Siirry suoraan sisältöön

Digitaalinen HR (5 op)

Toteutuksen tunnus: HL00BD78-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

20.11.2023 - 04.01.2024

Ajoitus

08.01.2024 - 20.05.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Toimipiste

Pääkampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

 • Liiketalous (AMK)

Opettaja

 • Maija Haaranen

Ryhmät

 • ZJA24KH
  Avoin AMK, lita
 • HTL22SIY
  Liiketalouden tutkinto-ohjelma (AMK)
 • HTLJOH
  Uudistuva johtaminen, liiketalous
 • 15.01.2024 19:00 - 20:15, Digitaalinen HR HL00BD78-3006
 • 22.01.2024 19:00 - 20:15, Digitaalinen HR HL00BD78-3006
 • 05.02.2024 19:00 - 20:15, Digitaalinen HR HL00BD78-3006
 • 19.02.2024 19:00 - 20:15, Digitaalinen HR HL00BD78-3006
 • 04.03.2024 19:00 - 20:15, Digitaalinen HR HL00BD78-3006
 • 18.03.2024 19:00 - 20:15, Digitaalinen HR HL00BD78-3006
 • 08.04.2024 19:00 - 20:15, Digitaalinen HR HL00BD78-3006
 • 22.04.2024 19:00 - 20:15, Digitaalinen HR HL00BD78-3006

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Digitalisaatio ja teknologinen murros koskettavat jokaista organisaatiota ja vaikuttavat HR-kentällä. Työtä tehdään digitaalisten sovellusten avulla, tietoa hallitaan ja analysoidaan päätöksenteon tukena, tavoitteena sujuvuus, tehokkuus ja tuottavuus. Prosesseja sujuvoitetaan ja automatisoidaan ja todennäköisyyksiä ennakoidaan robotiikan avulla. Digitalisaation kautta syntyy parempaa laatua, tehokkuutta ja asiakasarvoa.

Opintojakson osaamiset
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen
Liiketoimintaosaaminen

Opintojakson osaaamistavoite
Ymmärrät HR:n mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia alustoja, sovelluksia ja järjestelmiä tiedon hallintaan ja HR-prosessien kehittämiseen. Ymmärrät HR:n teknologiaratkaisujen tehostavat vaikutukset liiketoimintaan ja tuottavuuteen. Tunnistat teknologiatrendien ajan tasalla pysymisen merkityksen. Tunnistat perussovelluksia HR:ssä.

Sisältö

HR-prosessien digitalisointi
Digitaalinen rekrytointiprosessi ja hakijakokemuksen hallinta
Digitaalinen perehdytysprosessi ja työntekijäkokemuksen hallinta
Digitaalinen osaamisen hallinta, digitaaliset oppimisratkaisut ja eLearning
HR-data ja analytiikka
HR-järjestelmät
Robotiikka henkilöstöjohtamisessa
Teknologiasovellusten palvelutarjonta ja hankintaperiaatteet

Työkalut
HR:n digitaaliset sovellukset ja niiden hyödyntäminen liiketoiminnassa

Aika ja paikka

Opintojakso toteutetaan 100% verkossa.
Opetus tapahtuu Zoom-webinaareissa lukujärjestyksen mukaisesti.
Opintojaksoon sisältyy webinaareja ja ryhmätyöesityksiä.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Saramies, J., Törnroos, M. (2021): Henkilöstöanalytiikka. Mittaa, ymmärrä, menesty.
Alma Talent Pro. Saatavana e-kirjana AlmaTalent -verkkokirjahyllyssä.
ISBN: 978-952-14-4419-7

Waddill, Deborah D.(2018): Digital HR. A Guide to Technology-Enabled Human Resources.
Society For Human Resource Management. ProQuest Ebook Central.
https://www.proquest.com/legacydocview/EBC/5432839?accountid=11773

Moodle-työtilassa informoitavat erillislähteet.

Opetusmenetelmät

Opintojaksolla opetus (webinaarit) etenee teemoittain.

Vuorovaikutteinen alustus teemoihin ja oppimistehtäviin.
Itsenäinen opiskelu ja opiskelu ryhmätehtävien taustalle.
Käänteinen oppiminen.
Yhteistoiminnalliset ryhmäkeskustelut ja vertaisoppiminen webinaareissa.
Lopputehtävän toteutus yksilö-, pari- tai ryhmätyönä.

Opintojakson aikana saa ohjausta tehtäviin.
Yksilökohtainen palaute.
Ryhmäkohtainen palaute.

Opintojakson arvosana muodostuu lopputehtävästä, muut osatehtävät hyväksytty/hylätty -periaatteella.

Harjoittelu- ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan työelämäyhteistyötä digitaalisen HR:n edelläkävijäyritysten ja HR-järjestelmätoimittajien kanssa.
Opintojakson tehtäviä on mahdollista laatia omalle työnantajaorganisaatiolle.

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Teemakohtaiset oppimistehtävät tehdään ja palautetaan opintojakson aikana.
Ryhmätehtäviin osallistutaan opintojakson aikataulussa.
Ryhmäprojektin esitykset opintojakson aikataulussa.

Kansainvälisyys

-

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Hyväksilukeminen (korvaaminen ja sisällyttäminen).
Muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.
Opinnollistaminen.
Tarkemmat ohjeet löytyvät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

135 tuntia opiskelijan työtä, joka koostuu itsenäisestä opiskelusta, opetukseen osallistumisesta ja ryhmätyöskentelystä.

Tarkempi toteutussuunnitelma julkaistaan Moodlessa vähintään viikkoa ennen opintojakson aloitusta.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 5

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Ymmärrät HR:n mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia sovelluksia tiedon hallintaan ja HR-prosessien kehittämiseen. Ymmärrät HR:n teknologiaratkaisujen tehostavat vaikutukset liiketoimintaan ja tuottavuuteen. Tunnistat teknologiatrendien ajan tasalla pysymisen merkityksen. Tunnistat perussovelluksia HR:ssä. Raportointisi on jäsentymätöntä ja puutteellista. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Tyydyttävä 2
Osaat selittää HR:n mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia sovelluksia tiedon hallintaan sekä HR-prosessien kehittämiseen. Osaat selittää HR:n teknologiaratkaisujen tehostavat vaikutukset liiketoimintaan ja tuottavuuteen. Osaat selittää teknologiatrendien ajan tasalla pysymisen merkityksen. Osaat soveltaa perussovelluksia HR:ssä. Raportointisi on johdonmukaista, mutta sisältää vähäisiä puutteita kielen ja raportointiohjeistuksen osalta. Vuorovaikutus ryhmässä vaatii kehittymistä. Annettujen aikataulujen puitteissa toimiminen vaatii kehittymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Osaat analysoida HR:n mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia sovelluksia tiedon hallintaan ja HR-prosessien kehittämiseen. Osaat jäsentää HR:n teknologiaratkaisujen tehostavia vaikutuksia liiketoimintaan ja tuottavuuteen. Osaat analysoida teknologiatrendien ajan tasalla pysymisen merkitystä. Osaat vertailla perussovelluksia HR:ssä. Raportointisi on johdonmukaista, perusteltua ja raportointiohjeistuksen mukaista, mutta sisältää satunnaisia virheitä. Osaat ohjata omaa vuorovaikutusta ja ryhmän ilmapiiriä. Osaat toimia annettujen aikataulujen puitteissa.

Kiitettävä 4
Osaat arvioida HR:n mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia sovelluksia tiedon hallintaan ja HR-prosessien kehittämiseen. Osaat tulkita HR:n teknologiaratkaisujen tehostavia vaikutuksia liiketoimintaan ja tuottavuuteen. Osaat perustella teknologiatrendien ajan tasalla pysymisen merkitystä. Osaat arvioida perussovelluksia HR:ssä. Raportointisi on johdonmukaista, analyyttista ja sujuvaa sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Osaat tuottaa uusia näkökulmia HR:n mahdollisuuksista hyödyntää digitaalisia sovelluksia tiedon hallintaan sekä HR-prosessien kehittämiseen. Osaat kehittää HR:n teknologiaratkaisujen tehostavia vaikutuksia liiketoimintaan ja tuottavuuteen. Osaat vakuuttaa teknologiatrendien ajan tasalla pysymisen merkityksen. Osaat arvioida ja valita perussovelluksia HR:ssä. Raportointisi on johdonmukaista, vakuuttavaa ja kriittistä sekä noudattaa raportointiohjeistusta. Osaat kehittää ja ohjata sekä omaa että ryhmän vuorovaikutusta ja ilmapiiriä. ​Osaat toimia vastuullisesti annettujen aikataulujen puitteissa.

Esitietovaatimukset

Johtamisen keskeisten käsitteiden ja teorioiden tunteminen.