Siirry suoraan sisältöön

Kirjanpito 2 (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD15-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Sanna Niemi

Ryhmät

 • HTLTALF
  Talousjohtaminen-Financial, liiketalous
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 09.01.2024 14:15 - 15:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 11.01.2024 12:15 - 13:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 16.01.2024 14:15 - 15:45, Zoom, linkki Moodlessa
 • 18.01.2024 12:15 - 13:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 23.01.2024 14:15 - 15:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 25.01.2024 12:15 - 13:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 30.01.2024 14:15 - 15:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 01.02.2024 12:15 - 13:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 06.02.2024 14:15 - 15:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 08.02.2024 12:15 - 13:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 13.02.2024 14:15 - 15:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 15.02.2024 12:15 - 13:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 20.02.2024 14:15 - 15:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 22.02.2024 12:15 - 13:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 05.03.2024 14:15 - 15:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 07.03.2024 12:15 - 13:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 12.03.2024 14:15 - 15:15, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 14.03.2024 12:15 - 13:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 19.03.2024 14:15 - 15:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 21.03.2024 12:15 - 13:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 26.03.2024 14:15 - 15:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 28.03.2024 12:15 - 13:45, Kirjanpito 2 HL00BD15-3004
 • 18.04.2024 12:15 - 13:45, Tentti Zoom, linkki Moodlessa

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson tarkoituksena on syventää ja laajentaa kirjanpidon osaamista. Käytyäsi tämän opintojakson osaat laatia itsenäisesti valmistusyrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja tiedät miten erilaiset rahoitusvaihtoehdot kirjataan.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Eettisyys osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi osaat tilinpäätössuunnittelun, jaksottamisen ja arvonlisäverotuksen erityiskysymysten kirjausvaihtoehdot ja hallitset osakeyhtiön oman pääoman ja varojenjaon kirjaustekniikat. Osaat laatia valmistusyrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Saat opintojakson tavoitteiden mukaiset opintojaksolla käytettävien taloushallinnon ohjelmistojen käyttötaidot.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään erityiskysymyksiä mm. seuraavien aiheiden osalta: vaihto-omaisuuden arvostus- ja tuloutusperiaatteet, rahoituskirjaukset, yhteisöjen oman pääoman muutoskirjaukset ja varojenjako sekä tilinpäätössuunnittelun ja arvonlisäverotuksen kirjaukset sekä niiden vaikutukset tilinpäätöksen informaatioon.

Aika ja paikka

Lähiopetus, kts aikataulut
Luentoja kaksi kertaa viikossa
Varaathan tälle opintojaksolle aikaa kalenteriin viikottain lisäksi 2-3 tuntia luentojen lisäksi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tomperi S. Kehittyvä kirjanpitotaito (myös harjoituskirja). Edita: Helsinki. 18. tai uudempi painos. KILAn yleisohjeet

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Käänteinen luokkahuone, jossa teoria ja materiaalit tulevat tutustuttavaksi Moodleen aina ennen aihealueen ohjauskontaktia. Ohjauskontaktilla teemme tehtäviä. Kontaktiopiskelu, itsenäiset ja parityöskentelynä toteutettavat oppimistehtävät. Pienryhmätyöskentely. Taloushallinto-ohjelmiston hyödyntäminen yksinkertaisissa kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävissä.

Opetusta luokka-opetuksen muodossa, osittain zoom. Huom! Varaudu olemaan läsnä luennoilla. (Jos et pääse luennoille, mieti voisitko suorittaa opintoja itsenäisesti).

Itsenäiset oppimistehtävät
Tehtäviä viikottain ryhmässä ja yksin

Luennot
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Ryhmätehtävä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti viikolla 12-15

1. uusinta ja 2.uusinta examissa

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Palautettavat harjoitukset 30 % ja tentti 70 %.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot ja tentti 50
Virtuaaliopiskelu 40 h
Harjoitustehtävät ja ryhmätehtävä 45 h


Opinnot vaativat työskentelyä viikottain.

Luentoja kaksi kertaa viikossa.

Sisällön jaksotus

Opinnot vaativat työskentelyä viikottain.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Financial polkujen opintoihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Muistat ja tunnistat tärkeimmät erilliskysymykset ja niiden vaatimat kirjaukset. Osaat tavallisimpien rahoituksen, jaksottamisen ja voitonjaon erityiskysymysten kirjaamisen.

Tyydyttävä 2
Osaat ohjattuna laatia lähes virheettömän liiketapahtumiin perustuvan valmistusyrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Osaat vaativien rahoituksen, jaksottamisen ja voitonjaon erityiskysymysten kirjaamisen pääkohdittain.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tiedät hyvän kirjanpitotavan mukaiset valmistusyrityksen, rahoituksen ja pääoman muutosten kirjausten vaikutukset tilinpäätökseen. Osaat laatia valmistusyrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen pääkohdittain. Osaat vaativien rahoituksen, jaksottamisen ja voitonjaon erityiskysymysten kirjaamisen keskeisiltä osin.

Kiitettävä 4
Osaat itsenäisesti ja vastuullisesti laatia lähes virheettömän valmistusyrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Osaat vaativien rahoituksen, jaksottamisen ja voitonjaon erityiskysymysten kirjaamisen keskeiset osat.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet ja osaat kriittisesti lainsäädännön puitteissa ja hyvän kirjanpitotavan mukaisesti arvioida valmistusyrityksen, rahoituskirjausten ja oman pääoman kirjausten vaikutuksen tilinpäätökselle asetettuihin tavoitteisiin. Osaat itsenäisesti ja vastuullisesti laatia virheettömän valmistusyrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Osaat vaativien rahoituksen, jaksottamisen, arvonlisäverotuksen ja voitonjaon erityiskysymysten kirjaamisen.

Esitietovaatimukset

Kirjanpidon perusteet, liiketapahtumien tavanomaiset erilliskysymykset, yritysmuodot ja kirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen ja sisältö

Lisätiedot

Opintojakso sopii kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävissä työskenteleville laskentatoimen ammattilaisille jotka haluavat syventää ja laajentaa osaamistaan.