Siirry suoraan sisältöön

Johdanto kestävään gastronomiaan (5 op)

Toteutuksen tunnus: MP00BO07-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

09.10.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Minna Junttila

Ryhmät

 • ZJA23SM
  Avoin amk, marata
 • ZJAMPT23KM
  Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, monimuotototeutus
 • MPT23KM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 12.10.2023 16:30 - 18:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3005
 • 26.10.2023 16:30 - 18:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3005
 • 02.11.2023 16:30 - 18:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3005
 • 16.11.2023 16:30 - 18:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3005
 • 23.11.2023 16:30 - 18:00, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3005
 • 30.11.2023 16:30 - 17:30, Johdanto kestävään gastronomiaan MP00BO07-3005

Tavoitteet

Opintojaksolla tutustut kestävän gastronomian keskeisiin käsitteisiin ja viitekehykseen. Tutustut gastronomian laajaan käsitteeseen ja ymmärrät ruokakulttuurin ja ruokakulttuuri-identiteetin merkityksen gastronomiassa. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan ruokajärjestelmällä ja ruuan arvoketjulla sekä kestävyydellä niissä. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteilla ja kestävyyden ulottuvuuksilla ruokajärjestelmän yhteydessä. Kurssilla tutustut systeemiajatteluun ja harjoittelet sitä, jotta voit jatkossa soveltaa sitä kestävän gastronomian opinnoissasi.

Sisältö

Opintojakso esittelee sinulle kestävän gastronomian viitekehyksen ja sen keskeiset käsitteet. Ymmärrät gastronomian sen laajassa merkityksessä ja ruokakulttuurin sekä ruokakulttuuri-identiteetin sen sisältöinä. Muina keskeisinä sisältöinä: ruokajärjestelmä ja ruuan arvoketju, kestävyyden sosiokulttuurinen, ekologinen ja taloudellinen ulottuvuus, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ruuan näkökulmasta, kestävyydessä keskeinen systeemiajattelu.

Aika ja paikka

Verkkokurssi 2.102023-31.12.2023. Verkkowebinaarit sisältäen esityksiä, keskusteluja ja ryhmätyötä. Lisäksi ryhmäohjausta sekä yksilöohjausta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

UN Sustainable Development Goals Knowledge platform. Viitattu 25.4.2023. https://sdgs.un.org/

Kestävän kehityksen tavoitteet - YK:n alueellinen tiedotuskeskus. Viitattu 25.4.2023. https://unric.org/fi/kestavan-kehityksen-tavoitteet/

Nordic food systems for improved health and sustainability - Baseline assessment to inform transformation. 2019. Stockholm Resilience Center. Viitattu 25.4.2023. https://pure.iiasa.ac.at/id/eprint/16122/1/SRC_Report%20Nordic%20Food%20Systems.pdf

Ruoka2030 - Ruokapoliittinen selonteko. 2017. Viitattu 25.4.2023. https://mmm.fi/documents/1410837/1923148/Ruokapoliittinen+selonteko+Ruoka2030/d576b315-41fe-4e9d-9d02-8462c5ae5895/Ruokapoliittinen+selonteko+Ruoka2030.pdf

Allievi, F., Antonelli, M., Dembska, K. and Principato, L. 2019. Understanding the Global Food System. 3-24. & Piselli, D., Loni, S. S., Colyard, K. and Nordquist, S. 2019. The Role of Youth in Achieving the SDGs: Supporting Youth-Led Solutions for Sustainable Food Systems. 229-245. Teoksessa Valentini, R., Sievenpiper, J.L., Antonelli, M. and Dembska, K. (Toim.). 2019. Cham: Springer.

Opetusmenetelmät

Verkkokurssi. Interaktiiviset webinaarit, projektiopinnot, caset, luennot, akateemisten opiskelutaitojen harjoittelu.
Sekä yksilö- että ryhmätehtävät, akateemisen raportoinnin harjoittelu ja reflektointi.
Sekä yksilö- että ryhmäohjaus ja palaute. Vertaispalaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvä kehttämisprojekti (YK:n kestävän kehityksen tavoitteet) yritykselle (esim. opiskelijan omaan työpaikkaan).

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttejä, sekä yksilö- että ryhmätehtävät

Kansainvälisyys

Teemoja tarkastellaan sekä globaalissa että kansallisessa viitekehyksessä.
YK:n kestävän kehityksen tavoitteet globaalit.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (sisällyttäminen tai korvaaminen)
Muulla tavoin hankittu osaaminen
Opinnollistaminen

Lisätietoja: https://www.jamk.fi/fi/opiskelijalle/tutkinto-opiskelija/hyvaksilukeminen

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Interaktiiviset webinarit 10t
Interaktiivinen verkkotyöskentely (keskustelut, vertaispalaute) 15t
Ryhmätyöskentely 40t
Ryhmätyöhön liittyvä valmennus 5t
Yksilötyöskentely ja oppimistehtävät 50t
Raportointiosaaminen 5t
Reflektointi 10t

Yhteensä 135t

Sisällön jaksotus

Interaktiiviset verkkowebinaarit, joissa esityksiä, keskusteluja ja ryhmätyöskentelyä. Ryhmätyöskentelyn koutsaus. Yksilö- ja ryhmäoppimistehtävät annetaan opintojakson alussa ja etenevät ajallisesti rinnakkain opintojakson aikana.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5 (sis. max-määrään)
Arviointiasteikko 0-5. Arviointi perustuu oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Opintojakson opettajan palaute sekä vertaispalaute. Oppimisen reflektointi sekä itsearviointi.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat kestävän gastronomian viitekehyksen. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan gastronomialla ja ruokajärjestelmällä. Tunnistat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävyyden dimensiot.

Tyydyttävä 2
Tunnistat kestävän gastronomian viitekehyksen ja sen keskeiset käsitteet. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan gastronomialla ja sekä kestävällä ruokajärjestelmällä/ruuan arvoketjulla . Tunnistat ruokajärjestelmään liittyen YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävyyden ulottuvuudet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät kestävän gastronomian viitekehyksen ja sen keskeiset käsitteet. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan gastronomialla ja sekä kestävällä ruokajärjestelmällä suhteessa kestävään ruuan arvoketjuuun. Tunnistat ja ymmärrät ruokajärjestelmään liittyvät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävyyden ulottuvuudet. Olet tietoinen systeemiajattelun roolista kestävyydessä

Kiitettävä 4
Ymmärrät ja pystyt analysoimaan kestävän gastronomian viitekehystä ja sen keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan gastronomialla sen laajassa merkityksessä sekä kestävällä ruokajärjestelmällä suhteessa kestävään ruuan arvoketjuuun. Tunnistat ruokajärjestelmään liittyen YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävyyden ulottuvuudet ja osaat soveltaa niitä toiminnassasi. Tunnistat systeemiajattelun merkityksen kestävässä kehityksessä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät ja analysoit kestävän gastronomian viitekehystä ja sen keskeisiä käsitteitä. Ymmärrät, mitä tarkoitetaan gastronomialla sen laajassa merkityksessä sekä kestävällä ruokajärjestelmällä suhteessa kestävään ruuan arvoketjuun. Ymmärrät ruokajärjestelmään liittyen YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja kestävyyden ulottuvuudet ja osaat soveltaa niitä toiminnassasi. Ymmärrät systeemiajattelun merkityksen ja keskeisen roolin kestävässä kehityksessä.

Lisätiedot

Opintojakso luo pohjan kestävän gastronomian osaamisalueen opinnoille. Se on tarjolla myös sekä CampusOnline että Avoin AMK -opiskelijoille.