Siirry suoraan sisältöön

Myynnin ja myyntitiimin johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD48-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

22.01.2024 - 13.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Tanja Shemeikka

Ryhmät

 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 23.01.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 30.01.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 06.02.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 13.02.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 20.02.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 05.03.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 12.03.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 19.03.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 26.03.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 02.04.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 09.04.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 16.04.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 23.04.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 30.04.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004
 • 07.05.2024 08:00 - 09:30, Myynnin ja myyntitiimin johtaminen HL00BD48-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi sinulla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa prosesseja, joiden avulla johdetaan yrityksen myyntiä ja myyntitiimiä.

Opintojakson osaamiset
Eettisyys
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen


Opintojakson osaamistavoite
Tällä opintojaksolla opit ymmärtämään myyntijohtamisen merkityksen ja hallitset myyntijohtamisen keskeiset käsitteet ja teoriat. Ymmärrät myyntiorganisaation perustamiseen ja kehittämiseen liittyviä tekijöitä. Osaat tavoitteellisesti ja kannattavasti suunnitella, toteuttaa ja seurata yrityksen myynnin johtamista. Osoitat kykeneväsi ratkaisemaan myynnin johtamisen ongelmia. Saat valmiuksia ottaa vastaan myynnin johdon tehtäviä.

Sisältö

Myyntihenkilöstön suunnittelu
Rekrytointi, koulutus ja motivointi
Myyntiorganisaation/tiimien perustaminen
Myyntiorganisaation jatkuva kehittäminen
Myyntityön tuloksellisellinen johtaminen, ohjaus ja seuranta

Aika ja paikka

ISBN 978-1-292-07800-7 Jobber, D. and Lancaster, G. 2015. (10th Edition) Selling and Sales Management, Pearson.

Alahuhta M. 2015. Johtajuus, kirkas suunta ja ihmisten voima, Docendo

Dixon, M. & Adamson, B. 2011. The challenger sale: Taking control of the customer conversation. New York: Penguin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kontaktiopetus / webinaarit
Case/projektiraportti 40%
Tentti/kirjareferaatti 60%
Tai tehtävät 100%

Opetusmenetelmät

Opintojakso etenee teemoittain. Teemat sisältävät seuraavia oppimisprosessia tukevia vaiheita:
1. Itsenäinen perehtyminen aihealueen materiaaleihin / oppimistehtäviin ja teorioihin ennen workshoppeja / asiantuntijaluentoja
2. Teemaan liittyvät asiantuntijaluennot/ webinaarit, joissa oppimistehtäviä käsitellään vuorovaikutteisesti

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
1. Opintojakson alkaessa johdatus oppimistehtävien sisältöön, ohjeet tehtävien työstämiseen ja niiden aikatauluttamiseen.
2. Jokaisen teeman alussa johdatus teemaan ja ohjausta oppimistehtävien työstämiseen.
3. Ryhmätyön ohjausta workshopeissa.
4. Oman osaamisen arviointi ja vertaispalaute ryhmätyöskentelystä.
5. Palaute ryhmätehtävästä kirjallisena.
6. Ohjausta itsenäisen tehtävän tekemiseen sekä workshopeissa että ohjauspalstan kautta.
7. Palaute itsenäisestä / paritehtävästä suullisesti workshopissa.
8. Opintojakson arvosana muodostuu opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien osaamisen perusteella. Siinä huomioidaan workshopeissa hankittu osaaminen.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Vierailuluentoja
Harjoitustehtävä case-yritykseen

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät myyntijohtamisen keskeisiä käsitteitä ja teoriaa sekä menetelmää ja kuvaat toteutusta näiden avulla. Käsittelet aihetta eri näkökulmista. Tulkitset tuloksia ja esität kehittämisehdotuksia. Toimit tutuissa ongelmanratkaisutilanteissa annetun ohjeen mukaan itsenäisesti. Tunnistat vuorovaikutustaitosi ja osaat toimia ryhmässä tavoitteellisesti. Tuot esille näkökulmasi ja perustelet sen. Otat vastuuta omasta työstäsi. Arvioit omaa myyntijohtamisen osaamistasi ja tunnistat kehittämisen kohteesi. Raportoit havainnollisesti, mutta raportti sisältää epäloogisuuksia ja puutteita. Kirjoitat jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia toistuvia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Tyydyttävä 2
Sovellat myyntijohtamisen teoriaa ja keskeisiä käsitteitä sekä menetelmää, joita hyödynnät ratkaisun perusteluissa. Esität tulokseen perustuen soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Osaat käytännön taidot, joilla selviät tutuissa tilanteissa. Osaat tehdä yhteistyötä vastuullisesti ongelmanratkaisutilanteissa. Sovellat vuorovaikutustaitojasi eri tilanteissa ja kehität niitä. Otat vastuuta vertaisen työstä. Arvioit omaa myyntijohtamisen osaamistasi esimerkkien avulla ja esität kehittämisen kohteesi. Raportoit johdonmukaisesti ja havainnollisesti, mutta raportti sisältää puutteita. Kirjoitat osittain jäsentymätöntä tekstiä, jossa on erilaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta puutteellisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Analysoit ja luokittelet ratkaisuissasi myyntijohtamisen keskeisiä teorioita ja käsitteitä. Osaat yhdistää useita eri tietoja ja taitoja sekä menetelmiä toisiinsa, kun ratkaiset ongelmatilannetta. Analysoit ja vertailet tuloksia ja esität niiden perusteella soveltuvan ratkaisuehdotuksen. Hallitset käytännön taidot, joita tarvitset itsenäisen työn tekemisessä. Osoitat kykenevänsä ratkaisemaan alan ongelmia. Osaat organisoida ryhmän toimintaa ja otat vastuuta sen tehtävistä. Osaat argumentoida näkökulmaasi vuorovaikutustilanteissa. Analysoit omaa myyntijohtamisen osaamistasi ja kehittämiskohteitasi perustellen. Raportoit johdonmukaisesti, perustellusti ja havainnollisesti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä, jossa on satunnaisia kieli- ja tyylivirheitä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Kiitettävä 4
Arvioit, analysoit ja yhdistät ratkaisuissasi myyntijohtamisen keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä. Arvioit lopputulosta ja siihen johtanutta prosessia johdonmukaisesti ja perustellusti tavoitteisiin nojatuen. Osoitat kykyä erottaa olennaiset asiat ja tehdä perusteltu arvio ja ratkaisu kokonaistilanteesta alan monimutkaisessa ongelmassa. Esität soveltuvat johtopäätökset ja kehittämisen toimenpiteet. Hallitset käytännön taidot, joissa sovellat tietoa. Osaat organisoida yhteisön toimintaa ja ottaa vastuuta tehtävistä sekä ongelmanratkaisutilanteista tavoitteellisesti. Keskustelet vastavuoroisesti, jossa tavoitteena yhteisymmärrys ja osapuolten yhteistyön vahvistaminen. Otat vastuuta henkilöiden ja ryhmän kehittymisestä. Arvioit reflektoiden omaa osaamistasi eri osa-alueissa ja osoitat myyntijohtamisen osaamisen kehittymisesi. Raportoit loogisesti, analyyttisesti ja asiantuntevasti. Kirjoitat jäsentynyttä tekstiä sujuvalla ja lähes virheettömällä asiatyylillä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Arvioit kriittisesti ja hyödynnät ratkaisuissa ja ehdotuksissa relevantteja myyntijohtamisen teorioita, käsitteitä, tutkimusta, menetelmiä ja periaatteita. Määrittelet ja tulkitset keskeiset alaan ja kehittämiseen sisältyvät käsitteet ja teoriat ajankohtaiseen tietoon ja/tai tutkimuskirjallisuuteen perustuen. Osaat tuottaa uusia näkökulmia ja tehdä yleistyksiä. Arvioit, analysoit ja vertailet perustellusti prosessia, lopputulosta ja ehdotuksia, joilla on yhteys asetettuihin tavoitteisiin sekä kriteereihin. Hallitset käytännön taidot, joilla kehität toimintaa. Johdat tavoitteellisesti ottaen vastuuta tehtävistä tai projekteista monimutkaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Työskentelet yhteistyössä ja tuotat uusia tai luovia ratkaisuja ennakoiden toimintaympäristön muutoksia. Otat vastuuta ryhmän tai yhteisön kehittymisestä. Keskustelet vastavuoroisesti ja kyseenalaistaen kehittäen ryhmän myönteistä vuorovaikutusta. Reflektoit ja kehität myyntijohtamisen osaamistasi perustellen kriittisesti, kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti. Raportoit vakuuttavasti esittäen selkeän loogisesti etenevän kokonaisuuden. Osoitat kriittistä ajattelua. Kirjoitat argumentoivaa, oivaltavaa ja virheetöntä asiatyyliä. Noudatat JAMK:n raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Myyntityön osaaminen tai B2B-myynti