Siirry suoraan sisältöön

Perhe- ja jäämistöoikeus (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD37-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Hannu Juntunen

Ryhmät

 • HTLFIN
  Finanssiala, liiketalous
 • HTL23KIY
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
 • ZJAHTL23KIY
  Avoin AMK, lita, AMK-polut, liiketalous monimuoto
 • 30.08.2023 19:00 - 20:15, Perhe- ja jäämistöoikeus HL00BD37-3003
 • 06.09.2023 19:00 - 20:15, Perhe- ja jäämistöoikeus HL00BD37-3003
 • 13.09.2023 19:00 - 20:15, Perhe- ja jäämistöoikeus HL00BD37-3003
 • 20.09.2023 19:00 - 20:15, Perhe- ja jäämistöoikeus HL00BD37-3003
 • 27.09.2023 19:00 - 20:15, Perhe- ja jäämistöoikeus HL00BD37-3003
 • 04.10.2023 19:00 - 20:15, Perhe- ja jäämistöoikeus HL00BD37-3003
 • 11.10.2023 19:00 - 20:15, Perhe- ja jäämistöoikeus HL00BD37-3003
 • 25.10.2023 19:00 - 20:15, Perhe- ja jäämistöoikeus HL00BD37-3003
 • 01.11.2023 19:00 - 20:15, Perhe- ja jäämistöoikeus HL00BD37-3003
 • 08.11.2023 19:00 - 20:15, Perhe- ja jäämistöoikeus HL00BD37-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Perhe- ja jäämistöoikeus muodostaa ns. elämänkaarioikeuden eli tarvitset tämän oikeudenalan osaamista monessa omassa elämäntilanteessasi sekä toimiessasi asiantuntijatehtävissä esim. pankissa.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet perhe- ja jäämistöoikeuden keskeisen lainsäädännön. Ymmärrät perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvät keskeiset käsitteet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja.

Sisältö

Kihlaus, avoliitto ja avioliitto
Lapsen asema
Perimysjärjestys
Perinnönjako
Oikeuskäytäntö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö; avioliittolaki, avoliittolaki, perintökaari sekä laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta. Suositeltava verkkokirja on: Kangas, U. 2019. Perhe- ja jäämistöoikeuden perusteet. Helsinki. Alma Talent Pro.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, joka toteutetaan verkkoluentoina (webinaari) sekä myös itsenäisenä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien verkkoluentojen seuraamisena. Lisäksi opintojakso sisältää oppimis- ja harjoitustehtäviä sekä pari- / ryhmätehtäviä tunnilla sekä lopputentin.
Toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakson arvosana määräytyy moodlessa 24. - 26.11.2023 pidettävän lopputentin ja yhdestä oppimistehtävästä saatavien lisäpisteiden perusteella, joita voi saada enintään 2.
Mikäli tentti tai jokin oppimistehtävistä tulee hylätyksi, pidetään näiltä osin uusintatentti moodlessa. Ensimmäinen uusintatentti avautuu perjantaina 8.12.2023 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 10.12.2023 klo 18.00. Toinen uusintatentti avautuu perjantaina 15.12.2023 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 17.12.2023 klo 18.00. Tarkemmat tiedot tenttimisestä ilmoitetaan moodlessa tentin yhteydessä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Valinnaisen suoritustavan toteuttaminen arvosanaan oikeuttavasti vaatii erityisen perustellun syyn, joka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ovat pääsääntöisesti lainsäädännön soveltamiseen liittyviä oikeustapauksia sekä asiakirjojen laatimisia. Kunkin oppimistehtävän tekemiseen on varattu aikaa kaksi (2) viikkoa siten, että tehtävä avautuu ja sulkeutuu määrättynä ajankohtana.
Opintojakson kuorimittavuus tunteina:
kontaktitunnit 22 h
virtuaaliopiskelu 38 h (sisältää verkkotentin)
itsenäinen pari - / ryhmätyöskentely 35 h
itsenäinen työskentely / oppimistehtävien tekeminen 40 h

Sisällön jaksotus

Luennot toistuvat viikoittain vaihtelevista aiheista. Samaan aikaan opiskelija suorittaa annetun aikataulun mukaisesti oppimis- / harjoitustehtäviä. Viikoittaisten luentojen sijaan pidettävistä pari- / harjoitustehtävistä sovitaan erikseen tunnilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 25 (sis. max-määrään)
Kirjallinen palaute oppimistehtävistä noin 3 – 4 viikon välein tehtävän palauttamiselle määrätyn ajan jälkeen. Tunnilla pidettävät tai esitettävät pari- / ryhmätehtävät käydään läpi ja niistä saa palautteen tunnilla, ja näihin liittyy myös itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet perhe- ja jäämistöoikeuden keskeisen lainsäädännön. Ymmärrät perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvät keskeiset käsitteet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Osaat laatia perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja.

Tyydyttävä 2
Tunnet perhe- ja jäämistöoikeuden keskeisen lainsäädännön. Ymmärrät perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat.
Osaat laatia perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja ja tiedät niihin liittyvät lainsäädännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet perhe- ja jäämistöoikeuden keskeisen lainsäädännön. Ymmärrät perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä noudatat annettuja oikeustapauksen ratkaisuohjeita. Osaat laatia perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja ja tiedät niihin lainsäädännön edellyttämät muotomääräykset.

Kiitettävä 4
Tunnet perhe- ja jäämistöoikeuden keskeisen lainsäädännön. Hallitset perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä osaat soveltaa annettuja oikeustapauksen ratkaisuohjeita. Osaat laatia perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja ja tiedät niihin lainsäädännön edellyttämät muotomääräykset sekä oikeuskäytännön.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet perhe- ja jäämistöoikeuden keskeisen lainsäädännön. Hallitset perhe- ja jäämistöoikeuteen liittyvät keskeiset käsitteet ja osaat soveltaa niitä käytännön tehtävissä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä osaat analysoida tapausta monipuolisesti sekä osoitat omaavasi ongelmakeskeistä ratkaisukykyä. Pystyt ohjaamaan työyhteisön muita jäseniä asiakirjojen laadinnassa lainsäädännön muotomääräyksiä noudattaen.

Esitietovaatimukset

Sopimusoikeus