Siirry suoraan sisältöön

Taulukkolaskennan tehokäyttö (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD63-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 45

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Päivi Hänninen-Pihlajamäki

Ryhmät

 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLDIG
  Digitaalinen liiketoiminta, liiketalous
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Tämän opintojakson jälkeen tunnet taulukkolaskennan edistyneitä ominaisuuksia ja pystyt hyödyntämään niitä opiskelussa ja työelämässä.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaamistavoite
Opintojakson suoritettuasi sinulla on keskeiset tiedot omaan suuntautumisvaihtoehtoosi liittyvistä taulukkolaskennan mahdollisuuksista ja hyödyistä.
Tunnistat osaamisesi ja oppimistapojesi vahvuuksia ja kehityskohteita.

Sisältö

Taulukkolaskennan muotoilutoiminnot, kaavojen tarkistaminen, tulostusalueen käyttö, viittaukset taulukossa ja taulukoiden välillä, laskentaa helpottavat funktiot, suurten taulukoiden käsittelytoiminnot, tietojen kokoaminen, tavoitteen haku, skenaariot, Pivot-kaaviot ja taulukot, Power Pivot, makrojen tekeminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Microsoftin omat ohjeet

Opetusmenetelmät

Harjoitukset ja oppimistehtävät ovat verkko-oppimisympäristössä (Moodle) ja ne tehdään käyttämällä taulukkolaskentaohjelmaa. Opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja itseohjautuvuutta. Palaute harjoituksista annetaan verkko-oppimisympäristöön.
Opintojaksolla on vapaaehtoisia työpajoja verkossa.

Opintojakson ohjaus:
1. Aloituswebinaari/video
2. Oppismistehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla ja palaute, jos tarvitsee täydentää tai korjata tehtäviä
3. Vapaaehtoisia työpajat verkossa.
4. Lopputehtävät arvioidaan asteikolla 0 - 5. Tehtävistä annetaan palaute.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Harjoitustyöt voidaan tehdä työ- tai harjoittelupaikalle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Opintojaksoon ei sisälly tenttiä. Opintojakso päättyy 13.12.2023. Kaikki tehtävät pitää olla tehtynä opintojakson loppuun mennessä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkko-opinnot ja etätehtävät yhteensä 135 h:

Ohjemateriaaliin tutustuminen 30 h
Oppimistehtävät 55 h
Harjoitustyöt 50 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla tehdään ensin alkupään oppimistehtävät ja sen jälkeen ns. lopputehtävät.Tehtäviä palautetaan säännöllisin väliajoin.
Toteutus verkossa, 29.8.2023 - 13.12.2023, vapaaehtoiset työpajat tarvittaessa.

Lisätietoja opiskelijoille

Palaute harjoituksista annetaan kommentteina verkko-oppimisympäristöön.
Osaamisen arviointi ja palaute arvioitavista yksilötehtävistä.

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnistat tehokkaan työskentelyn periaatteet taulukkolaskentaohjelmalla sekä osaat käyttää työkaluja ohjatusti.

Tyydyttävä 2
Ymmärrät taulukkolaskennan edistyneempien ominaisuuksien keskeiset periaatteet ja osaat hyödyntää taitojasi erilaisiin käyttötilanteisiin itsenäisesti.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Ymmärrät taulukkolaskentaohjelman käyttömahdollisuudet tehokkaan henkilökohtaisen työskentelyn apuvälineenä. Sovellat taitojasi erilaisiin käyttötilanteisiin.

Kiitettävä 4
Hallitset taulukkolaskentaohjelman käyttömahdollisuudet tehokkaan työskentelyn apuvälineenä. Osaat soveltaa taitojasi erilaisiin taulukkolaskennan käyttötilanteisiin ja perustelet päätöksesi ja valintasi.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Hallitset taulukkolaskennan tehokäytön keskeisen osaamisen ja kykenet soveltamaan oppimaasi innovatiivisen sovelluksen luomiseen. Osaat soveltaa taitojasi erilaisiin taulukkolaskennan käyttötilanteisiin työelämässä, perustelet päätöksesi ja valintasi.

Esitietovaatimukset

Taulukkolaskennan perusteet mm: funktioiden käyttö, kaavojen kirjoittaminen, kaavioiden tekeminen.

Lisätiedot

macin käyttäjille suositellaan joidenkin tehtävien tekemiseen etäyhteyttä: remote.jamk.fi