Siirry suoraan sisältöön

Restonomin taloushallinto (5 op)

Toteutuksen tunnus: MMAB0130-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

04.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Juuso Hassi
 • Sari-Maarit Peltola

Ryhmät

 • ZJA23SM
  Avoin amk, marata
 • ZJAMPT23KM
  Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, monimuotototeutus
 • ZJK23SM
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, MARATA
 • MPT23KM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 04.09.2023 17:00 - 19:00, Restonomin taloushallinto MMAB0130-3007
 • 18.09.2023 17:00 - 19:00, Restonomin taloushallinto MMAB0130-3007
 • 02.10.2023 17:00 - 19:00, Restonomin taloushallinto MMAB0130-3007
 • 30.10.2023 17:00 - 19:00, Restonomin taloushallinto MMAB0130-3007
 • 13.11.2023 17:30 - 19:00, Restonomin taloushallinto MMAB0130-3007
 • 27.11.2023 17:00 - 19:00, Restonomin taloushallinto MMAB0130-3007
 • 11.12.2023 17:00 - 19:00, Restonomin taloushallinto MMAB0130-3007

Tavoitteet

Opiskelija tietää taloushallinnon tehtävät ja merkityksen ja tuntee kannattavan yritystoiminnan edellytykset. Opiskelija hahmottaa yrityksen prosessit taloushallinnon näkökulmasta ja tunnistaa alan keskeisimmät taloushallinnon käsitteet. Opiskelija tietää katetuottoajattelun periaatteet ja osaa soveltaa niitä peruslaskelmissa. Opiskelija kehittää sekä omaa ammatillista osaamistaan että yhteisönsä osaamista vuorovaikutuksessa.

Sisältö

Palvelualojen liiketoimintaosaaminen, yrityksen prosessit,liiketapahtumien rekisteröinti, katetuottoajattelu, rahavirrat, budjetointi ja arvonlisäverotuksen sekä välittömän verotuksen lähtökohdat.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jormakka, R., Koivusalo, K. Lappalainen, J. & Niskanen, M. 2021. Laskentatoimi. EditaPrima.
Viitala, R. 2013. Liiketoimintaosaaminen: menestyvän yritystoiminnan perusta. Business Edita.

Opetusmenetelmät

Luennot
Kirjallinen aineisto
Harjoitus- ja oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvät mahdolliset yritysvierailijat vahvistetaan opintojakson alkupuolella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tenttejä järjestetään etänä Moodlessa. Uusintatentit järjestetään tutkintosäännön mukaisesti Exam-studiossa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h

Itsenäinen kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 60 h
Itsenäisten tehtävien tekeminen 60 h
Tehtävien ohjauswebinaareihin osallistuminen 15 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja luentovideomateriaaliin perehtyminen, sekä tentit, oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 9
Avoin polkulaiset 1
Opintojakson arviointi perustuu seuraavien suoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (60 %) ja tentit (40 %)
Campusonline 20

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

1 (välttävä): Opiskelija tunnistaa keskeisiä taloushallinnon perusprosesseja ja tunnistaa joitakin katetuottoajattelun periaatteita ja kannattavan liiketoiminnan lainalaisuuksia. Hän on tietoinen, että tätä aineistoa sovelletaan liiketoiminnan ohjaamisessa, mutta hahmottaminen käytännön tasolla on puutteellista.

2 (tyydyttävä): Opiskelija tunnistaa keskeisiä taloushallinnon perusprosesseja ja tunnistaa katetuottoajattelun periaatteet ja kannattavan liiketoiminnan lainalaisuudet. Hän on tietoinen, että tätä aineistoa sovelletaan liiketoiminnan ohjaamisessa, mutta hahmottaminen käytännön tasolla on osittain puutteellista.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

3 (hyvä): Opiskelija osoittaa kehittyvää taloushallinnon perusprosessien hallintaa ja tietää katetuottoajattelun periaatteet ja kannattavan liiketoiminnan lainalaisuudet. Hän tietää miten katetuottoajattelun ja taloushallinnon tietoja käytetään liiketoiminnan ohjaamisessa.

4 (kiitettävä): Opiskelija osoittaa hallitsevansa taloushallinnon perusprosessit ja hän ymmärtää katetuottoajattelun periaatteet ja kannattavan liiketoiminnan lainalaisuudet. Hän ymmärtää miten taloushallinnon tietoja ja katetuottolaskelmia käytetään liiketoiminnan ohjaamisessa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

5 (erinomainen): Opiskelija osoittaa kokonaisvaltaista taloushallinnon perusprosessien hallintaa ja hallitsee katetuottoajattelun periaatteet ja kannattavan liiketoiminnan lainalaisuudet. Hän ymmärtää miten taloushallinnon tietoja ja katetuottolaskelmia käytetään ja sovelletaan liiketoiminnan ohjaamisessa.