Siirry suoraan sisältöön

Pankki- ja vakuutustoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD30-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

11.09.2023 - 30.11.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Susanna Luhtinen

Vastuuopettaja

Anne Eskola

Ryhmät

 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • ZJK23SH
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, LITA
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLFIN
  Finanssiala, liiketalous
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson suoritettuasi tunnistat ja osaat luetella finanssialan keskeisiä toimijoita ja tulevaisuudennäkymiä. Pystyt antamaan esimerkkejä alaa säätelevästä lainsäädännöstä ja sen valvonnasta. Ymmärrät pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset käsitteet, ansaintalogiikan, tuloksenmuodostumisen ja liiketoimintaympäristön. Tunnet pankkien ja vakuutusyhtiöiden keskeiset toiminnot, työtehtävät sekä tuotteet.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Kestävä kehitys

Opintojakson osaamistavoite
Tunnistat ja osaat luetella finanssialan keskeisiä toimijoita ja tulevaisuudennäkymiä. Pystyt antamaan esimerkkejä alaa säätelevästä lainsäädännöstä ja sen valvonnasta. Ymmärrät pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset käsitteet, ansaintalogiikan, tuloksenmuodostumisen ja liiketoimintaympäristön. Tunnet pankkien ja vakuutusyhtiöiden keskeiset toiminnot, työtehtävät sekä tuotteet. Otat vastuun omasta työstäsi ja noudatat annettuja aikatauluja.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään toimialaa ohjaava lainsäädäntö, hyvä pankkitapa, pankin talous ja kannattavuus, pankkipalvelujen myyntityö, maksuvälineet ja järjestelmät, rahoitus sekä omaisuudenhoito- ja sijoituspalvelut. Vakuuttaminen liiketoimintana, vakuutussopimusten merkitys, hyvä vakuutustapa ja vakuuttamisen eettiset periaatteet, vakuuttamiseen liittyvä lainsäädäntö, vakuutuslaitostyypit, vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu sekä vakuutustuotteet ja sopimukset.

Aika ja paikka

11.9-30.11.2023 verkkokurssi.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali.
Suositeltava oheiskirjallisuus:
Kontkanen, E., 2015. Pankkitoiminnan käsikirja. Vantaa: Finva.
Rantala, J. & Kivisaari E., 2020. Vakuutusoppi. Turenki: Finva.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät ovat aktivointi, yksilöllinen työskentely, kirjalliseen materiaaliin tutustuminen, osaamistestit, vuorovaikutus keskustelujen avulla, oppimistehtävät, case-tehtävä ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
Ohjaus tapahtuu Moodlessa. Opintojaksosta kerätään palautetta opintojakson kehittämiseksi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hylätyn arvioinnin saatuasi sinulla on oikeus kahteen uusintakertaan. Uusinnan voi tehdä aikaisintaan vuorokauden kuluttua edellisetä tentistä. Myös uusinnat tulee tehdä viimeistään 30.11.2023.

Hyväksytyn tentin voi uusia kerran 30.11.2023 mennessä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson alussa opiskelija tekee itselleen aikataulusuunnitelman opintojakson toteuttamiseksi.

Orientoituminen 10 tuntia
Tiedon rakentaminen (tiedon haku, oppimateriaaleihin perehtyminen, oppimistehtävien tekeminen, palautteen antaminen ja hyödyntäminen) 105 tuntia
Opintojakson ja oppimisen arviointi 20 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10
Campusonline 350
EduFutura 10

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat ja osaat luetella finanssialan keskeisiä toimijoita ja tulevaisuudennäkymiä. Pystyt antamaan esimerkkejä alaa säätelevästä lainsäädännöstä ja sen valvonnasta. Ymmärrät pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset käsitteet, ansaintalogiikan, tuloksenmuodostumisen ja liiketoimintaympäristön. Tunnet pankkien ja vakuutusyhtiöiden keskeiset toiminnot, työtehtävät sekä tuotteet. Otat vastuun omasta työstäsi ja noudatat annettuja aikatauluja.

Tyydyttävä 2
Tiedät ja osaat luetella finanssialan keskeisiä toimijoita ja tulevaisuudennäkymiä ja kyvykkyyksiä. Pystyt läpikäymään alaa säätelevää lainsäädäntöä ja kertoa sen valvonnasta. Tiedät ja pystyt kuvaamaan pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeisiä käsitteitä, ansaintalogiikkaa, tuloksenmuodostumia ja liiketoimintaympäristöä. Tiedät pankkien ja pankkien ja vakuutusyhtiöiden keskeiset toiminnot, työtehtävät sekä tuotteet.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Hallitset finanssialan kokonaisuuden, sen keskeiset toimijat ja tunnistat toimijoiden rooleja kokonaisuudessa. Pystyt antamaan esimerkkejä finanssialan historian vaikutuksista nykypäivän pankki- ja vakuutusliiketoiminnassa. Määrittelet pankki- ja vakuutustoiminnan keskeiset käsitteet teoriaan pohjautuen ja hyödynnät monipuolisesti erilaisia tietolähteitä kuvatessasi eri toimijoiden ansaintalogiikkaa, tuloksenmuodostusta ja muutoksia liiketoimintaympäristössä. Tiedät pankkien ja vakuutusyhtiöiden keskeiset toiminnot, työtehtävät sekä tuotteet ja pystyt analysoimaan ja soveltamaan tätä tietoa perustasolla käytännön ongelmia ratkaistaessa.

Kiitettävä 4
Pystyt määrittelemään finanssialan keskeiset toimijat, heidän roolinsa sekä toimialan lainsäädännön, muutostrendit ja tulevaisuudennäkymät. Pystyt arvioimaan finanssialan historian vaikutuksia nykypäivän pankki- ja vakuutustoiminnassa. Aihealueiden teemojen ja käsitteiden hallinnassa tukeudut monipuolisesti ajankohtaisiin tietolähteisiin. Toimialan tarkastelusi on kriittistä, analysoivaa ja aktiivisesti keskustelevaa, Osaat kertoa kuinka pankin ja vakuutusyhtiön tulos muodostuu ja analysoida toimialan muutosten vaikutuksia yksittäisen toimijan kannattavuuteen. Hallitset pankin ja vakuutusyhtiön keskeiset toiminnot ja tuotteet, ja pystyt soveltamaan tätä tietoa hyvin perustellen käytännön ongelmia analysoidessasi ja ratkaistessasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Seuraat aktiivisesti finanssitoimialan ilmiöitä, lainsäädännön kehitystä sekä keskeisiä toimijoita. Aihealueen keskeisten teemojen ja käsitteiden hallinta on jäsentynyttä, kriittistä ja vakuuttavaa, ja kerrot niistä monipuoliseen teoreettiseen lähdemateriaaliin tukeutuen sekä reflektoivalla otteella. Pystyt rakentamaan ja suosittelemaan erilaisia ratkaisumalleja pankin ja vakuutusyhtiöiden tarjoamien tuotteiden pohjalta sekä ennakoimaan tulevaisuuden uusia toimialan ansaintamalleja.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

-