Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: YHLYH400-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.08.2023 - 24.08.2023

Ajoitus

19.09.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Verkko-opetus

Yksikkö

Liiketoimintayksikkö

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)

Opettaja

 • Tarja Niemelä

Ryhmät

 • ZJAYHO23S1
  Avoin AMK, lita, YAMK-polut, Organisaation ja talouden johtaminen
 • YHO23S1
  Organisaation ja talouden johtaminen (YAMK)
 • 19.09.2023 17:00 - 19:00, Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen YHLYH400-3005
 • 30.10.2023 17:00 - 19:00, Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen YHLYH400-3005
 • 29.11.2023 17:00 - 19:00, Johtaminen ja organisaatiokäyttäytyminen YHLYH400-3005

Tavoitteet

Opintojakson tarkoitus
Opintojaksolla on tarkoitus oppia johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmien ratkaiseminen teoriatietoon perustuen.

Opintojakson osaamiset
Organisaation ja talouden johtaminen
Oppimaan oppiminen
Työelämässä toimiminen

Opintojakson osaamistavoitteet
Tunnistat ja ymmärrät johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Osaat ratkaista johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia sekä kehittää oman työyhteisösi johtamis- ja organisaatiokäytäntöjä.

Sisältö

Yksilö organisaatiossa; oppiminen, persoonallisuus, kommunikaatio, havaitseminen ja merkityksenanto, motivaatio. Ryhmät ja tiimit organisaatiossa; ryhmän muodostus, rakenne, yksilö ryhmässä, tiimityöskentely. Prosessit organisaatioissa; organisaation kehittäminen, organisaatiokulttuuri. Organisaation johtaminen; johtajuus, päätöksenteko, valta ja politikointi.

Aika ja paikka

Aikataulutettu verkkototeutus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Buchanan, D. and Huczynski, A. 2019. Organizational Behaviour (10. painos, myös aiempia painoksia voi käyttää). Osat 1-4.
.

Opetusmenetelmät

Luennot ja webinaarit
Yksilölliset oppimistehtävät: esseet,

Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet

Ei tenttiä.

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Opintojakson voit suorittaa opinnollistamalla. Sovi opintojakson opinnollistamisesta opintojakson vastuuopettajan kanssa. Lisätietoja opinnollistamisesta löydät tutkintosäännöstä ja opinto-oppaasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Verkkototeutus:
- verkkoluennot 6 tuntia
- webinaarit 8 tuntia tai korvaavat tehtävät 8 tuntia
- oppimistehtävät 81 tuntia
- opiskelumateriaaliin perehtyminen 40 tuntia
- Yhteensä 135 opiskelijan työtuntia.

Sisällön jaksotus

Verkkototeutus:
Opintojakso on modulaarinen, jossa moduulien materiaalien ja oppimistehtävien suorittaminen vie aikaa 2-3 viikkoa.

Opintojaksolla on kolme 3 webinaaria.

Lisätietoja opiskelijoille

Avoin amk 10 (max) sisältyy paikkamääriin

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Välttävä 1
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä.

Tyydyttävä 2
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Hyvä 3
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä. Ratkaiset tietoperustaa hyödyntäen johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia.

Kiitettävä 4
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä. Ratkaiset tietoperustaa hyödyntäen johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia. Tuotat perusteltuja kehitysehdotuksia oman työyhteisönsä organisaatiokäytäntöihin.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Erinomainen 5
Tunnet keskeiset johtamiseen ja organisaatiokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät eri tyyppisissä organisaatioissa ja erilaisissa tilanteissa. Ymmärrät niiden aiheuttamia mahdollisuuksia ja haasteita työyhteisöissä ja osaa tietoperustaa hyödyntäen kuvailla näiden ilmiöiden esiintymistä. Ratkaiset tietoperustaa hyödyntäen ratkaista johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen käytännön ongelmia. Tuotat perusteltuja kehitysehdotuksia oman työyhteisönsä organisaatiokäytäntöihin. Ymmärrät kokonaisvaltaisesti johtamisen ja organisaatiokäyttäytymisen merkityksiä organisaation menestykseen.

Esitietovaatimukset

Opiskelijalla on AMK-tutkinto.