Siirry suoraan sisältöön

Arvonlisäverotus (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD27-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Sanna Niemi

Ryhmät

 • HTLTALF
  Talousjohtaminen-Financial, liiketalous
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 08.09.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 15.09.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 22.09.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 29.09.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 06.10.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 13.10.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 27.10.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 03.11.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 10.11.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 17.11.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 21.11.2023 13:00 - 14:00, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 24.11.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 01.12.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 08.12.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004
 • 15.12.2023 08:00 - 09:30, Arvonlisäverotus HL00BD27-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi pystyt hoitamaan arvonlisäverollisia kirjanpitotehtäviä.

Opintojakson osaamiset
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson tavoite
Tällä opintojaksolla perehdyt arvonlisäverotuksen keskeisimpiin kysymyksiin. Tunnet arvonlisäverotusta määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Ymmärrät arvonlisäverotuksen peruskäsitteet. Tiedät miten EU:n arvonlisäverojärjestelmä toimii. Osaat hoitaa tavanomaiset kirjanpidon yhteydessä ilmenevät arvonlisäverokysymykset.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään verojärjestelmä EU:n tasolla, arvonlisäverovelvollisuus, verollinen myynti sekä näihin liittyvät poikkeukset, oma käyttö, veron peruste, verokannat, vähennettävä vero ja siihen liittyvät poikkeukset, arvonlisäverotuksen erityiskysymyksiä sekä yhteisökaupan, ulkomaankaupan ja palvelukaupan arvonlisäverotus. Lisäksi käydään läpi rekisteröintiin, veron laskentaan, kirjauksiin, raportointiin, maksuunpanoon sekä viranomaisyhteistyöhön liittyviä asioita.

Aika ja paikka

Lähiopetus, kts aikataulut
Luentoja kerran viikossa
Varaathan tälle opintojaksolle aikaa kalenteriin viikottain lisäksi 2-3 tuntia luentojen lisäksi.

Ei läsnäolopakkkoa, kurssin voi suorittaa omaan tahtiin

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jokin seuraavista:

Joki-Korpela, T., Jokinen, M., Klemola, A., Kontu, J & Vilppula, T. Käytännön arvonlisäverotus. HKT-Media 2012 tai uudempi.
Äärilä, L., Nyrhinen, R., Hyttinen, P. Arvonlisäverotus käytännössä. Talentum 2015 tai uudempi. (Varsinainen kurssikirjallisuus)
Sirpoma, P., Tannila, E. Arvonlisäverotus käytännönläheisesti. Helsingin seudun kauppakamari 2014.

Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan päiväopetuksena, luokka-opetuksena.
Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Opetusta voi olla osittain myös zoomin välityksellä.

Huom! Varaudu olemaan läsnä luennoilla. (Jos et pääse luennoille, mieti voisitko suorittaa opintoja itsenäisesti).


Opetus toteutetaan osittain avoin luokkahuone oppiminen pedagogisella opetusmenetelmällä

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään digitaalisella oppialustalla ja se on avoinna 1.12. - 10.12.
Uusinta 1 tammikuu 2024
Uusinta 2 helmikuu 2024

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 27 tuntia
Virtuaaliopiskelu 54 h
Itsenäinen opiskelu 54 h

Opinnot vaativat työskentelyä viikottain.

Sisällön jaksotus

Kurssin sisältö:

Arvonlisäverotuksen perusteet
Verovelvollisuus
Kotimaan kauppa
Verokannat
Oma käyttö
Vähennykset ja vähennysoikeuden edellytykset
Ulkomaankauppa
Arvonlisäverotus kirjanpidossa

Tentti, luentopäiväkirja ja tehtävät

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Opintojakson arviointi perustuu tentissä osoitettuun osaamiseen, sekä luentopäiväkirjaan. Opintojakson läpäisemiseksi kaikki viikkotehtävät tulee olla suoritettu.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä1
Tunnet arvonlisäverotusta määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset. Ymmärrät arvonlisäverotuksen peruskäsitteet. Tiedät miten arvonlisäverojärjestelmä toimii. Osaat hoitaa tavanomaiset kirjanpidon yhteydessä ilmenevät arvonlisäverokysymykset ohjeistettuna.

Tyydyttävä 2
Tunnet arvonlisäverotusta määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset ja osaat soveltaa näitä erilaisissa arvonlisäverotuksen tilanteissa. Ymmärrät arvonlisäverotuksen peruskäsitteet ja erotat arvonlisäverotuksen perustilanteet erityiskysymyksistä. Tiedät miten arvonlisäverojärjestelmä toimii. Osaat hoitaa tavanomaiset kirjanpidon yhteydessä ilmenevät arvonlisäverokysymykset ohjeistettuna ja hakea veroneuvontaa tarvittaessa.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet arvonlisäverotusta määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset ja osaat soveltaa näitä erilaisissa arvonlisäverotuksen tilanteissa. Osaat analysoida erilaisia arvonlisäverotuksen kysymyksiä. Tiedät miten arvonlisäverojärjestelmä toimii ja osaat itsenäisesti hakea ratkaisuja verokysymyksiin. Osaat hoitaa vaativatkin kirjanpidon yhteydessä ilmenevät arvonlisäverokysymykset ja hakea veroneuvontaa tarvittaessa.

Kiitettävä 4
Tunnet arvonlisäverotusta määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset ja osaat soveltaa näitä erilaisissa arvonlisäverotuksen tilanteissa. Osaat analysoida erilaisia arvonlisäverotuksen kysymyksiä ja arvioida eri ratkaisujen verovaikutuksia. Tiedät miten arvonlisäverojärjestelmä toimii ja osaat itsenäisesti hakea ratkaisuja verokysymyksiin. Osaat hoitaa vaativatkin yrityksen arvonlisäverokysymykset ja tiedät mistä veroneuvontaa on saatavissa. Pysyt ohjaamaan muita arvonlisäverokysymyksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet arvonlisäverotusta määrittelevän lainsäädännön ja ohjeistukset kattavasti ja osaat soveltaa näitä erilaisissa arvonlisäverotuksen tilanteissa. Osaat analysoida erilaisia arvonlisäverotuksen kysymyksiä ja arvioida eri ratkaisujen verovaikutuksia. Tiedät miten arvonlisäverojärjestelmä toimii ja osaat itsenäisesti hakea ratkaisuja verokysymyksiin. Osaat hoitaa vaativatkin yrityksen arvonlisäverokysymykset ja tiedät mistä veroneuvontaa on saatavissa. Pystyt vastaamaan arvonlisäverotuksen oikeellisuudesta eri sidosryhmille.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Opintojakso soveltuu osaksi sekä taloushallinnon että markkinoinnin opintoja. Voit valita opintojakson myös ensimmäisenä vuonna, jos haluat edetä opinnoissa nopeammin.