Siirry suoraan sisältöön

Sijoitustoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD32-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 19.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Ari Karsikas

Ryhmät

 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLFIN
  Finanssiala, liiketalous
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 11.01.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 18.01.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 25.01.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 01.02.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 08.02.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 15.02.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 22.02.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 07.03.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 14.03.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 21.03.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 28.03.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 04.04.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 11.04.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003
 • 18.04.2024 08:00 - 09:30, Sijoitustoiminta HL00BD32-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi sinulla on keskeiset tiedot sijoitustoiminnan peruskäsitteistä ja teorioista.

Opintojakson osaamiset
Kansainvälisyys- ja monikulttuurisuus
Kestävä kehitys
Liiketoimintaosaaminen


Opintojakson tavoite
Tällä opintojaksolla perehdyt sijoitustoimintaan ja rahoitusmarkkinoihin. Tunnet sijoitustoiminnan merkityksen ja ymmärrät sijoitustoiminnan peruskäsitteet. Tiedät rahoitusmarkkinoiden peruselementit ja kykenet arvioimaan eri sijoitusvaihtoehtojen tuottoja ja riskejä.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään rahoitusmarkkinoita ja -palveluita, osakkeita, obligaatioita, debentuureja, optioita, sijoitustoiminnan analyysimenetelmiä, sijoittajapsykologiaa sekä sijoitus- ja rahoitusstrategioita.

Aika ja paikka

Opintojakson aikataulu on 08.01.2023-19.04.2023

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ammattimainen sijoittaminen. Kallunki, Martikainen, Niemelä. Talentum, 2007.
Arvopaperisijoittaminen. Nikkinen, Rothovius, Sahlström. Wsoy, 2002.
Moderni rahoitus. Knupfer,Puttonen. WSOYpro, 2009.

Opetusmenetelmät

Luennot
Kirjallinen aineisto
Videomateriaali
Harjoitus- ja oppimistehtävät
Jos tarvitset ohjausta, ota yhteyttä sähköpostilla opintojakson opettajaan

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyvät mahdolliset yritysvierailijat vahvistetaan opintojakson aikana.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 16. Uusintatentit (2) järjestetään tutkintosäännön mukaisesti ja niiden aikataulu tarkentuu opintojakson aikana.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus yhteensä 135h
Luennot 20h
Itsenäinen kirjallisuuteen ja videoihin perehtyminen 35h
Itsenäisten tehtävien tekeminen 80h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäinen kirjallisuuteen ja videomateriaaliin perehtyminen, luennot sekä oppimis- ja harjoitustehtävät.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
EduFutura 3

Opintojakson arviointi perustuu seuraavien suoritusten kautta osoitettuun osaamiseen: harjoitus- ja oppimistehtävät (40%) ja tentti (60%)

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet sijoitustoiminnan merkityksen ja ymmärrät sijoitustoiminnan peruskäsitteet. Tiedät rahoitusmarkkinoiden peruselementit ja kykenet arvioimaan eri sijoitusvaihtoehtojen tuottoja ja riskejä ohjeistettuna.

Tyydyttävä 2
Tunnet sijoitustoiminnan merkityksen ja ymmärrät sijoitustoiminnan peruskäsitteet ja osaat soveltaa tietoa eri sijoitustoiminan tilanteissa. Tiedät rahoitusmarkkinoiden peruselementit ja kykenet arvioimaan eri sijoitusvaihtoehtojen tuottoja ja riskejä ohjeistettuna.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet sijoitustoiminnan merkityksen ja ymmärrät sijoitustoiminnan peruskäsitteet ja osaat soveltaa tietoa eri sijoitustoiminan tilanteissa. Tunnet rahoitusmarkkinoita ja sinulla on valmiuksia niiden seuraamiseen, Tiedät rahoitusmarkkinoiden peruselementit ja kykenet arvioimaan eri sijoitusvaihtoehtojen tuottoja ja riskejä. Osaat etsiä yritykselle sopivat rahoitusinstrumentit harkintaa käyttäen.

Kiitettävä 4
Tunnet sijoitustoiminnan merkityksen ja ymmärrät kattavasti sijoitustoiminnan peruskäsitteet ja osaat soveltaa tietoa eri sijoitustoiminnan tilanteissa. Tunnet syvällisesti rahoitusmarkkinoita ja sinulla on valmiuksia niiden seuraamiseen, Tiedät rahoitusmarkkinoiden peruselementit ja kykenet itsenäisesti arvioimaan eri sijoitusvaihtoehtojen tuottoja ja riskejä. Osaat etsiä yritykselle sopivat rahoitusinstrumentit harkintaa käyttäen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet sijoitustoiminnan merkityksen ja ymmärrät kattavasti sijoitustoiminnan peruskäsitteet ja osaat soveltaa tietoa eri sijoitustoiminnan tilanteissa. Tunnet syvällisesti rahoitusmarkkinoita ja sinulla on valmiuksia niiden seuraamiseen, Tiedät rahoitusmarkkinoiden peruselementit ja kykenet arvioimaan eri sijoitusvaihtoehtojen tuotot ja riskit monipuolisesti argumentoiden. Osaat etsiä yritykselle sopivat rahoitusinstrumentit yrityksen sijoitus- ja rahoitusstrategian mukaisesti kriittistä harkintaa käyttäen.

Esitietovaatimukset

-

Lisätiedot

Opintojakso soveltuu osaksi finanssialan opintoja.