Siirry suoraan sisältöön

Yritysoikeus (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD40-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Hannu Juntunen

Ryhmät

 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • HTLTALF
  Talousjohtaminen-Financial, liiketalous
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL23KIY
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
 • 09.01.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004
 • 16.01.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004
 • 23.01.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004
 • 30.01.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004
 • 06.02.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004
 • 13.02.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004
 • 20.02.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004
 • 05.03.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004
 • 12.03.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004
 • 19.03.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004
 • 26.03.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004
 • 02.04.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004
 • 09.04.2024 17:30 - 18:45, Yritysoikeus HL00BD40-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Yritysoikeus on oikeudenala, jonka tunteminen auttaa ymmärtämään eri yritysten toimintatavat sekä eri yritysmuotojen merkityksen. Yritysoikeuden opintoja tarvitset etenkin toimiessasi yrittäjänä ja opastaessa yrityksen perustamisessa sekä toimiessasi esim. yritysten luotonantoon liittyvissä tehtävissä.

Opintojakson osaamiset
Työelämässä toimiminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet eri yritysmuotoja säätelevän lainsäädännön ja eri yritysmuotojen toimintaa koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät eri yritysmuotojen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Tiedät yrityksen perustamisen liittyvät pääsäännöt.

Sisältö

Yritysmuodot ja yrityksen perustaminen
Vastuukysymykset yrityksissä
Yritysmuotojen muuttaminen
Yrityksen edustaminen
Oikeuskäytäntö

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentoaineistot, aiheeseen liittyvä lainsäädäntö, Suositeltava kirjallisuus: Villa, S. 2004. Yritysoikeus. Helsinki. WSOYPro.
Suojanen, K., Lakari, T., Savolainen, M. & Sirainen, A. 2011. Yritysoikeus ja yritystoiminnan muutostilanteiden juridiikka. Helsinki. K-S Kustannus.

Opetusmenetelmät

Opintojakso suoritetaan osallistumalla luento-opetukseen, joka toteutetaan verkkoluentoina (webinaari) sekä myös itsenäisenä ulkopuolisten toimijoiden tarjoamien verkkoluentojen seuraamisena. Lisäksi opintojakso sisältää oppimis- ja harjoitustehtäviä, joista annetaan henkilökohtainen kirjallinen palaute

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Oppimistehtävistä kaksi (2) arvioidaan arvosanaan vaikuttavana arviointikriteerien ja -asteikon mukaisesti.
Mikäli oppimistehtävistä molemmat tai toinen tulee hylätyksi, pidetään näiltä osin uusintatentti verkossa. Ensimmäinen uusintatentti avautuu perjantaina 10.5.2024 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 12.5.2024 klo 18.00. Toinen uusintatentti avautuu perjantaina 17.5.2024 klo 7.00 ja sulkeutuu sunnuntaina 19.5.2024 klo 18.00. Tenttiminen on mahdollista koko tuon ajan ilman aikarajoitusta.
Englanniksi

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Valinnaisen suoritustavan toteuttaminen arvosanaan oikeuttavasti vaatii erityisen perustellun syyn, joka arvioidaan tapauskohtaisesti.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Oppimistehtävät ovat pääsääntöisesti lainsäädännön soveltamiseen liittyviä oikeustapauksia sekä asiakirjojen laatimisia. Kunkin oppimistehtävän tekemiseen on varattu aikaa kaksi (2) viikkoa siten, että tehtävä avautuu ja sulkeutuu määrättynä ajankohtana.
Opintojakson kuormittavuus tunteina:
luennot 17 h
virtuaaliopiskelu 130 h (sisältää verkkotentin)

Sisällön jaksotus

Luennot toistuvat viikoittain vaihtelevista aiheista. Samaan aikaan opiskelija suorittaa annetun aikataulun mukaisesti oppimis- / harjoitustehtäviä. Viikoittaisten luentojen sijaan pidettävistä pari- / harjoitustehtävistä sovitaan erikseen tunnilla.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Kirjallinen palaute oppimistehtävistä noin 3 – 4 viikon välein tehtävän palauttamiselle määrätyn ajan jälkeen. Tunnilla pidettävät tai esitettävät pari- / ryhmätehtävät käydään läpi ja niistä saa palautteen tunnilla, ja näihin liittyy myös itse- ja vertaisarviointia.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet eri yritysmuotoja säätelevän lainsäädännön ja eri yritysmuotojen toimintaa koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät eri yritysmuotojen eroavaisuudet. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen. Tiedät yrityksen perustamisen liittyvät pääsäännöt.

Tyydyttävä 2
Tunnet eri yritysmuotoja säätelevän lainsäädännön ja eri yritysmuotojen toimintaa koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja niihin liittyvät henkilöiden vastuut. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat.
Tiedät yrityksen perustamisen liittyvät pääsäännöt ja lainsäädännön.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat eri yritysmuotoja säätelevän lainsäädännön ja eri yritysmuotojen toimintaa koskevat yleiset periaatteet. Ymmärrät eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja niihin liittyvät henkilöiden vastuut. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä osaat ratkaista tapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Tiedät yrityksen perustamisen liittyvät pääsäännöt ja lainsäädännön.

Kiitettävä 4
Osaat eri yritysmuotoja säätelevän lainsäädännön ja eri yritysmuotojen toimintaa koskevat yleiset periaatteet. Hallitset eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja niihin liittyvät henkilöiden vastuut sekä tunnet oikeuskäytäntöä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä osaat ratkaista tapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti. Tiedät yrityksen perustamisen liittyvät pääsäännöt ja lainsäädännön sekä osaat perustaa yrityksen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat eri yritysmuotoja säätelevän lainsäädännön ja eri yritysmuotojen toimintaa koskevat yleiset periaatteet. Hallitset eri yritysmuotojen eroavaisuudet ja niihin liittyvät henkilöiden vastuut sekä tunnet oikeuskäytäntöä. Tunnistat oikeustapaukseen liittyvän oikeuskysymyksen ja siihen liittyvät lainkohdat sekä osaat ratkaista tapauksen annettujen ohjeiden mukaisesti ja osaat analysoida tapausta monipuolisesti sekä osoitat omaavasi ongelmakeskeistä ratkaisukykyä. Tiedät yrityksen perustamisen liittyvät pääsäännöt ja lainsäädännön sekä osaat perustaa yrityksen.

Esitietovaatimukset

Sopimusoikeus