Siirry suoraan sisältöön

Henkilöverotus nonstop (3 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD26-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 31.03.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Sanna Niemi

Ryhmät

 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SHNO1
  Avoin amk, lita, nonstop 1, verkko
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakso käsittelee suomalaisen henkilöverotuksen keskeisiä käsitteitä ja normeja. Käytyäsi tämän opintojakson osaat laatia yksityishenkilön veroilmoituksen ottaen huomioon veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot. Tunnet eriytetyn verojärjestelmän ja osaat arvioida maksettavaksi tulevan veron määrän.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys osaaminen
Työelämässä toimiminen osaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Tunnet välittömän verotuksen keskeiset käsitteet, hahmotat henkilöverotuksen kokonaisuuden ja osaat ennakoida eri toimenpiteiden verovaikutuksia.

Sisältö

Keskeisenä sisältönä ovat tuloverojärjestelmän rakenne, ansiotuloverotus, pääomatuloverotus, verotusmenettely sekä perintö- ja lahjaverotus.

Aika ja paikka

Online nonstop, opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Vero.fi-sivusto
verokampus.fi.sivusto
Taloustaito-lehden artikkelit

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan täysin virtuaalisena tehtävin ja testein.
Verkko-opiskelu
Itsenäiset oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

-

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojakso koostuu aihekokonaisuuksista, joihin jokaiseen kuuluu 1-4 testiosaa jotka arvioidaan. Opintojakson arvosana muodostuu osatenttien yhteenlasketusta pistemäärästä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Itsenäinen opiskelu 81 h
Opiskelija voi rytmittää opinnot oman aikataulun mukaiseksi opintojaksolle.
Opintojakso antaa suositusajat.

Opettaja on käytettävissä ohjaukseen opintojakson aikana kysyttäessä.

Sisällön jaksotus

Opintojakso etenee teemoittain jotka on jaksotettu lukukaudelle.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 20
Opintojakson arvosana muodostuu osatenttien yhteenlasketusta pistemäärästä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat keskeiset henkilöverotuksen käsitteet ja pystyt selittämään ansio- ja pääomatulon verottamiseen vaikuttavat tekijät. Osaat laatia yksityishenkilön veroilmoituksen ohjeistettuna ottaen huomioon veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot. Tunnistat eriytetyn verojärjestelmän ja osaat arvioida maksettavaksi tulevan veron määrän.

Tyydyttävä 2
Tiedät ja osaat kuvailla tulo- ja varallisuusverolain pääkohdat ja keskeiset ansio- ja pääomatuloverotuksen eroavuudet omassa verotuksessasi. Osaat laatia yksityishenkilön veroilmoituksen ottaen huomioon veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot. Tunnet eriytetyn verojärjestelmän ja osaat arvioida maksettavaksi tulevan veron määrän.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Pystyt soveltamaan verolakia pääkohtien osalta veroilmoitusta täyttäessäsi. Osaat laatia yksityishenkilön veroilmoituksen ottaen huomioon veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot. Tunnet eriytetyn verojärjestelmän ja osaat arvioida maksettavaksi tulevan veron määrän.

Kiitettävä 4
Osaat vertailla verovaikutuksia erilaisissa tilanteissa ja valita verovelvollisen kannalta edullisimman vaihtoehdon. Osaat laatia yksityishenkilön veroilmoituksen ottaen huomioon veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot. Tunnet eriytetyn verojärjestelmän ja osaat arvioida maksettavaksi tulevan veron määrän. Pystyt neuvomaan muita henkilöverotuksen asioissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hahmotat verojärjestelmän kokonaisuuden, pystyt arvioimaan tehtyjä päätöksiä ja suunnittelemaan verotusta erilaisissa tilanteissa. Osaat laatia yksityishenkilön veroilmoituksen ottaen huomioon veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot. Tunnet eriytetyn verojärjestelmän ja osaat arvioida maksettavaksi tulevan veron määrän. Pystyt neuvomaan muita henkilöverotuksen asioissa.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Opintojakso soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita omasta verotuksestaan.