Siirry suoraan sisältöön

Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: TTC7520-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

05.02.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologiayksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 35

Koulutus

 • Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)

Opettaja

 • Joonatan Ovaska

Ryhmät

 • TTV21S1
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S2
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S3
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21S5
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • TTV21SM
  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK)
 • 05.02.2024 09:00 - 11:00, Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu TTC7520-3002
 • 12.02.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu TTC7520-3002
 • 19.02.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu TTC7520-3002
 • 04.03.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu TTC7520-3002
 • 11.03.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu TTC7520-3002
 • 18.03.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu TTC7520-3002
 • 25.03.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu TTC7520-3002
 • 08.04.2024 08:30 - 12:15, Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu TTC7520-3002
 • 15.04.2024 08:30 - 12:15, Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu TTC7520-3002
 • 22.04.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu TTC7520-3002
 • 29.04.2024 09:00 - 10:30, Kyberturvallisuusharjoituksen suunnittelu TTC7520-3002

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Sinä hallitset kyberharjoituksen suunnitteluun liittyvät osa-alueet: harjoituksen suunnitteluun liittyvät käsitteet, toteutustavat ja yleiseen harjoitukseen liittyvät rakenteelliset asiat.

Opintojakson osaamiset
EUR-ACE Tieto ja ymmärrys
EUR-ACE Tekniikan soveltaminen käytäntöön

Opintojakson osaamistavoite
Sinä hallitset harjoituksen suunnittelun periaatteet ja osaat suunnitella yrityksen henkilöstölle sopivan harjoitusmallin.

Sisältö

Opintojakso sisältää kyberharjoituksen suunnittelun, toteutuksen ja läpikäynnin eri roolien näkökulmasta (järjestäjä, puolustaja, hyökkääjä)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkko-oppimisympäristössä julkaistava sähköinen materiaali.

Opetusmenetelmät

- luennot
- itseopiskelu
- verkko-opinnot
- webinaarit
- pienryhmätyöskentely
- harjoitustyöt
- oppimistehtävät
- seminaarit

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

- vierailijaluennot
- projektit

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Mahdollinen tentin ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan opintojakson ensimmäisellä kerralla.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukemisen menettelytavat kuvataan tutkintosäännössä ja opinto-oppaassa. Opintojakson opettaja antaa lisätietoa mahdollisista opintojakson erityiskäytänteistä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa keskimäärin 27 tunnin työtä.

- luennot 10 h
- harjoitustyöt 9 h
- pienryhmätyöskentely 26 h
- itsenäinen työskentely 90 h

Yhteensä 135 h

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1: Opiskelija ymmärtää jotain kyberharjoitusten taustalla olevasta teoriasta. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa jotain teknisiä tietojärjestelmiä kyberharjoituksessa. Opiskelija osallistuu kyberharjoituksen suunnitteluun ryhmässä.

Tyydyttävä 2: Opiskelija ymmärtää kyberharjoitusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee ryhmässä kyberharjoituksen organisaatiolle.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3: Opiskelija ymmärtää monipuolisesti kyberharjoitusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa monipuolisesti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee kattavasti ryhmässä kyberharjoituksen organisaatiolle.

Kiitettävä 4: Opiskelija ymmärtää perusteellisesti kyberharjoitusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa perusteellisesti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee perusteellisesti ryhmässä kyberharjoituksen organisaatiolle.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5: Opiskelija ymmärtää tavallisesta poikkeavasti kyberharjoitusten taustalla olevan teorian. Opiskelija osaa tavallisesta poikkeavasti suunnitella ja toteuttaa tekniset tietojärjestelmien asennukset kyberharjoituksessa. Opiskelija suunnittelee loistavasti ryhmässä kyberharjoituksen organisaatiolle.

Esitietovaatimukset

Tietoverkot, Linuxin perusteet, Future factory projektiopinnot