Siirry suoraan sisältöön

Urheilijan yhteistyösuhteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: HTLMS002-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 29.05.2024

Ajoitus

28.08.2023 - 29.07.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Juuso Hassi

Vastuuopettaja

Aila Ahonen

Ryhmät

 • ZJK24KH
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, LITA
 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • ZJK23SH
  Korkeakoulujen välinen yhteistyö, LITA
 • HTL22S1
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • ZJA23SHNO1
  Avoin amk, lita, nonstop 1, verkko
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)

Tavoitteet

Opiskelija oppii tunnistamaan oman urheilu-uransa taloudellisia mahdollisuuksia ja hän ymmärtää urheiluliiketoiminnan perusteet oman urakehityksensä näkökulmasta. Opiskelija hallitsee henkilökohtaisen markkinointisuunnitelman laatimiseen vaadittavat perusteet ja ymmärtää yhteistyökumppaneiden merkityksen ja odotukset.

Sisältö

Tässä osassa tutustutaan managerin ja sponsoreiden välisiin sopimuksiin, sekä perehdytään niiden tuottamaan lisäarvoon, osapuolten välisiin odotuksiin ja tehtäviin. Lisäksi käydään läpi urheilijan liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin urheilijan oman yhtiön muodossa sekä urheilijan verotukseen liittyviä kysymyksiä.

Aika ja paikka

Non-stop toteutus. Opiskelija voi suorittaa opintojakson oman aikataulun mukaisesti.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suomen Olympiakomitean teos "Kehity huippu-urheilijaksi" sekä muu kurssilla jaettava materiaali

Opetusmenetelmät

Verkkototeutus Moodle-alustalla, videoluennot, tehtävät, ohjaus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Videoluennot 10 h
Materiaalien lukeminen ja tehtävien tekeminen 125 h

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10
EduFutura 20
Campusonline 20

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja kehittymistarpeitaan urheilijauransa tuotteistamisessa yhteistyökumppaneille lisä-arvoa tuottavaksi. Opiskelija osaa arvioida yhteistyökumppaanuksien tuomia mahdollisuuksia kriittisesti.

Arviointikriteeri, hyväksytty/hylätty

Osaat arvioida omaa osaamistasi, kehittää sitä ja tehdä näkyväksi yhteistyökumppaneille lisä-arvoa tuottavaksi. Osaat arvioida yhteistyökumppanuksien tuomia mahdollisuuksia kriittisesti, hyödyntää niitä monipuolisesti ja viestiä ammattimaisesti eri sidosryhmien kanssa.

Esitietovaatimukset

Vapaasti valittava opintojakso kilpaurheilevalle opiskelijalle kaikissa JAMKin tutkinto-ohjelmissa. Opintokokonaisuus pitää hyväksyttää omalla tutoropettajalla/koulutusvastaavalla ennen aloittamista. Opinnoista voi suorittaa 1-3 osakokonaisuutta. Ne voidaan aloittaa missä opintojen vaiheessa tahansa, suositeltavaa on kuitenkin aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.