Siirry suoraan sisältöön

Uudistuva organisaatio (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD75-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Liinamaaria Hakola

Ryhmät

 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLJOH
  Uudistuva johtaminen, liiketalous
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • 18.01.2024 08:00 - 09:30, Uudistuva organisaatio HL00BD75-3007
 • 01.02.2024 08:00 - 09:30, Uudistuva organisaatio HL00BD75-3007
 • 08.02.2024 08:00 - 09:30, Uudistuva organisaatio HL00BD75-3007
 • 22.02.2024 08:00 - 09:30, Uudistuva organisaatio HL00BD75-3007
 • 07.03.2024 08:00 - 09:30, Uudistuva organisaatio HL00BD75-3007
 • 21.03.2024 08:00 - 09:30, Uudistuva organisaatio HL00BD75-3007
 • 11.04.2024 08:00 - 09:30, Uudistuva organisaatio HL00BD75-3007
 • 18.04.2024 08:00 - 09:30, Uudistuva organisaatio HL00BD75-3007

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Elämme jatkuvan muutoksen keskellä, jossa organisaatioiden on kyettävä kehittämään uudistumiskykyä sekä jatkuvan kehittämisen kulttuuria. Opintojakson tarkoituksena on, että ymmärrät uudistumiskyvyn merkityksen organisaatioiden menestystekijänä ja osaat kehittää sitä epävarmassa toimintaympäristössä.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Eettisyys
Kestävä kehitys
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoite
Hankit uudistuvan organisaation rakentamisen liittyvää tietoa, tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen liittyviä menetelmiä. Tunnistat digitaalisia työkaluja uudistumiskyvyn kehittämisessä. Ymmärrät kestävän kehityksen eri osa-alueiden merkityksen osana uudistuvaa organisaatiota.

Sisältö

Työn murros
Resilienssi eli uudistumiskyky
Dialoginen johtaminen
Eettinen johtajuus ja luottamus
Luovuus

Työkalut
Digitaaliset työkalut uudistumiskyvyn kehittämisessä

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bärlund, Aija, ja Susanna Perko. Kestävä Johtajuus. Helsinki: Talentum, 2013. (e-kirjana)

Kokkinen, L. (toim.) 2020. Hyvinvointia työstä 2030-luvulla. Skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä. Työterveyslaitos. Tampere: PunaMusta Oy.

Luukka, Panu. Yrityskulttuuri on Kuningas: Mikä, Miksi, Miten? Helsinki: Alma Talent, 2019. (e-kirjana)

Syvänen, S., Tikkamäki, K., Loppela, K., Tappura, S., Kasvio, A., ja Toikko, T. 2015. Dialoginen johtaminen. Avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen. Tampereen yliopistopaino Oy: Tampere 2015.

Opetusmenetelmät

Vaikka opintojakso on päivätarjonnassa, niin tämän toteutuksen voivat suorittaa myös monimuoto-opiskelijat.

Opintojaksolla opetus etenee teemoittain.
Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin
Itsenäinen opiskelu ja teemakohtaiset oppimistehtävät
Yhteistoiminnalliset ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen
Asiantuntijaluennot
Ryhmätyö caseorganisaatiosta
Itsereflektio
Henkilökohtainen lopputehtävä

Opintojakson aikana saa ohjausta seuraavasti:
Alustukset teemoihin ja oppimistehtäviin
Ryhmäkeskustelujen ohjaus
Vertaiskeskustelut
Ohjausta ryhmäprojektissa
Ryhmäkohtainen palaute case -projektista
Henkilökohtainen palaute lopputehtävästä

Opintojakson arvosana muodostuu henkilökohtaisessa lopputehtävässä osoitetun osaamisen ja ryhmäprojektin perusteella.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teemakohtaiset oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmäkeskusteluihin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Ryhmäprojektin esitykset opintojakson aikataulussa.
Ryhmäprojektitehtävän palautus on huhtikuussa 2024, tarkka ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.
Henkilökohtaisen lopputehtävän palautus huhtikuussa 2024, tarkka ajankohta ilmoitetaan opintojakson alussa.
Henkilökohtaisen lopputehtävän ja ryhmäprojektin uusintakerrat toukokuussa tarkat ajankohdat ilmoitetaan opintojakson alussa.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen)
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Opinnollistaminen
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valmistautuminen webinaareihin teemakohtaisin oppimistehtävin 30 h
Vuorovaikutteiset webinaarit 12*2 h = 24 h
Työelämä case -ryhmäprojekti ja sen esitys 40 h TAI johtamisseminaariin osallistuminen ja siitä reflektion kirjoittaminen oppimispäiväkirjaan
Henkilökohtaisen lopputehtävän tekeminen 41 h

Sisällön jaksotus

Opintojaksolla vuorottelevat itsenäiset oppimistehtävät sekä vuorovaikutteiset webinaarit ryhmäkeskusteluineen. Opintojaksolla tehtävässä ryhmäprojektissa tutkitaan opintojakson teemoja työelämässä itsenäisen ja yhteistoiminnallisen työskentelyn pohjalta. Opintojakson lopuksi tehdään itsenäisesti henkilökohtainen lopputehtävä, jossa hyödynnetään kaikkea opittua opintojaksolla.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Hankit uudistuvan organisaation rakentamisen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Tunnistat luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen liittyviä menetelmiä. Tunnistat digitaalisia työkaluja uudistumiskyvyn kehittämisessä. Ymmärrät kestävän kehityksen eri osa-alueiden merkityksen osana uudistuvaa organisaatiota. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista.

Tyydyttävä 2
Hankit uudistuvan organisaation rakentamisen liittyvää tietoa sekä tunnistat erilaisia teorioita ja menetelmiä. Sovellat luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen liittyviä menetelmiä. Osaat käyttää digitaalisia työkaluja uudistumiskyvyn kehittämisessä. Tunnistat kestävän kehityksen eri osa-alueiden merkityksen osana uudistuvaa organisaatiota. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Hankit uudistuvan organisaation rakentamiseen liittyvää tietoa ja vertailet ja arvioit erilaisia teorioita ja menetelmiä. Hyödynnät luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen liittyviä menetelmiä. Osaat käyttää ja vertailla digitaalisia työkaluja uudistumiskyvyn kehittämisessä. Arvioit kestävän kehityksen eri osa-alueiden merkitystä osana uudistuvaa organisaatiota. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä.

Kiitettävä 4
Vertailet ja analysoit uudistuvan organisaation rakentamisen liittyvää tietoa, teorioita ja menetelmiä. Osaat hyödyntää luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen liittyviä menetelmiä erilaisissa tilanteissa. Osaat analysoida erilaisten digitaalisten työkalujen hyödynnettävyyttä uudistumiskyvyn kehittämisessä. Analysoit kestävän kehityksen eri osa-alueiden merkitystä osana uudistuvaa organisaatiota. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat luoda uusia näkökulmia uudistuvan organisaation rakentamiseksi erilaisten teorioiden ja menetelmien pohjalta. Osaat suunnitella uusia luovaan ongelmanratkaisuun ja työtapojen kehittämiseen liittyviä menetelmiä. Osaat analysoida ja perustella erilaisten digitaalisten työkalujen hyödynnettävyyttä uudistumiskyvyn kehittämisessä. Kehität uusia näkökulmia kestävän kehityksen eri osa-alueiden pohjalta uudistuvan organisaation kehittämiseksi. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.