Siirry suoraan sisältöön

Sosiaalialan perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: SOSS2010-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.09.2023 - 15.09.2023

Ajoitus

05.10.2023 - 22.12.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointiyksikkö

Toimipiste

Lutakon kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 30

Koulutus

  • Sosionomi (AMK)

Opettaja

  • Tuomas Lallukka
  • Anniina Berg

Vastuuopettaja

Tuija Ketola

Ryhmät

  • ZJASOS23SML
    Avoin AMK, sote, AMK-polut, sosionomi, monimuoto, Lastenhoitajasta sosionomiksi
  • 05.10.2023 08:00 - 11:00, Sosiaalialan perusteet SOSS2010-3006
  • 02.11.2023 08:00 - 11:00, Sosiaalialan perusteet SOSS2010-3006
  • 08.12.2023 08:00 - 12:00, Sosiaalialan perusteet SOSS2010-3006

Tavoitteet

Tarkoitus
Opintojakson tarkoitus on, että saat kokonaiskuvan sosiaalialalalla tehtävästä työstä, sen perinteistä ja tunnet sosiaalitieteellistä peruskäsitteistöä sekä ymmärrät sosiaalialan yhteiskunnallisen tehtävän ja merkityksen muuttuvassa yhteiskunnassa.

Osaamiset
Sosiaalialan eettinen osaaminen
Sosiaalialan asiakastyön osaaminen

Osaamistavoitteet

Osaat kuvata ihmis- ja perusoikeussäädökset, sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet sosiaalialan työn lähtökohtana, tiedät ja osaat kuvata niihin liittyviä arvo- ja eettisiä ristiriitoja.

Osaat kuvata oman ihmiskäsityksesi, taustasi ja arvomaailmasi merkityksen asiakastyössä.

Osaat määritellä keskeisiä sosiaalitieteellisiä peruskäsitteitä ja sosiaalialan erityisyyttä useaa eri tieteenalaa soveltavana alana

Sisältö

Sosiaalialan asiantuntijuus muuttuvassa yhteiskunnassa
Sosiaalialan perinteet, työorientaatiot, osa-alueet, yhteiskunnallinen tehtävä, tevoitteet ja merkitys
Asiakastyön vuorovaikutuksellisia ja rakenteellisia lähtökohtia
Sosiaalialan arvot, etiikka, ihmisoikeudet ja ihmiskäsitys
Keskeiset sosiaalitieteelliset käsitteet (yhteiskunta, hyvinvointi, sosiaalinen osallisuus, valta, arvot, normit, roolit jne)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Helminen, J. (toim.) (2016) . Sosialaiohjaus, lähtökohtia ja käytäntöjä. Edita. (e-materiaalikirja 2020, Talentia)

Erola, Jani & Pekka Räsänen (toim.) 2014. Johdatus sosiologian perusteisiin

Erityisesti luvut: Luku 2 Instituutiot ja rakenteet; Luku 5 Sosiaalinen eriarvoisuus ja yhteiskuntaluokat; Luku 9 Sosiaaliset verkostot; Luku 13 Hyvinvointivaltio ja sosiaalipolitiikka;

Näkki, Pirjo & Sayed, Terttu 2015. Asiakastyön menetelmiä sosiaalialalla

Mäkinen, P. (2007, 2019) Ammattina sosionomi. Helsinki: Sanoma Pro.

Arki, Arvot ja Etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet. 2017. Talentia

Opetusmenetelmät

Webinaarit, perehtyminen kirjallisuuteen, tentit, oppimistehtävät

Vaihtoehtoiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoista suoritustapaa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 h

Lisätietoja opiskelijoille

Arviointi perustuu tenttien arvosanaan

Tämä toteutus on tarkoitettu vain soten avoimen amk:n Lastenhoitajasta sosionomiksi -polun erillisryhmälle ZJASOS23SML (30 opiskelijaa).

Arviointiasteikko

0-5

Arviointikriteerit, tyydyttävä (1-2)

Osaat tunnistaa sosiaalialan asiantuntijuutta, perinteitä ja osa-alueita sekä työorientaatiota. Osaat nimetä sosiaalialan yhteiskunnallisen tehtävän. Osaat pohtia oman ihmiskäsityksesi, taustasi ja arvomaailmasi merkitystä asiakastyössä. Osaat määritellä keskeisiä sosiaalitieteellisiä peruskäsitteitä.

Arviointikriteerit, hyvä (3-4)

Osaat esitellä ja selittää sosiaalialan asiantuntijuutta, perinteitä ja osa-alueita sekä työorientaatiota. Osaat selittää sosiaalialan yhteiskunnallisen tehtävän ja merkityksiä muuttuvassa yhteiskunnassa. Osaat kuvata oman ihmiskäsityksesi, taustasi ja arvomaailmasi merkitystä asiakastyössä. Osaat määritellä keskeisiä sosiaalitieteellisiä peruskäsitteitä ja kuvata sosiaalialan erityisyyttä useaa eri tieteenalaa soveltavana alana.

Arviointikriteerit, kiitettävä (5)

Osaat esitellä, selittää ja arvioida sosiaalialan asiantuntijuutta, perinteitä ja osa-alueita sekä työorientaatiota. Osaat selittää ja analysoida sosiaalialan yhteiskunnallisen tehtävän ja merkityksen muuttuvassa yhteiskunnassa. Osaat kuvata ja analysoida oman ihmiskäsityksesi, taustasi ja arvomaailmasi merkitystä asiakastyössä. Osaat määritellä ja analysoida keskeisiä sosiaalitieteellisiä peruskäsitteitä ja kuvata sosiaalialan erityisyyttä useaa eri tieteenalaa soveltavana alana.