Siirry suoraan sisältöön

Sisäisen laskennan menetelmät (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD22-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Ari Karsikas

Ryhmät

 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 01.09.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006
 • 08.09.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006
 • 15.09.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006
 • 22.09.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006
 • 29.09.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006
 • 06.10.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006
 • 13.10.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006
 • 27.10.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006
 • 03.11.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006
 • 10.11.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006
 • 17.11.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006
 • 24.11.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006
 • 01.12.2023 12:15 - 13:45, Sisäisen laskennan menetelmät HL00BD22-3006

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi sinulla on keskeiset tiedot sisäisen laskennan peruskäsitteistä ja teorioista.

Osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Liiketoimintaosaaminen

Osaamistavoite
Tällä opintojaksolla perehdyt erilaisiin sisäisen laskennan menetelmiin. Tunnet operatiivisen laskentatoimen ja kustannuslaskennan peruskäsitteet ja yritysten sisäisen laskennan tarpeet. Ymmärrät operatiivisen laskentatoimen hyödyntämisen liiketoiminnan ohjaamisessa ja osaat tuottaa operatiivisen laskentatoimen laskelmia.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään talousohjausta, johdon laskentatoimea, laskentajärjestelmiä, tuotto- ja kustannuskäsitteitä, katetuottolaskentaa, pääomakustannuksia, vaihto-omaisuutta ja sen arvostamista, kustannuslaji- ja kustannuspaikkalaskentaa, vyöryttämistä, suoritekohtaista laskentaa, kalkyylejä, jakolaskentaa, ekvivalenssilaskentaa, lisäyslaskentaa, standardikustannuslaskentaa ja toimintolaskentaa.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu on 28.8.2022 - 01.12.2023.

Opetus toteutetaan pääosin lähikontaktina. Osa luennoista voidaan pitää myös verkossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Järvenpää, M., Partanen V. & Pellinen J. 2015. Talousohjaus ja kustannuslaskenta. WSOY.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat

Luennot
Kirjallinen aineisto
Harjoitus- ja oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvät mahdolliset yritysvierailijat vahvistetaan opintojakson alkupuolella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään luokassa viikolla 48. Kaksi uusintatenttiä järjestetään tutkintosäännön mukaisesti ja niiden aikataulu tarkentuu opintojakson aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 21 h Virtuaaliopiskelu 54 h Itsenäinen opiskelu 60 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakso on mahdollista suorittaa tenttiä lukuunottamatta virtuaalisesti. Opintojakso kuuluu pakollisena osana talousjohtamisen kärjen Business polun opintoihin.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet operatiivisen laskentatoimen ja kustannuslaskennan peruskäsitteet ja yritysten sisäisen laskennan tarpeet. Ymmärrät operatiivisen laskentatoimen hyödyntämisen liiketoiminnan ohjaamisessa ja osaat tuottaa operatiivisen laskentatoimen laskelmia ohjeistettuna.

Tyydyttävä 2
Tunnet operatiivisen laskentatoimen ja kustannuslaskennan peruskäsitteet ja yritysten sisäisen laskennan tarpeet ja osaat soveltaa näitä erilaisissa sisäisen laskennan tilanteissa. Ymmärrät operatiivisen laskentatoimen hyödyntämisen liiketoiminnan ohjaamisessa ja osaat tuottaa operatiivisen laskentatoimen laskelmia ohjeistettuna ja hakea neuvoa tarvittaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet operatiivisen laskentatoimen ja kustannuslaskennan peruskäsitteet ja yritysten sisäisen laskennan tarpeet. Ymmärrät operatiivisen laskentatoimen hyödyntämisen liiketoiminnan ohjaamisessa ja osaat tuottaa itsenäisesti operatiivisen laskentatoimen laskelmia.

Kiitettävä 4
Tunnet operatiivisen laskentatoimen ja kustannuslaskennan peruskäsitteet ja yritysten sisäisen laskennan tarpeet. Ymmärrät operatiivisen laskentatoimen hyödyntämisen liiketoiminnan ohjaamisessa ja osaat tuottaa itsenäisesti vaativia operatiivisen laskentatoimen laskelmia.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet operatiivisen laskentatoimen ja kustannuslaskennan peruskäsitteet ja yritysten sisäisen laskennan tarpeet kattavasti. Ymmärrät operatiivisen laskentatoimen hyödyntämisen liiketoiminnan ohjaamisessa ja osaat tuottaa itsenäisesti vaativia operatiivisen laskentatoimen laskelmia ja pystyt vastaamaan laskelmien oikeellisuudesta.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Opintojakso soveltuu osaksi taloushallinnon opintoja.