Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen (4 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD06-3032

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Riku Ojanperä

Ryhmät

 • ZJAG23SHP
  Avoin AMK, liiketalous, korkeakoulupolku
 • HTL23SC
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 10.01.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 12.01.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 17.01.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 19.01.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 24.01.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 26.01.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 31.01.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 02.02.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 07.02.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 09.02.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 14.02.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 16.02.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 21.02.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 06.03.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 08.03.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 13.03.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 15.03.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 27.03.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 03.04.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032
 • 10.04.2024 12:15 - 13:45, Johtaminen HL00BD06-3032

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson jälkeen sinulla on laaja käsitys johtamisesta. Tarkoituksena on synnyttää mielenkiintoa johtamisen opiskelua ja johtamistyötä kohtaan.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Ymmärrät johtamisen merkityksen. Tunnet johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavat peruskäsitteet. Tunnet johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita. Tunnistat omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Otat vastuuta omasta työskentelystä. Tunnistat ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Sisältö

Johtamisoppien kehitys
Johtamisen peruskäsitteet
Johtamisen ajankohtaiset sisältöalueet
Omat johtamisvalmiudet ja motivaatio
Ryhmätyötaidot

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Viitala, R. & Jylhä, E. 2019. Johtaminen: keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit. Helsinki: Edita. Saatavana myös e-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Puusa, A., Reijonen, H. & Juuti, P.& Laukkanen, T. 2014 (myös 2012 painos käy). Akatemiasta markkinapaikalle: Johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina. Helsinki: Talentum. Saatavana myös e-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Hyppänen, R. 2013. Esimiesosaaminen: liiketoiminnan menestystekijä. Helsinki: Edita. Saatavana myös e-kirjana JAMK:n kirjastosta.
Lämsä, A-M. & Hautala, T. 2013. Organisaatiokäyttäytymisen perusteet. Helsinki: Edita. Saatavana e-kirjana JAMK:n kirjastosta.

Opettajan verkko-oppimisympäristössä esittämä aineisto ja lähdemateriaalit (e-aineistot)

Opetusmenetelmät

Käänteinen oppiminen
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin
Itsenäinen opiskelu ja ryhmäopiskelu sekä teemakohtaiset oppimistehtävät
Ryhmäkeskusteluworkshopit

Oppimista ohjataan sekä henkilökohtaisesti että ryhmissä opintojaksolla kontaktituntien aikana ja verkko-oppimisympäristössä. Kehittävää palautetta annetaan sekä opettajan palautteena että opiskelijoiden vertaispalautteena oppimispäiväkirjan ja teemakohtaisten oppimistehtävien osalta. Ryhmäpalautetta annetaan kontaktituntien aikana.
Opintojakson lopussa henkilökohtaiselle oppimistehtävälle annetaan arvioinnin yhteydessä henkilökohtainen palaute.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan myöhemmin.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyksiä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kontaktitunnit 30h
Alkutehtävä 3h
Ryhmätyöskentely 34h
Itsenäinen työskentely 34h
Henkilökohtainen oppimistehtävä 34h

Yhteensä 135h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat teemakohtaiset alustukset kontaktitunneilla, itsenäinen opiskelu ja ryhmäopiskelu sekä ryhmäworkshopit. Opintojakson aikana tehdään aloitustehtävä ja oppimispäiväkirjan ote, jotka toimivat pohjana opintojakson lopuksi laadittavalle lopputehtävälle.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 ( Gradian korkeakoulupolkulaiset)
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:
Oman osaamisen itsearviointi
Ryhmän itse- ja vertaisarviointi ja opettajan kehittävä palaute ryhmäworkshoptehtäviin liittyen
Osaamisen arviointi, palaute ja opintojakson arvosana henkilökohtaisen oppimistehtävän perusteella.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät johtamisen merkityksen. Tunnet johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavat peruskäsitteet. Tunnet johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita. Tunnistat omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Otat vastuuta omasta työskentelystä. Tunnistat ryhmätyöskentelyn periaatteita.

Tyydyttävä 2
Osaat selittää, mikä merkitys johtamisella on organisaatioille. Osaat hyödyntää johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavia peruskäsitteitä. Ymmärrät johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita. Ymmärrät omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Osaat toimia ryhmässä ja yhteistyössä tavoitteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat hyödyntää johtamisen ja organisaation toimintaa kuvaavia peruskäsitteitä. Osaat soveltaa johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita omien johtamisvalmiuksiesi arvioinnissa. Otat vastuuta ryhmän toiminnasta ja osaat organisoida ryhmän tavoitteellista toimintaa.

Kiitettävä 4
Osaat analysoida johtamisen ja organisaation toimintaa niitä kuvaavilla peruskäsitteillä ja tunnistat niiden välisiä yhteyksiä. Osaat analysoida johtamisoppeja sekä johtamisen ajankohtaisia sisältöalueita omien johtamisvalmiuksiesi arvioinnissa. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja otat vastuuta siitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat arvioida johtamisen merkitystä organisaatioiden menestykselle. Osaat reflektoida johtamisen ja organisaation toimintaa opintojakson sisältöihin perustuen. Osaat kriittisesti analysoida omia valmiuksiasi ja motivaatiotasi johtamistyöhön. Toimit ryhmässä vastuullisesti ja sitoutuneesti. Kehität ja ohjaat sekä omaa että ryhmän toimintaa.