Siirry suoraan sisältöön

Hankinnat (3 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD59-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Teemu Laitinen

Ryhmät

 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 15.01.2024 14:15 - 15:45, Hankinnat HL00BD59-3004
 • 05.02.2024 14:15 - 15:45, Hankinnat HL00BD59-3004
 • 12.02.2024 14:15 - 15:45, Hankinnat HL00BD59-3004
 • 19.02.2024 14:15 - 15:45, Hankinnat HL00BD59-3004
 • 11.03.2024 14:15 - 15:45, Hankinnat HL00BD59-3004

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Hankinnat –opintojakson tarkoituksena on, että tunnet hankintoihin liittyvät keskeiset käsitteet ja prosessit. Tunnet hankintojen vaikutuksen yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tunnet hankintoihin liittyvät yleisimmät menetelmät. Kykenee työskentelemään hankintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä.
Osaat kehittää hankintaprosesseja taloudellisesti, kannattavasti ja yhteiskuntavastuullisesti. Osaat arvioida hankintoja kestävän kehityksen ja eettisten periaatteiden näkökulmasta.

Opintojakson osaamiset
Ennakoiva kehittäminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson jälkeen tunnet hankintoihin liittyvät keskeiset käsitteet ja prosessit. Tunnet hankintojen vaikutuksen yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tunnet hankintoihin liittyvät yleisimmät menetelmät. Kykenee työskentelemään hankintoihin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Osaat kehittää hankintaprosesseja taloudellisesti, kannattavasti. Osaat arvioida ja kehittää osaamistasi ja oppimistapojasi erilaisissa oppimisympäristöissä. Osaat ratkaista ongelmatilanteita luovasti ja uudistaa toimintatapoja yhdessä muiden kanssa. Osaat toimia ammatillisesti työelämän viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.

Sisältö

Asiakasanalyysi
Myynnin ennustaminen
Hinnan alennukset
Varastojen optimointi
Ostojen suunnittelu

Aika ja paikka

10.1.2022 - 31.5.2022

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Nieminen S., Hyvä hankinta - parempi bisnes. 2016, Alma Talent 1. painos

Logistiikan maailma verkkoaineisto. Viitattu 21.9.2021. www.logistiikanmaailma.fi -verkkosivusto


Dana D. Conell. 2010. A buyer’s life, a concise guide to retail planning and forecasting.

Opetusmenetelmät

Itsenäinen perehtyminen aihealueen teorioihin ja käsitteisiin
Opetusvideoiden katsominen
Yksilö- ja ryhmätyöt

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään harjoitustyö yhteistyöyritykselle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksolla ei ole tenttiä.

Kansainvälisyys

Opintojaksolla on mahdollista tehdään harjoitustyö kv-yritykselle.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opetusvideot 5 h
Itsenäinen työskentely 30 h
Ryhmätyökentely 46 h

Sisällön jaksotus

Opintojakson alkuvaihe koostuu hankintoihin liittyvän teorian opiskelusta. Opintojakon loppupuolella tehdään harjoitustyö yritykselle hyödyntäen opittua teoriaa.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Osaamisen arviointi ja palaute arvioitavasta yksilötehtävästä.
Osaamisen arviointi ja palaute arvioitavasta ryhmätyöstä

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Opintojakson jälkeen tunnistat hankintoihin liittyvät keskeiset käsitteet ja prosessit. Tunnistat hankintojen vaikutuksen yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Tunnistat hankintoihin liittyvät yleisimmät menetelmät. Kykenee tekemään hankintoja hyödyntäen yksinkertaisia hankintamenetelmiä. Tunnistat hankintojen merkityksen yhteiskuntavastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen.

Tyydyttävä 2
Opintojakson jälkeen ymmärrät hankintoihin liittyvät keskeiset käsitteet ja prosessit. Ymmärrät hankintojen vaikutuksen yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Ymmärrät hankintoihin liittyvät yleisimmät menetelmät. Kykenee tekemään hankintoja hyödyntäen yksinkertaisia hankintamenetelmiä. Tunnistat hankintojen merkityksen yhteiskuntavastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Opintojakson jälkeen ymmärrät hankintoihin liittyvät keskeiset käsitteet ja prosessit ja ymmärrät niiden väliset riippuvuudet. Ymmärrät hankintojen vaikutuksen yrityksen tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Kykenee tekemään hankintoja hyödyntäen yksinkertaisia hankintamenetelmiä.

Kiitettävä 4
Kykenee tekemään hankintoja hyödyntäen monipuolisia hankintamenetelmiä. Kykenet tekemään hankintoja noudattaen yhteiskuntavastuullisuutta sekä kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Kykenee tekemään hankintoja ja kehittämään yrityksen hankintatoimea hyödyntäen monipuolisia hankinta- ja analyysimenetelmiä. Kehitystyön seurauksena yritys saa merkittävää taloudellista hyötyä hankintatoimen tehostumisen seurauksena.