Siirry suoraan sisältöön

Tilastotiede (3 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD10-3025

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Heli Kauppinen

Ryhmät

 • HTL23KIY
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
 • ZJAHTL23KIY
  Avoin AMK, lita, AMK-polut, liiketalous monimuoto
 • 04.09.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 11.09.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 18.09.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 25.09.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 02.10.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 09.10.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 23.10.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 30.10.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 06.11.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 13.11.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 20.11.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 27.11.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 04.12.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 11.12.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025
 • 18.12.2023 19:00 - 20:15, Tilastotiede HL00BD10-3025

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät tilastotieteen merkityksen ja mahdollisuudet työelämän kehittämisessä, ja osaat käyttää tilastotieteellisiä menetelmiä tiedonkeruussa ja kehittämistyössä.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson oppimistavoitteet
Opintojakson jälkeen ymmärrät tilastollisen tutkimuksen menetelmien mahdollisuuksia työelämän kehittämisessä. Hallitset datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyviä peruskäsitteitä. Tunnet kyselylomakkeen laatimiseen liittyviä periaatteita. Osaat laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja sekä hallitset laadukkaan tilastollisen taulukoinnin ja visualisoinnin perusteet. Olet perehtynyt MS Excelin ja mahdollisesti jonkin tilastollisen ohjelmiston käyttöön.

Sisältö

1. Erilaiset aineistot: miten aineistoa kerätään ja miten hyvä kyselylomake luodaan
2. Mitä tilastot meille kertovat: miten tilastoja voidaan käyttää päätöksenteossa
3. Aineiston tiivistäminen taulukoksi
4. Graafisen esittämisen perusteet
5. Tilastollisia tunnuslukuja: sijainti- ja hajontaluvut, korrelaatio
6. Yksinkertaisia analyysimenetelmiä: riippuvuuden ja aikasarjojen mallintaminen

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 25 (sisältyy max-määrään)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat joitain datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyviä peruskäsitteitä. Tunnet välttävästi kyselylomakkeen laatimisen periaatteita. Osaat ohjattuna laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja ja muodostaa tilastollisia taulukoita ja kaavioita. Tunnistat tilastollisten menetelmien tärkeyden tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Tyydyttävä 2
Hallitset joitain datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyviä peruskäsitteitä. Tunnet tyydyttävästi kyselylomakkeen laatimisen periaatteita. Osaat ohjattuna laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja ja muodostaa tilastollisia taulukoita ja kaavioita. Tunnistat tilastollisten menetelmien tärkeyden tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Hallitset datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyvät peruskäsitteet kohtalaisen hyvin. Tunnet hyvin kyselylomakkeen laatimisen periaatteet. Osaat laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja ja muodostaa tilastollisia taulukoita ja kaavioita. Tunnistat tilastollisten menetelmien tärkeyden tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Kiitettävä 4
Hallitset kiitettävästi datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyvät peruskäsitteet. Tunnet kiitettävästi kyselylomakkeen laatimisen periaatteet. Osaat itsenäisesti laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja ja muodostaa laadukkaita tilastollisia taulukoita ja kaavioita. Osaat hyödyntää tilastollisia menetelmiä tutkimuksessa ja päätöksenteossa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hallitset erinomaisesti datan keruuseen, erilaisiin aineistoihin ja muuttujiin liittyvät peruskäsitteet. Tunnet erinomaisesti kyselylomakkeen laatimisen periaatteet. Osaat itsenäisesti laskea ja tulkita tilastollisia tunnuslukuja ja muodostaa laadukkaita tilastollisia taulukoita ja kaavioita. Osaat itsenäisesti hyödyntää tilastollisia menetelmiä tutkimuksessa ja päätöksenteossa.