Siirry suoraan sisältöön

Kansantalous (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD29-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Ari Karsikas

Ryhmät

 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLFIN
  Finanssiala, liiketalous
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 30.08.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005
 • 06.09.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005
 • 13.09.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005
 • 20.09.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005
 • 27.09.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005
 • 04.10.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005
 • 11.10.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005
 • 25.10.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005
 • 01.11.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005
 • 08.11.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005
 • 15.11.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005
 • 22.11.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005
 • 29.11.2023 14:15 - 15:45, Kansantalous HL00BD29-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi sinulla on keskeiset tiedot kansantalouden peruskäsitteistä.

Osaamiset
Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuus
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson tavoite
Tällä opintojaksolla perehdyt kansantalouden peruskäsitteisiin ja kykenet tunnistamaan ajankohtaisia mikro- ja makrotalouden ilmiöitä. Tunnet keskeisimmät kansantalouden peruskäsitteet ja tiedät miten talousjärjestelmä toimii ja ymmärrät keskeisimmät kansantalouden riippuvuussuhteet. Tunnistat ajankohtaisia kansantalouden ilmiöitä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään mikro- ja makrotalouden perusteita sekä ajankohtaisia talouden ilmiöitä.

Opintojaksolla käydään läpi peruskäsitteitä, rajakäsitteitä, kysynnän- ja tarjonnan välisiä riippuvuussuhteita, joustoja, kilpailumuotoja, kansantalouden tilinpitoa, talouden kasvua ja suhdannevaihteluita, työllisyyttä ja hintojen muutosta sekä rahoitusmarkkinoita ja rahapolitiikkaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Pohjola, M. 2013. Taloustieteen oppikirja. Sanoma Pro Oy.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin toteutus on sellainen, että sen voi suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Luennot (kontaktina ja niistä tulee tallenne)
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvät mahdolliset yritysvierailijat vahvistetaan opintojakson alkupuolella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 48. Kaksi uusintatenttiä järjestetään tutkintosäännön mukaisesti ja niiden aikataulu tarkentuu opintojakson aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135 h
Luennot 21 h
Itsenäinen kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 54 h
Itsenäisten tehtävien tekeminen 60 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Kurssin arviointi:
1) harjoitus- ja oppimistehtävät 40 %
2) tentti 60%

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet keskeisimmät kansantalouden peruskäsitteet ja tiedät miten talousjärjestelmä toimii ja ymmärrät keskeisimmät kansantalouden riippuvuussuhteet. Tunnistat ajankohtaisia kansantalouden ilmiöitä.

Tyydyttävä 2
Tunnet keskeisimmät kansantalouden peruskäsitteet ja tiedät miten talousjärjestelmä toimii ja ymmärrät keskeisimmät kansantalouden riippuvuussuhteet. Osaat soveltaa tietoja eri talouden tilanteissa. Tunnistat ajankohtaisia kansantalouden ilmiöitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet keskeisimmät kansantalouden peruskäsitteet ja tiedät miten talousjärjestelmä toimii ja ymmärrät keskeisimmät kansantalouden riippuvuussuhteet. Osaat soveltaa ja analysoida tietoja eri talouden tilanteissa. Tunnistat ajankohtaisia kansantalouden ilmiöitä.

Kiitettävä 4
Tunnet kattavasti kansantalouden peruskäsitteitä ja tiedät miten talousjärjestelmä toimii ja ymmärrät syvällisesti kansantalouden riippuvuussuhteet. Osaat soveltaa ja analysoida tietoja eri talouden tilanteissa. Tunnistat ajankohtaisia kansantalouden ilmiöitä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet kattavasti kansantalouden peruskäsitteitä ja tiedät miten talousjärjestelmä toimii ja ymmärrät syvällisesti kansantalouden riippuvuussuhteet. Osaat soveltaa ja analysoida tietoja eri talouden tilanteissa. Tunnistat ajankohtaisia kansantalouden ilmiöitä ja niiden vaikutuksen talouteen. Osaat tehdä hyvin perusteltuja analyysejä taloudesta.

Esitietovaatimukset

-