemaan ja dokumentoimaan luokkia ja olioita sekä niiden välistä vuorovaikutusta. Osaat ohjelmoida olio-ohjelmointikielellä käyttäen luokkia ja olioita, sekä osaat soveltaa olio-ohjelmointia käytännön ongelmien ratkaisussa.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Osaamistavoitteet:
Osaat olio-ohjelmoinnin keskeiset käsitteet, osaat suunnitella luokkia ja niiden välistä vuoroavaikutasta sekä osaat ohjelmoida oliokielellä luokkia ja olioita käyttäen.

Sisältö

Olio-ohjelmoinnin perusteet
Luokkien määrittely ja suunnittelu
Olioiden kuvauskieli (UML)
Olion tila ja elinkaari
Kapselointi
Periyttäminen
Monimuotoisuus
Koostaminen
Rajapinnat
Kokoelmaluokat
Yksikkötestaus
Suunnittelumallit

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (materiaali, tehtävät)

Opetusmenetelmät

verkkoluennot, harjoitukset, tehtävät, koe

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

verkkotentti kurssin lopussa, tarkkka ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Aiemmin hankitun osaamisen todentaminen AHOT tai ohjelmointikoe

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

luennot ja harjoitukset 30h, tehtävät 60h, itsenäinen opiskelu 40h, koe 5h

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso arviodaan tehtävien ja kokeen perusteella arvosanoilla 0-5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaaminen arvioidaan palautettujen harjoitustehtävien sekä kokeen perusteella.

Hyväksytty/välttävä 1: Tunnistat olio-ohjelmoinnin käsitteet ja teorian. Osaat suunnitella, dokumentoida ja toteuttaa joitakin yksinkertaisia luokkarakenteita. Osaat toteuttaa olio-ohjelmoinnin avulla joitakin ohjelmia.

Tyydyttävä 2: Tunnistat olio-ohjelmoinnin käsitteet ja teorian.Osaat suunnitella, dokumentoida ja toteuttaa yksinkertaisia luokkarakenteita. Osaat toteuttaa olio-ohjelmoinnin avulla joitakin käytännön tarpeita toteuttavia ohjelmia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Osaat olio-ohjelmoinnin käsitteet ja teorian. Osaat suunnitella, dokumentoida ja toteuttaa luokkarakenteita. Osaat olio-ohjelmointikielen ja osaat toteuttaa sen avulla käytännön tarpeita toteuttavia ohjelmia.

Kiitettävä 4: Hallitset olio-ohjelmoinnin käsitteet ja teorian. Osaat suunnitella, dokumentoida ja toteuttaa vaativia luokkarakenteita. Osaat olio-ohjelmointikielen ja osaat toteuttaa sen avulla käytännön tarpeita toteuttavia ohjelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset kattavasti olio-ohjelmoinnin käsitteet ja teorian. Osaat suunnitella, dokumentoida ja toteuttaa vaativia luokkarakenteita. Osaat kattavasti olio-ohjelmointikielen ja osaat toteuttaa monipuolisesti olio-ohjelmoinnin avulla käytännön tarpeita toteuttavia ohjelmia.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hylätty 0: Ei hallitse aihealuetta.

Esitietovaatimukset

Tietokoneen käyttötaidot, Ohjelmoinnin perusteet