Siirry suoraan sisältöön

Verkkokauppa (4 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD58-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

4 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Teemu Laitinen

Ryhmät

 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLDIG
  Digitaalinen liiketoiminta, liiketalous
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 17.01.2024 08:00 - 09:30, Verkkokauppa HL00BD58-3003
 • 24.01.2024 08:00 - 09:30, Verkkokauppa HL00BD58-3003
 • 31.01.2024 08:00 - 09:30, Verkkokauppa HL00BD58-3003
 • 07.02.2024 08:00 - 09:30, Verkkokauppa HL00BD58-3003
 • 14.02.2024 08:00 - 09:30, Verkkokauppa HL00BD58-3003
 • 13.03.2024 08:00 - 09:30, Verkkokauppa HL00BD58-3003

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Verkkokauppa -opintojakson tarkoituksena on, että tunnet verkkokaupan keskeiset käsitteet ja ymmärrät sen vaikutuksen yrityksen liiketoiminnassa. Kykenet ylläpitämään valmista verkkokauppaa. Osaat hyödyntää erilaisia verkkokauppaan liittyviä viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä. Osaat ottaa huomioon verkkokaupan kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus
Oppimaan oppiminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson käytyäsi tiedät verkkokaupan keskeiset käsitteet ja menetelmät. Kykenet ylläpitämään valmista verkkokauppaa. Osaa seurata ja hyödyntää oman alansi kansainvälistä kehitystä työssäsi. Osaat arvioida ja kehittää osaamistasi ja oppimistapojasi erilaisissa oppimisympäristöissä. Osaat ratkaista ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa.

Sisältö

Verkkokaupan tekniset ratkaisut
Verkkokaupan suunnittelu ja toteutus
Verkkokaupan juridiikka
Verkkokaupan logistiikka
Verkkokaupan digitaalinen markkinointi
Verkkokaupan logistiikka

Aika ja paikka

10.1.2022 - 31.5.2022

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Verkkokaupan perutajan opas. 2021.Pulse247 Oy. Viitattu 20.9.2021. https://www.mycashflow.fi/oppaat
Verkkokauppaopas. 2015 TIEKE. Viitattu 20.9.2021 https://tieke.fi/verkkokauppaopas/

Opetusmenetelmät

Itsenäinen perehtyminen aihealueen teorioihin ja käsitteisiin
Kontakti- ja etäluennot
Asiantuntijaluennot
Yksilö- ja ryhmätyöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Madhollisuus tehdä verkkokauppa yhteistyöyritykselle.

Kansainvälisyys

Ei KV-yhteyttä

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Luennot 20 h
Itsenäinen työskentely 30 h
Ryhmätyökentely 58 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson alkuvaihe koostuu seuraavista opetusmenetelmistä:
- Itsenäisen perehtyminen aihealueen teorioihin ja käsitteisiin
- Kontakti- ja etäluennot
- Asiantuntijaluennot
Opintojakson loppupuolella tehdään ryhmätyöno oikea verkkokauppa.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointimenetelmiä ovat:

Tentti
Osaamisen arviointi ja palaute arvioitavasta yksilötehtävästä.
Osaamisen ja aktiivisuuden arviointi ryhmätyöstä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tiedät verkkokaupan keskeiset käsitteet ja menetelmät. Kykenet ylläpitämään valmista verkkokauppaa. Tiedät verkkokaupan kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät verkkokaupan keskeiset käsitteet ja menetelmät. Osaat rakentaa yksinkertaisen verkkokaupan. Osaat hyödyntää yksinkertaisia verkkokauppaan liittyviä viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä. Osaat ottaa huomioon verkkokaupan kansainvälisyyskehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät verkkokaupan keskeiset käsitteet ja menetelmät ja niiden yhteydet toisiinsa.
Osaat rakentaa verkkokaupan hyödyntäen yksinkertaisia analyysejä verkkokapan kävijöistä. Osaat hyödyntää verkkokauppaan liittyviä viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä, jotka perustuvat yksinkertaisiin analyyseihin verkkokaupan kävijöistä.

Kiitettävä 4
Osaat kehittää verkkokauppaa hyödyntäen monipuolisia analyysejä verkkokapan kävijöistä. Osaat hyödyntää verkkokauppaan liittyviä viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä, jotka perustuvat monipuolisiin analyyseihin verkkokaupan kävijöistä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat kehittää verkkokauppaa hyödyntäen monipuolisia analyysejä verkkokapan kävijöistä. Osaat hyödyntää verkkokauppaan liittyviä viestintämuotoja, -kanavia ja -ympäristöjä, jotka perustuvat monipuolisiin analyyseihin verkkokaupan kävijöistä. Osaat arvioida tehtyjen valintojen merkityksiä liiketalouden kannalta.