Siirry suoraan sisältöön

Restonomin lakitietous (5 op)

Toteutuksen tunnus: MZMA0113-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Palveluliiketoiminta (AMK)

Opettaja

 • Elisa Närhi
 • Sanna-Maria Klemetti
 • Karoliina Väisänen
 • Laura Salo

Ryhmät

 • ZJA23SM
  Avoin amk, marata
 • ZJAMPT23KM
  Avoin AMK, marata, AMK-polut, palveluliiketoiminta, monimuotototeutus
 • MPT23KM
  Palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 28.08.2023 17:00 - 19:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3008
 • 11.09.2023 17:00 - 19:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3008
 • 25.09.2023 17:00 - 18:30, Restonomin lakitietous MZMA0113-3008
 • 09.10.2023 17:00 - 18:30, Restonomin lakitietous MZMA0113-3008
 • 23.10.2023 17:00 - 18:30, Restonomin lakitietous MZMA0113-3008
 • 06.11.2023 17:00 - 18:30, Restonomin lakitietous MZMA0113-3008
 • 20.11.2023 17:00 - 19:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3008
 • 04.12.2023 17:00 - 19:00, Restonomin lakitietous MZMA0113-3008

Tavoitteet

Sinä tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan toimintaa säätelevät keskeiset lait ja asetukset. Tiedät lainsäädännön luomat reunaehdot palveluliiketoiminnan vastuulliselle toteutumiselle. Osaat toteuttaa alkusammutuksen ja osaat antaa hätäensiapua tarvittaessa. Tunnet anniskelulainsäädännön sekä osaa soveltaa elintarvikelakia työskentelyssäsi. Tutustut alan keskeisiin sopimusoikeudellisiin asiakirjoihin.

Sisältö

Elintarvikelaki
Anniskelulaki
Sopimusoikeus
Kuluttajansuoja
Työlainsäädäntö
Tietosuojalainsäädäntö
Sopimusoikeus, kuluttajansuoja, työlainsäädäntö ja tietosuoja käydään soveltuvin osin Marata-alalle.
Hätäensiapu
Alkusammutus

Aika ja paikka

Verkko-opiskelu

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajan laatimat verkko-oppimateriaalit
Hygienia- ja anniskelupasssien verkko-opiskelumateriaalit

Opetusmenetelmät

Webinaarit ja videotallenteet
Yksilötehtävät ja -työskentely
Itsenäinen verkkomateriaaleihin perehtyminen ja harjoitustehtävät
Tentit
Itsearviointi

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentit järjestetään syyslukukauden 2023 aikana. Tarkemmat tenttiajankohdat ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen:
Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia
Hygieniapassi: verkko-opiskelu ja testi 13,5 tuntia
Anniskelupassi: verkko-opiskelu ja testi 13,5 tuntia
Pelastussuunnitelmatehtävä TAI hätäensiapu- ja alkusammutuskortti 13,5 tuntia
Marata-alan lainsäädäntö: webinaarit, verkko-opiskelu, -tehtävät ja tentti 95 tuntia

Sisällön jaksotus

Hygieniapassi
Anniskelupassi
Pelastussuunnitelmatehtävä TAI hätäensiapu- ja alkusammutuskortti
Marata-alan keskeinen lainsäädäntö

Lisätietoja opiskelijoille

Avoimen polkulaiset 4
Avoin amk 5
yhteensä 9

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Hyväksytyn suorituksen kriteerit:
Kansallisten kriteerien mukaisesti suoritetut anniskelu- ja hygieniapassi. Alkusammustuskoulutuksen hyväksytty suoritus sekä hätäensiapukoulutuksen hyväksytty suoritus.Tunnistat Marata-alan toimintaa säätelevät keskeiset lait ja asetukset. Tiedät lainsäädännön luomat reunaehdot ja osaat soveltaa keskeistä lainsäädäntöä palvelualan yrityksen toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä.

Esitietovaatimukset

Kurssin osaamistavoitteita tukevat, suositeltavat muut opintojaksovaihtoehdot kuvataan opiskelijalle henkilökohtaisissa ja ryhmäohjaustapahtumissa.