Siirry suoraan sisältöön

Osaajana kehittyminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: ZZPP0520-3216

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2026

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Sisko Riihiaho
 • Mari Karjalainen

Ryhmät

 • ZJAHTL23S1
  Avoin AMK, lita, AMK-polut, liiketalous päivätoteutus
 • HTL23SA
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 29.08.2023 12:15 - 13:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 05.09.2023 12:15 - 13:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216 -raportointi
 • 07.09.2023 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 12.09.2023 12:15 - 13:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216 -raportointi
 • 14.09.2023 08:00 - 09:30, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216 -raportointi
 • 14.09.2023 09:45 - 11:15, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216 -raportointi
 • 14.09.2023 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 21.09.2023 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 28.09.2023 09:45 - 11:15, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216 -tiedonhankinta
 • 02.10.2023 09:00 - 12:00, Osaajana kehittyminen Kappas2
 • 05.10.2023 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 12.10.2023 12:15 - 15:15, Osaajana kehittyminen ZZPP0520 Tradenomiliiton vierailu
 • 26.10.2023 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 02.11.2023 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 16.11.2023 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 23.11.2023 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 30.11.2023 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 07.12.2023 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 14.12.2023 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 15.01.2024 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520 KV-info
 • 22.01.2024 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520 Suuntautumisvaihtoehtoinfo
 • 29.01.2024 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520 Suuntautumisvaihtoehtoinfo
 • 05.02.2024 14:15 - 15:45, Osaajana kehittyminen ZZPP0520 Suuntautumisvaihtoentoinfo ja harjoitteluinfo
 • 08.04.2024 14:00 - 15:30, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 15.04.2024 14:00 - 15:30, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 22.04.2024 14:00 - 15:30, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 26.04.2024 12:00 - 13:30, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216
 • 29.04.2024 14:00 - 15:30, Osaajana kehittyminen ZZPP0520-3216

Tavoitteet

Opintojakson aikana saat valmiuksia amk-opiskeluun ja kiinnityt osaksi opiskelu- ja toimintaympäristöä. Saat tietoa koskien amk-opintoja ja oman alasi ammatillisia vaihtoehtoja. Opit arvioimaan osaamistasi, asettamaan ammatillisia tavoitteita, tekemään opintoihisi liittyviä valintoja ja saattamaan niitä käytäntöön. Saat valmiuksia työnhakuun sekä tiedostat jatko-opiskelumahdollisuudet. Osaat arvioida, kehittää ja ylläpitää omaa hyvinvointiasi.

Sisältö

1. vuosi:
Teet ennakkotehtävän. Osallistut orientaatiopäiviin ja yhteisiin infoihin. Kiinnityt opintoihin ja yhteisöön. Tunnistat omaa hyvinvointiasi ylläpitäviä tekijöitä ja tunnet JAMKin ohjauspalvelut. Tutustut itseesi korkeakouluopiskelijana ja lähdet rakentamaan tavoitteellisesti omaa opinto- ja urasuunnitelmaasi (HOPS) opettajatutorisi ohjauksessa. Osaat toimia JAMKin oppimis- ja toimintaympäristössä tuntien oikeutesi ja velvollisuutesi sekä eettiset ohjeet.

2.-4. vuosi:
Päivität opiskelu- ja urasuunnitelmaasi ja käyt vuosittain HOPS-keskustelun opettajatutorisi kanssa. Arvioit osaamistasi, asetat itsellesi ammatillisia tavoitteita ja huomiot ne opintojen suunnittelussa. Saat valmiuksia työnhakuun ja tiedostat ura- ja jatko-opiskelumahdollisuudet.

Opintojaksoon kuuluu Kielikeskuksen järjestämä raportointiosaamisen ohjeistus.

Opetusmenetelmät

Kontakti- ja etäopiskelu, pienryhmätyöskentely, henkilökohtaiset tehtävät ja ohjauskeskustelut.
Luennot/verkkoluennot
Seminaarit/workshopit

Ohjauskeskusteluissa saat jatkuvaa palautetta ja ohjausta, mikä tukee opintojaksolla etenemistä.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla on työelämävalmiuksia tukevia sisältöjä ja omaan ammattialaan tutustumista, kuten työpaikkoihin tutustumista ja/tai alumnivierailuja.

Kansainvälisyys

Opiskelija saa tietoa kansainvälistymismahdollisuuksista opinnoissa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojaksoa ei voi hyväksilukea kokonaisuudessaan. Mikäli opiskelijalla on aiempia aiheeseen liittyviä korkeakouluopintoja, voi osasuorituksien hyväksilukemisesta keskustella opettajatutorin kanssa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Orientaatio opintoihin, 1 op (27 h)
JAMK opiskeluympäristönä, 1 op (27 h)
Opiskelu- ja työnhyvinvointi, 1 op (27 h)
Työelämävalmiudet, 1 op (27 h)
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut, 1 op (27 h)

Sisällön jaksotus

1. vuosi (3 op)
Orientaatio opintoihin
JAMK opiskeluympäristönä
Opiskelu ja työhyvinvointi
Työelämävalmiudet
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelu
Raportointiosaaminen: JAMK-raportointiohjeet ja ammattikorkeakoulun kirjallisten tehtävien vaatimukset

2. vuosi (1 op)
Työelämävalmiudet
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelu

3. vuosi (1 op)
Työelämävalmiudet
Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelu

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 (sis. max-määrään)
Opintojakso kestää opintojen alusta loppuun saakka.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Opintojakson arviointi koostuu 5 osasuorituksesta (hyväksytty / hylätty):

- Osallistuminen orientaatioon 1 op
- JAMK opiskeluympäristönä 1 op
- Opiskelu- ja työhyvinvointi 1 op
- Työelämävalmiudet 1 op
- Urasuunnittelu ja HOPS-keskustelut 1 op

Esitietovaatimukset

-