Siirry suoraan sisältöön

Yritysrahoitus (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD31-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 31.03.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Susanna Luhtinen

Vastuuopettaja

Hanna Karhu

Ryhmät

 • ZJK24KH
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, LITA
 • HTLTALF
  Talousjohtaminen-Financial, liiketalous
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLFIN
  Finanssiala, liiketalous
 • HTL23KIY
  Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuotototeutus
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opiskeltuasi tämän opintojakson pystyt työskentelemään tehtävissä, joissa tarvitaan osaamista yrityksen rahoituksesta.

Opintojakson osaamiset
Kestävä kehitys
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson tavoite
Tällä opintojaksolla tutustut yritysrahoituksen perusteisiin. Ymmärrät rahoituksen merkityksen yritykselle. Hallitset tärkeimmät rahoitukseen liittyvät käsitteet ja osaat soveltaa rahoitukseen liittyviä analyysimenetelmiä. Osaat arvioida yrityksen rahoitustapreita ja löytää rahoitusta soveltuvista lähteistä.

Sisältö

Opintojakson sisältö käsittää rahoitusmarkkinat, rahoituksen lähteet, rahoitusinstrumentit, tuotto ja riski, investoinnit, riskienhallinta, rahoitusrakenne, rahoituspäätökset, rahoitussuunnittelu sekä tilinpäätöstietojen hyödyntäminen rahoituksen näkökulmasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali.
Oheiskirjallisuus:
Knupfer, S. Puttonen, V. (018). Moderni rahoitus. Suomi.

Opetusmenetelmät

Oppimismenetelmät ovat aktivointi, yksilöllinen työskentely, kirjalliseen materiaaliin tutustuminen, osaamistestit, vuorovaikutus keskustelujen avulla, oppimistehtävät, case-tehtävä ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen.
Ohjaus tapahtuu Moodlessa. Opintojaksosta kerätään palautetta opintojakson kehittämiseksi.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Hylätyn arvioinnin saatuasi sinulla on oikeus kahteen uusintakertaan. Uusinnan voi tehdä aikaisintaan vuorokauden kuluttua edellisetä tentistä. Myös uusinnat tulee tehdä viimeistään 31.3.2024.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson alussa opiskelija tekee itselleen aikataulusuunnitelman opintojakson toteuttamiseksi.
Orientoituminen 10 tuntia
Tiedon rakentaminen (tiedon haku, oppimateriaaleihin perehtyminen, oppimistehtävien tekeminen, palautteen antaminen ja hyödyntäminen) 105 tuntia
Opintojakson ja oppimisen arviointi 20 tuntia

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10
EduFutura 10
Campusonline 250

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät rahoituksen merkityksen yritykselle. Hallitset rahoituksen peruskäsitteet ja osaat sovelta joitakin rahoituksen analyysimenetelmiä. Pystyt arvioimaan yrityksen rahoitustarpeen ja löytämään rahoitusta eri rahoituslähteistä.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät rahoituksen merkityksen yritykselle. Hallitset rahoituksen peruskäsitteet ja osaat sovelta useita rahoituksen analyysimenetelmiä. Pystyt arvioimaan yrityksen rahoitustaroeen ja löytämään rahoitusta eri rahoituslähteistä kannattavalla tavalla.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät rahoituksen merkityksen yritykselle ja osaat analysoida yrityksen rahoitustilannetta. Hallitset rahoituksen tärkeimmät käsitteet ja osaat sovelta useita rahoituksen analyysimenetelmiä. Pystyt arvioimaan yrityksen rahoitustarpeen ja löytämään rahoitusta eri rahoituslähteistä kannattavalla tavalla. Pystyt raportoimaan tästä ohjeita noudattaen.

Kiitettävä 4
Ymmärrät rahoituksen merkityksen yritykselle ja osaat analysoida yrityksen rahoitustilannetta monista eri näkökulmista. Hallitset rahoituksen käsitteet ja osaat arvioida sopivimmat rahoituksen analyysimenetelmät eri tilanteisiin Pystyt arvioimaan yrityksen rahoitustarpeen käyttäen erilaisia tekniikoita. Pystyt arvioimaan erilaisia rahoituslähteitä ja parhaimman joka tilanteeseen Pystyt raportoimaan tästä tehokkaasti.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Ymmärrät rahoituksen merkityksen yritykselle ja osaat analysoida yrityksen rahoitustilannetta monista eri näkökulmista. Hallitset rahoituksen käsitteet ja osaat arvioida sopivimmat rahoituksen analyysimenetelmät eri tilanteisiin Pystyt arvioimaan yrityksen rahoitustarpeen käyttäen erilaisia tekniikoita. Pystyt arvioimaan erilaisia rahoituslähteitä ja parhaimman joka tilanteeseen Pystyt kehittämään raportointikäytänteitä ja olemaan vastuussa yrityksen rahoitksesta ja raportoimaan siitä eri sidosryhmille.

Lisätiedot

Opintojakso soveltuu finanssialan opintoihin.