Siirry suoraan sisältöön

Datan esikäsittely (4 op)

Toteutuksen tunnus: TTC8030-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 15.10.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Antti Häkkinen

Ryhmät

 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • ZJA23STIDA1
  Avoin amk, Data-analytiikka 1, Verkko
 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen ymmärrät data-analytiikka prosessin ja sen tuomat haasteet. Osaat tunnistaa erilaiset dataformaatit, yleisimmät rajapintaratkaisut ja datan esikäsittelyssä käytetyt työkalut ja menetelmät. Lisäksi osaat soveltaa datan esikäsittelyssä tarvittavia menetelmiä.

EUR-ACE-osaamiset:
Tieto ja ymmärrys
Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Sisältö

o Erilaiset datalähteet ja -formaatit, JSON, APIt, SQL:stä taulujen haku jne
o Muuttujatyypit
o Datan esikäsittely ennen analysointiohjelmaan tuomista
o Datan esikäsittely Pandasissa (Pandasin/DataFramen perusteet)
o Eri datalähteiden yhdistäminen

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan verkkototeutuksena (ei kontaktiopetusta). Opiskelija voi edetä toteutuksella omaan tahtiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson verkkosivut (luentomateriaali, harjoitukset, muu ohjeistus).

Opetusmenetelmät

Opintojakso sisältää harjoitustehtäviä opintojakson eri aihealueilta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Ympäristön valmistelut, harjoitukset ja materiaaliin tutustuminen 108 h. Yhteensä 108 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Tyydyttävä 2: Hallitset datan hakemisen valitusta lähteestä. Osaat toteuttaa datan esikäsittelyn datajoukoille. Osaat soveltaa saamaasi dataan esikäsittelyssä käytettyjä yksinkertaisia menetelmiä. Osaat arvioida omia ratkaisujasi datan esikäsittelyssä.

Välttävä 1: Tiedät ja ymmärrät datan merkityksen ja sen tuomat edut. Tiedät datan esikäsittelyn merkityksen ja yleisimmät menetelmät. Osaat soveltaa saamaasi dataan esikäsittelyssä käytettyjä yksinkertaisia menetelmiä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Kiitettävä 4: Hallitset datan hakemisen erilaisista lähteistä. Osaat suunnitella ja toteuttaa datan esikäsittelyn erilaisille datajoukoille. Osaat soveltaa datan esikäsittelyssä käytettyjä menetelmiä laajasti. Osaat arvioida ja perustella omia ratkaisujasi datan esikäsittelyssä.

Hyvä 3: Hallitset datan hakemisen useammasta lähteestä. Osaat suunnitella ja toteuttaa datan esikäsittelyn datajoukoille. Osaat soveltaa datan esikäsittelyssä käytettyjä menetelmiä. Osaat arvioida ja perustella omia ratkaisujasi datan esikäsittelyssä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Hallitset datan hakemisen erilaisista lähteistä. Osaat suunnitella ja toteuttaa datan esikäsittelyn erilaisille datajoukoille. Osaat soveltaa datan esikäsittelyssä käytettyjä menetelmiä erittäin laajasti. Osaat kriittisesti arvioida ja perustella omia ratkaisujasi datan esikäsittelyssä.

Esitietovaatimukset

Tietotekniikan peruskäyttätaidot, ohjelmoinnin perusosaaminen, Python-ohjelmointikielen tunteminen ja osaaminen.