Siirry suoraan sisältöön

Kirjanpito 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD12-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

28.08.2023 - 19.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Ari Karsikas

Ryhmät

 • ZJA23SH
  Avoin amk, lita
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLTALF
  Talousjohtaminen-Financial, liiketalous
 • HTLTALB
  Talousjohtaminen-Business, liiketalous
 • 30.08.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007
 • 06.09.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007
 • 13.09.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007
 • 20.09.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007
 • 27.09.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007
 • 04.10.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007
 • 11.10.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007
 • 25.10.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007
 • 01.11.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007
 • 08.11.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007
 • 15.11.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007
 • 22.11.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007
 • 29.11.2023 17:30 - 18:45, Kirjanpito 1 HL00BD12-3007

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojakson käytyäsi syvennät kirjanpidon osaamistasi ja pystyt tekemään yrityksen kirjanpitotehtäviä.

Opintojakson osaamiset
Liiketoimintaosaaminen
Eettisyys osaaminen

Opintojakson tavoite
Tällä opintojaksolla perehdyt eri toimialojen yritysten kirjanpitoon. Tunnet kirjanpitolainsäädäntöä ja normistoa. Ymmärrät kirjanpidon peruskäsitteet. Osaat laatia tavanomaisiin liiketapahtumiin perustuvan pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään keskeiset rahoitusta ja oman pääoman muutoksia koskevat kirjaukset, arvonlisäverotuksen kirjaukset, pk-yrityksen tilinpäätöskokonaisuus, kirjanpitolaki ja hyvä kirjanpitotapa.

Aika ja paikka

Webinaarit Online Zoomissa, kts aikataulut

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Tomperi Soile, Keskinen Virpi: Käytännön kirjanpito 2021
Tomperi Soile, Keskinen Virpi: Käytännön kirjanpito, harjoituskirja 2021

Opetusmenetelmät

Opetus toteutetaan kokonaan verkossa Zoom-välitteisesti. Ohjauskontaktilla teemme tehtäviä. Kontaktiopiskelu, itsenäiset ja parityöskentelynä toteutettavat oppimistehtävät. Taloushallinto-ohjelmiston hyödyntäminen yksinkertaisissa kirjanpito- ja tilinpäätöstehtävissä.

Virtuaali
Itsenäiset oppimistehtävät
Tehtäviä viikottain

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon sisältyvät mahdolliset työssä tehtävät osiot kuvataan kurssin ensimmäisillä kokoontumiskerroilla.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Tentti järjestetään viikolla 49. Uusintatentit järjestetään tutkintosäännön mukaisesti viikoilla 50 ja 51.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Toisessa korkeakoulussa suoritettu vastaava opintojakso voidaan lukea hyväksi osasuorituksena tai kokonaisuutena. Muulla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa näyttökokeeseen osallistumalla. Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö yhteensä 135 h
Luennot 30 h
Itsenäinen opiskelu ja itsenäiset oppimistehtävät ja harjoitukset 105 h

Opintojakson suorittaminen vaatii paljon itsenäistä työskentelyä.
Opettaja ohjaa viikottain webinaareissa aineiston, tehtävien, laskujen ja ryhmätöiden kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5
Opintojakson arviointi perustuu tentissä (60 %, 3 op), itsenäisissä oppimistehtävissä (40 %, 2 op) .

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet kirjanpitolainsäädäntöä ja normistoa. Ymmärrät kirjanpidon peruskäsitteet. Osaat laatia tavanomaisiin liiketapahtumiin perustuvan pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Tyydyttävä 2
Tunnet kirjanpitolainsäädäntöä ja normistoa pääkohdittain ja osaat soveltaa näitä kirjanpidon eri tilanteissa. Ymmärrät kirjanpidon peruskäsitteet ja erotat kirjanpidon perustilanteet erityiskysymyksistä. Osaat laatia tavanomaisiin liiketapahtumiin perustuvan pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet kirjanpitolainsäädännön ja normiston ja osaat soveltaa näitä kirjanpidon eri tilanteissa. Osaat analysoida erilaisia kirjanpidon kysymyksiä. Ymmärrät kirjanpidon peruskäsitteet ja erotat kirjanpidon perustilanteet erityiskysymyksistä. Osaat laatia liiketapahtumiin perustuvan pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen.

Kiitettävä 4
Tunnet kirjanpitolainsäädännön ja normiston ja osaat soveltaa näitä kirjanpidon eri tilanteissa. Osaat syvällisesti analysoida erilaisia kirjanpidon kysymyksiä ja arvioida ratkaisujen vaikutuksia yritykseen. Ymmärrät kirjanpidon käsitteet ja erotat kirjanpidon perustilanteet erityiskysymyksistä. Osaat laatia liiketapahtumiin perustuvan pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja pystyt neuvomaan muita kirjanpitoon liittyvissä kysymyksissä.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet kirjanpitolainsäädännön ja normiston kattavasti ja osaat soveltaa näitä kirjanpidon eri tilanteissa. Osaat syvällisesti analysoida erilaisia kirjanpidon kysymyksiä ja arvioida ratkaisujen vaikutuksia yritykseen. Ymmärrät kirjanpidon käsitteet kattavasti ja erotat kirjanpidon perustilanteet erityiskysymyksistä. Osaat laatia vaativiinkin liiketapahtumiin perustuvan pk-yrityksen kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja pystyt neuvomaan muita kirjanpitoon liittyvissä kysymyksissä.

Esitietovaatimukset

Osaat kahdenkertaisen kirjanpidon perusteet.

Lisätiedot

-